ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1 20130409*A Abelmoschus sp. MALVACEAE
2 00-0775*A Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth. FABACEAE MIMQ3
3 00-3672*A1 Acacia catechu (L.f.) Willd. FABACEAE MPGQ4
4 00-3562*A1 Acacia concinna (Willd.) DC. FABACEAE MPGQ4
5 00-3175*A1 Acacia concinna (Willd.) DC. FABACEAE MPGQ4
6 00-0741*A Acacia concinna (Willd.) DC. FABACEAE MIMQ3
7 00-3248*A1 Acacia farnesiana (L.) Willd. FABACEAE MPGQ4
8 00-0736*A Acacia farnesiana (L.) Willd. FABACEAE MIMQ3
9 00-3703*A1 Acacia farnesiana (L.) Willd. FABACEAE MPGQ4
10 00-3248*A2 Acacia farnesiana (L.) Willd. FABACEAE MPGQ4
11 00-3477*A3 Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen FABACEAE MPGQ4
12 00-3477*A1 Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen FABACEAE MPGQ4
13 00-0742*A Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen FABACEAE MIMQ3
14 00-3477*A2 Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen FABACEAE MPGQ4
15 00-0740*A Acacia sp. FABACEAE MIMQ3
16 20130606*A Acacia sp. FABACEAE
17 20160008*A4 Acalypha kerrii Craib EUPHORBIACEAE LC-RD
18 20160008*A3 Acalypha kerrii Craib EUPHORBIACEAE LC-RD
19 20160008*A1 Acalypha kerrii Craib EUPHORBIACEAE LC-RD
20 20160008*A2 Acalypha kerrii Craib EUPHORBIACEAE LC-RD
21 00-1307*A1 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
22 00-1306*A2 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
23 00-1306*A3 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
24 00-1306*A1 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
25 00-1308*A1 Acampe praemorsa (Roxb.) Blatt. & McCann ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
26 00-1309*A1 Acampe praemorsa (Roxb.) Blatt. & McCann ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
27 00-1310*A1 Acampe rigida (Buch.Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
28 20140916*A Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
29 20140916*B Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
30 20140916*C Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
31 20160010*A2 Acer oblongum Wall. ex DC. ACERACEAE LC-RD
32 20160010*A1 Acer oblongum Wall. ex DC. ACERACEAE LC-RD
33 00-0525*A Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc. ARECACEAE PALMQ3
34 00-1315*A1 Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
35 00-1312*A1 Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
36 00-1311*A1 Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
37 00-1314*A1 Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
38 00-1313*A1 Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
39 20130487*A Acriopsis sp. ORCHIDACEAE
40 00-0627*A Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn. FABACEAE CAEQ3
41 00-0766*A Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn. FABACEAE MIMQ3
42 00-0366*A Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn. FABACEAE MORQ1
43 00-3665*A1 Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn. FABACEAE MPGQ4
44 00-3847*A1 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE MPGQ4
45 00-3704*A2 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE MPGQ4
46 00-3704*A1 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE MPGQ4
47 00-1779*A1 Adenanthera pavonina L. FABACEAE NAT
48 00-0848*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE MORQ1
49 00-0813*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE MIMQ3
50 00-0386*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE MORQ1
51 00-0493*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE MORQ1
52 00-0394*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE MORQ1
53 00-0196*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE MORQ1
54 00-0712*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE CAEQ3
55 00-0600*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE CAEQ3
56 20130576*A Adenia heterophylla (Blume) Koord. PASSIFLORACEAE
57 20130575*A Adenia penangiana (G.Don) W.J. de Wilde PASSIFLORACEAE
58 20130577*A Adenia saxicola Craib PASSIFLORACEAE
59 20131041*A Adiantum caudatum L. ADIANTACEAE
60 20130155*A Adiantum membranifolium S.Linds. & Suksathan ADIANTACEAE
61 20130588*A Adiantum philippense L. ADIANTACEAE
62 20150238*A Adiantum sp. ADIANTACEAE LC-ZIN-A01
63 20150245*A Adiantum sp. ADIANTACEAE LC-ZIN-A01
64 20131052*A Adiantum sp. ADIANTACEAE
65 20140605*A Adiantum sp. ADIANTACEAE LC-ZIN-A01
66 00-0509*A Adonidia merrillii (Becc.) Becc. ARECACEAE PALMQ3
67 00-0532*A Adonidia sp. ARECACEAE PALMQ3
68 00-3133*A1 Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. RUTACEAE MPGQ4
69 20150475*A Aerangis articulata (Rchb.f.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
70 20150475*B Aerangis articulata (Rchb.f.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
71 20150476*B Aerangis biloba (Lindl.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
72 20150476*A Aerangis biloba (Lindl.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
73 20150477*B Aerangis fastuosa (Rchb.f.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
74 20150477*A Aerangis fastuosa (Rchb.f.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
75 00-1601*A1 Aerangis punctata J.Stewart ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
76 20150401*A Aerangis punctata J.Stewart ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
77 00-1601*A2 Aerangis punctata J.Stewart ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
78 20150401*B Aerangis punctata J.Stewart ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
79 20150400*A Aeranthes polyanthemus ridl. Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
80 00-1602*A5 Aeranthes polyanthemus ridl. Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
81 20150400*C Aeranthes polyanthemus ridl. Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
82 00-1602*A3 Aeranthes polyanthemus ridl. Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
83 00-1602*A1 Aeranthes polyanthemus ridl. Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
84 00-1602*A4 Aeranthes polyanthemus ridl. Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
85 20150400*D Aeranthes polyanthemus ridl. Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
86 00-1602*A2 Aeranthes polyanthemus ridl. Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
87 20150400*B Aeranthes polyanthemus ridl. Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
88 20150400*E Aeranthes polyanthemus ridl. Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
89 00-1321*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
90 00-1329*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
91 00-1330*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
92 00-1333*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
93 00-1334*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
94 00-3856*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
95 00-1325*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
96 00-1324*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
97 00-3853*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
98 00-3852*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
99 00-1318*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
100 00-1327*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA