ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
901 20160904 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE EBE
902 20160856 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE EBE
903 20160856 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE EBE
904 00-4447 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE GYM
905 00-4473 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE GYM
906 00-0784 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE MIM
907 00-0784 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE MIM
908 00-1683 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE NAT
909 20161232 A3 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
910 20170169 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
911 20170169 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
912 20170169 A3 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
913 20170169 A4 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
914 20161232 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
915 20161232 A4 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
916 20161598 A3 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
917 20161598 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
918 20161598 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
919 20161232 A5 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
920 20161019 A3 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
921 20161196 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
922 20161292 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
923 20161292 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
924 20161433 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
925 20161019 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
926 20161019 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
927 20161433 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
928 20170084 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
929 20170084 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
930 20170077 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
931 20161529 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
932 20161232 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CLI
933 20180552 A4 Alangium kurzii Craib CORNACEAE POA
934 20180552 A3 Alangium kurzii Craib CORNACEAE POA
935 20180827 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE MIM
936 20180827 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE MIM
937 20180827 A3 Alangium kurzii Craib CORNACEAE MIM
938 20180510 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE POA
939 20180552 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE POA
940 20180552 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE POA
941 20180744 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE AMA
942 20180827 A4 Alangium kurzii Craib CORNACEAE MIM
943 20191175 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE RGD
944 20191356 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE NAT
945 20191356 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE NAT
946 00-0583 A3 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CAE
947 00-0726 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CAE
948 00-0583 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE CAE
949 00-4162 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE PALM
950 00-3753 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE MPG
951 00-4181 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE PALM
952 00-4162 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE PALM
953 20192486 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE NAT
954 20192518 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE NAT
955 20192380 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE NAT
956 20192486 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE NAT
957 00-0666 A1 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE CAE
958 00-0666 A2 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE CAE
959 00-3149 A2 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE MPG
960 00-3379 A1 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE MPG
961 00-3379 A2 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE MPG
962 00-3149 A1 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE MPG
963 00-3149 A3 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE MPG
964 00-3149 A4 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE MPG
965 20190049 A1 Alangium salviifolium subsp. hexapetalum (Lam.) Wangerin CORNACEAE SRC
966 20180866 A1 Albizia attopeuensis (Pierre) I.C.Nielsen FABACEAE MIM
967 20180866 A4 Albizia attopeuensis (Pierre) I.C.Nielsen FABACEAE MIM
968 20180866 A2 Albizia attopeuensis (Pierre) I.C.Nielsen FABACEAE MIM
969 20180866 A3 Albizia attopeuensis (Pierre) I.C.Nielsen FABACEAE MIM
970 20220001 A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE MIM
971 20170340 A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE ROD
972 20160972 A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE CLI
973 20161607 A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE CLI
974 20190110 A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE SRC
975 20190191 A2 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE GHA
976 20190207 A2 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE GHA
977 20190207 A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE GHA
978 20190928 A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE GHA
979 20191140 A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE RGD
980 20190191 A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE GHA
981 00-0854 A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE MOR
982 00-3390 A1 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. FABACEAE MPG
983 20190977 A1 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE RGD
984 00-1152 A1 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE WFC
985 00-1669 A1 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE AMA
986 00-1669 A2 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE AMA
987 20192509 A1 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE NAT
988 20180901 A1 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE PAP
989 20180763 A1 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE GYM
990 00-4222 A1 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE PALM
991 00-4304 A1 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE GYM
992 00-1783 A2 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE PALM
993 00-1783 A1 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE PALM
994 00-4148 A1 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE NAT
995 00-4148 A2 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE NAT
996 00-3433 A1 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE MPG
997 00-4148 A3 Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen FABACEAE NAT
998 20160800 A2 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE EBE
999 20160800 A3 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE EBE
1000 20170170 A1 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE CLI