ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures


Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-0509*A
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Adonidia merrillii (Becc.) Becc.
ชื่อวงศ์

Family Name

ARECACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

หมากนวล
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม. สูงได้ถึง 15เมตร คอยาว 30-50 ซม. สีเขียวนวลในรูปขนนก ทางใบยาว2 ม. ช่อดอกแยกเพศ อยู่ร่วมต้น ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้นออกใต้สีขาว ช่อแผ่กระจาย ยาว 30 ซม. ติดเมล็ดจำนานมาก ผลกลมรียาว 3 ซม. เมื่อสุกสีแดง
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

-
พื้นที่จัดปลูก

Display location

PALMQ3
QR code