ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-0694*A
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Syzygium sp.
ชื่อวงศ์

Family Name

MYRTACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

หว้า
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

-
อำเภอ

Destrict

-
จังหวัด

Province

-
ลักษณะวิสัย

Habit

ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-8 ซม.ดอกสีขาว หรือสีเหลืองอ่อนออกเป็นช่อที่ซอกใบหรือปลายยอด กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ เกสรผู้จำนวนมาก ผลเป็นผลสด รูปรีแกมรูปไข่ ฉ่ำน้ำ สีม่วงแดง
เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

-
พื้นที่จัดปลูก

Display location

CAEQ3
QR code