ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1001 00-0955*A11 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1002 00-3743*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1003 00-0955*A10 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1004 00-3279*A34 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1005 00-0955*A12 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1006 00-0955*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1007 00-3327*A18 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1008 00-3279*A35 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1009 00-3668*A4 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1010 00-3279*A51 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1011 00-3279*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1012 00-3279*A48 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1013 00-3279*A32 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1014 00-3743*A23 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1015 00-3279*A52 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1016 00-3279*A18 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1017 00-3279*A4 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1018 00-3327*A24 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1019 00-3589*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1020 00-3743*A5 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1021 00-3743*A2 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1022 00-3743*A11 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1023 00-3327*A26 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1024 00-0955*A3 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1025 00-3279*A36 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1026 00-3743*A3 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1027 00-3279*A6 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1028 00-3279*A23 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1029 00-0955*A4 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1030 00-3279*A19 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1031 00-3279*A20 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1032 00-3327*A10 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1033 00-0955*A2 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1034 00-0955*A15 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1035 00-3279*A40 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1036 00-3279*A39 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1037 00-3743*A14 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1038 00-0955*A16 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1039 00-3327*A1 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1040 00-3327*A23 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1041 00-3279*A21 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1042 00-3279*A22 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1043 00-0955*A5 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1044 00-3279*A5 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1045 00-3743*A12 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1046 00-3743*A4 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1047 00-3279*A38 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1048 00-3743*A13 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1049 00-3743*A27 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1050 00-3279*A37 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1051 00-3327*A25 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1052 00-0955*A14 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1053 00-3279*A7 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1054 00-3743*A8 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1055 00-0955*A9 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1056 00-1134*A5 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1057 00-3279*A49 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1058 00-3279*A50 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1059 00-1134*A8 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1060 00-3327*A11 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1061 00-3279*A16 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1062 00-3279*A3 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1063 00-3279*A17 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1064 00-3327*A7 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1065 00-3279*A33 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1066 00-3279*A27 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1067 00-1134*A9 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1068 00-3113*A3 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1069 00-1134*A3 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1070 00-3743*A25 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1071 00-3279*A45 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1072 00-3279*A2 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1073 00-3743*A19 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1074 00-3743*A20 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1075 00-3327*A22 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1076 00-3743*A26 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1077 00-3743*A10 Bauhinia variegata L. FABACEAE MPGQ4
1078 00-1134*A4 Bauhinia variegata L. FABACEAE WFC
1079 00-3284*A1 Bauhinia variegata var. candida Voigt FABACEAE MPGQ4
1080 00-3284*A2 Bauhinia variegata var. candida Voigt FABACEAE MPGQ4
1081 00-0603*A Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE CAEQ3
1082 20140527*A Beaucarnea gracilis Lem. RUSCACEAE CACTUS
1083 20140526*A Beaucarnea recurvata Lem. RUSCACEAE CACTUS
1084 20145010*A Begonia jiewhoei Kiew BEGONIACEAE
1085 20150295*A Begonia kingiana Irmsch. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1086 20150198*A Begonia kingiana Irmsch. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1087 20150255*A Begonia kuhlmannii Brade BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1088 20150199*A Begonia nubicola L.B.Sm. & B.G.Schub. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1089 20130801*A Begonia nurii Irmsch. BEGONIACEAE
1090 20135697*A Begonia siamensis Gagnep. BEGONIACEAE
1091 20150335*A Begonia soluta Craib BEGONIACEAE HP-N
1092 20140656*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1093 20140677*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1094 20150224*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1095 20150305*C Begonia sp. BEGONIACEAE PQ
1096 20130134*D Begonia sp. BEGONIACEAE
1097 20141057*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1098 20135633*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1099 20140601*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1100 20130134*F Begonia sp. BEGONIACEAE