ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-0525*A
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc.
ชื่อวงศ์

Family Name

ARECACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

เปาโรติส
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

ขึ้นเป็นกอสูง 12 ม. มีรกเป็นเส้นใยปกคลุมอยู่ รกเมื่ออ่อนมีสีน้ำตาลแดง แล้วเปลี่ยนเป็นสีเทาและน้ำตาล ใบแบบใบพัด ก้านใบเล็กยาว 90 ซม. มีหนามสีส้มที่ขอบก้านใบ ใบเกือบกลม ใบย่อยมีปลายใบแหลมสีเขียวอ่อน ใต้ใบมีสีเงิน ผลขนาดเมล็ดถั่วลันเตาสีส้ม และกลายเป็นสีดำ
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

-
พื้นที่จัดปลูก

Display location

PALMQ3
QR code