ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
901 00-1540*A1 Bauhinia purpurea L. FABACEAE AMAQ1
902 00-0727*A Bauhinia purpurea L. FABACEAE CAEQ3
903 00-1258*A2 Bauhinia purpurea L. FABACEAE WFC
904 00-1276*A1 Bauhinia purpurea L. FABACEAE WFC
905 00-3280*A1 Bauhinia purpurea L. FABACEAE MPGQ4
906 00-0882*A Bauhinia purpurea L. FABACEAE MORQ1
907 00-0622*A Bauhinia purpurea L. FABACEAE CAEQ3
908 00-1024*A2 Bauhinia purpurea L. FABACEAE WFC
909 00-1024*A1 Bauhinia purpurea L. FABACEAE WFC
910 00-1258*A1 Bauhinia purpurea L. FABACEAE WFC
911 20140039*A Bauhinia sp. FABACEAE
912 20140051*A Bauhinia sp. FABACEAE
913 20130415*A Bauhinia sp. FABACEAE
914 00-3283*A2 Bauhinia sp. FABACEAE MPGQ4
915 00-3283*A1 Bauhinia sp. FABACEAE MPGQ4
916 20160031*A2 Bauhinia sp. FABACEAE LC-RD
917 00-3283*A3 Bauhinia sp. FABACEAE MPGQ4
918 00-0731*A Bauhinia sp. FABACEAE CAEQ3
919 20160031*A1 Bauhinia sp. FABACEAE LC-RD
920 00-3327*A3 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
921 00-3743*A17 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
922 00-3279*A14 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
923 00-3743*A6 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
924 00-3279*A43 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
925 00-1069*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
926 00-1134*A7 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
927 00-3327*A31 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
928 00-3668*A2 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
929 00-3279*A10 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
930 00-1134*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
931 00-3279*A29 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
932 00-3279*A30 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
933 00-3327*A17 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
934 00-3327*A13 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
935 00-0212*A Bauhinia variegata L. FABACEAE MORQ1
936 00-3743*A15 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
937 00-1005*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
938 00-3279*A41 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
939 00-1239*A2 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
940 00-0955*A7 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
941 00-3279*A47 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
942 00-3589*A3 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
943 00-3743*A22 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
944 00-3327*A5 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
945 00-3327*A15 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
946 00-3279*A12 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
947 00-3279*A25 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
948 00-3327*A28 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
949 00-3113*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
950 00-3279*A8 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
951 00-3113*A2 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
952 00-3327*A6 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
953 00-3589*A4 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
954 00-1239*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
955 00-0162*A Bauhinia variegata L. FABACEAE MORQ1
956 00-0753*A Bauhinia variegata L. FABACEAE MIMQ3
957 00-3743*A7 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
958 00-3327*A4 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
959 00-1134*A6 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
960 00-3113*A4 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
961 00-3743*A9 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
962 00-1134*A2 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
963 00-3327*A8 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
964 00-0628*A Bauhinia variegata L. FABACEAE CAEQ3
965 00-3668*A3 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
966 00-3589*A2 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
967 00-3327*A2 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
968 00-3279*A13 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
969 00-3279*A15 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
970 00-3279*A31 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
971 00-3279*A28 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
972 00-3327*A12 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
973 00-3279*A24 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
974 00-1288*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
975 00-3279*A26 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
976 00-3327*A30 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
977 00-3327*A29 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
978 00-3327*A16 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
979 00-3279*A9 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
980 00-3743*A21 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
981 00-3743*A16 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
982 00-3579*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
983 00-3279*A11 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
984 00-3743*A18 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
985 00-3279*A46 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
986 00-3668*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
987 00-3282*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
988 00-0955*A8 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
989 00-3279*A44 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
990 00-3327*A14 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
991 00-1005*A2 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
992 00-0955*A6 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
993 00-0721*A Bauhinia variegata L. FABACEAE CAEQ3
994 00-3279*A42 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
995 00-3327*A27 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
996 00-3327*A9 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
997 00-3743*A24 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
998 00-3668*A5 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
999 00-3327*A19 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1000 00-0955*A13 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC