ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-3135*A1
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Caesalpinia sappan L.
ชื่อวงศ์

Family Name

FABACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

ฝาง
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้เถาลำต้นหนามโค้งสั้นๆและแข็งทั่วไป ใบแบบขนนก 2 ด้าน ขอบใบเรียบ ดอก สีเหลืองอออกรวมกันเป็นช่อไม่แยกกิ่ง กลีบรองมี 5 กลีบ ผลเป็นฝักแบนแข็ง ส่วนที่ค่อนมาทางโคนฝักจะสอบอียงเล็กน้อยด้านปลายฝักจะผายกว้าง เมล็ดรูปรีๆ 2-4 เมล็ด
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

-
พื้นที่จัดปลูก

Display location

MPGQ4
QR code