ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-3264*A1
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.
ชื่อวงศ์

Family Name

FAGACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

ก่อเดือย
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูงถึง ๑๔ ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ หรือเรียงเวียนรอบกิ่ง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด หรือจากซอกใบ สีเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลรูปไข่ ขนาด ๑.๕ - ๒ ซม. แห้งแล้วแตก ผิวมีหนามปกคลุม
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
พื้นที่จัดปลูก

Display location

MPGQ4
QR code