ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-0560*A
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Calamus sp.
ชื่อวงศ์

Family Name

ARECACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

หวาย
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

ปาล์มเลื้อยพันแตกกอได้ ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. มีหนามปกคลุม ใบรูปขนนก สีเขียวเข้ม ช่อดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผลกลมขนาด1.5 ซม. มีเปลือกเป็นเกล็ดเรียงซ้อนเกยกัน เมื่อสุกมีสีน้ำตาล
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

-
พื้นที่จัดปลูก

Display location

PALMQ3
QR code