ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1101 20191597 A1 Allium sp. AMARYLLIDACEAE ETN1
1102 20203407 A1 Allium sp. New AMARYLLIDACEAE PQ
1103 20210437 A1 Allium tuberosum Rottler ex Spreng. AMARYLLIDACEAE NSTDA
1104 20191722 A3 Allium tuberosum Rottler ex Spreng. AMARYLLIDACEAE ETN2
1105 20191722 A1 Allium tuberosum Rottler ex Spreng. AMARYLLIDACEAE ETN2
1106 20191721 A1 Allium tuberosum Rottler ex Spreng. AMARYLLIDACEAE ETN2
1107 20191721 A3 Allium tuberosum Rottler ex Spreng. AMARYLLIDACEAE ETN2
1108 20191722 A2 Allium tuberosum Rottler ex Spreng. AMARYLLIDACEAE ETN2
1109 20191721 A2 Allium tuberosum Rottler ex Spreng. AMARYLLIDACEAE ETN2
1110 20210438 A1 Allophylus cobbe (L.) Raeusch. SAPINDACEAE NSTDA
1111 20191765 B1 Allophylus cobbe (L.) Raeusch. SAPINDACEAE MPG
1112 20191765 A2 Allophylus cobbe (L.) Raeusch. SAPINDACEAE ETN2
1113 20210594 A1 Allospondias lakonensis (Pierre) Stapf ANACARDIACEAE NSTDA
1114 20190365 A4 Alluaudia ascendens (Drake) Drake DIDIEREACEAE ARGH
1115 20190365 A3 Alluaudia ascendens (Drake) Drake DIDIEREACEAE ARGH
1116 20190365 A1 Alluaudia ascendens (Drake) Drake DIDIEREACEAE ARGH
1117 20190365 A2 Alluaudia ascendens (Drake) Drake DIDIEREACEAE ARGH
1118 20190366 A1 Alluaudia comosa (Drake) Drake DIDIEREACEAE ARGH
1119 20190538 A1 Alluaudia procera (Drake) Drake DIDIEREACEAE ARGH
1120 20190841 A1 Alocasia × amazonica 'Polly' ARACEAE TRO
1121 20203560 A1 Alocasia acuminata Schott ARACEAE EVAP
1122 20181347 A1 Alocasia alba Schott ARACEAE AQU
1123 20180952 A1 Alocasia alba Schott ARACEAE AQU
1124 20190903 A1 Alocasia alba Schott ARACEAE TRO
1125 20181342 A1 Alocasia cucullata (Lour.) G.Don ARACEAE AQU
1126 20190786 A1 Alocasia cucullata (Lour.) G.Don ARACEAE TRO
1127 20190837 A1 Alocasia cucullata (Lour.) G.Don ARACEAE TRO
1128 20150294 A1 Alocasia heterophylla (C.Presl) Merr. ARACEAE EVAP
1129 20140660 A1 Alocasia longiloba Miq. ARACEAE EVAP
1130 20190860 A1 Alocasia macrorrhiza 'Lutea' ARACEAE TRO
1131 20210536 A1 Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don ARACEAE NSTDA
1132 20190868 A1 Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don ARACEAE TRO
1133 20181346 A1 Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don ARACEAE AQU
1134 20181346 A2 Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don ARACEAE AQU
1135 20190842 A1 Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don ARACEAE TRO
1136 20180954 A1 Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don ARACEAE AQU
1137 20190910 A1 Alocasia macrorrhizos 'lutea' ARACEAE TRO
1138 20200884 A1 Alocasia micholitziana Sander ARACEAE EVAP
1139 20210075 A1 Alocasia portei Schott ARACEAE PQ
1140 20200922 A1 Alocasia ramosii A.Hay ARACEAE EVAP
1141 20150242 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1142 20135644 A1 Alocasia sp. ARACEAE GC
1143 20150243 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1144 20150241 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1145 20150240 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1146 20150244 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1147 20200909 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1148 20200913 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1149 20200914 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1150 20200915 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1151 20200915 A2 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1152 20200550 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1153 20200893 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1154 20200910 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1155 20200924 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1156 20200911 A1 Alocasia sp. ARACEAE EVAP
1157 20181348 A1 Alocasia sp. ARACEAE AQU
1158 20190389 A2 Aloe ‘Blue Fang’ ASPHODELACEAE ARGH
1159 20190389 A1 Aloe ‘Blue Fang’ ASPHODELACEAE ARGH
1160 20190390 A1 Aloe ‘Carmine’ ASPHODELACEAE ARGH
1161 20190391 A1 Aloe ‘Dragon’ ASPHODELACEAE ARGH
1162 20190392 A1 Aloe ‘Lavender star’ ASPHODELACEAE ARGH
1163 20190392 A6 Aloe ‘Lavender star’ ASPHODELACEAE ARGH
1164 20190392 A5 Aloe ‘Lavender star’ ASPHODELACEAE ARGH
1165 20190392 A3 Aloe ‘Lavender star’ ASPHODELACEAE ARGH
1166 20190392 A2 Aloe ‘Lavender star’ ASPHODELACEAE ARGH
1167 20190392 A4 Aloe ‘Lavender star’ ASPHODELACEAE ARGH
1168 20190393 A1 Aloe ‘Peppermint’ ASPHODELACEAE ARGH
1169 20190639 A2 Aloe arborescens Mill. ASPHODELACEAE ARGH
1170 20190639 A1 Aloe arborescens Mill. ASPHODELACEAE ARGH
1171 20190394 A1 Aloe arborescens Mill. ASPHODELACEAE ARGH
1172 20190616 A1 Aloe arborescens Mill. 'hybrid' ASPHODELACEAE ARGH
1173 20190539 A2 Aloe aristata Haw. ASPHODELACEAE ARGH
1174 20190395 A4 Aloe aristata Haw. ASPHODELACEAE ARGH
1175 20190395 A5 Aloe aristata Haw. ASPHODELACEAE ARGH
1176 20190539 A1 Aloe aristata Haw. ASPHODELACEAE ARGH
1177 20190395 A3 Aloe aristata Haw. ASPHODELACEAE ARGH
1178 20190395 A2 Aloe aristata Haw. ASPHODELACEAE ARGH
1179 20190395 A1 Aloe aristata Haw. ASPHODELACEAE ARGH
1180 20190396 A1 Aloe brevifolia Mill. ASPHODELACEAE ARGH
1181 20202503 A1 Aloe broomii Schönland ASPHODELACEAE CSC
1182 20140507 A1 Aloe burgersfortensis Reynolds ASPHODELACEAE CSC
1183 20190397 A4 Aloe burgersfortensis Reynolds ASPHODELACEAE ARGH
1184 20190397 A5 Aloe burgersfortensis Reynolds ASPHODELACEAE ARGH
1185 20190397 A3 Aloe burgersfortensis Reynolds ASPHODELACEAE ARGH
1186 20190397 A1 Aloe burgersfortensis Reynolds ASPHODELACEAE ARGH
1187 20190397 A2 Aloe burgersfortensis Reynolds ASPHODELACEAE ARGH
1188 20190640 A1 Aloe cameronii Hemsl. ASPHODELACEAE ARGH
1189 20190405 A1 Aloe deltoideodonta Baker ASPHODELACEAE ARGH
1190 20190641 A6 Aloe deltoideodonta Baker ASPHODELACEAE ARGH
1191 20190641 A7 Aloe deltoideodonta Baker ASPHODELACEAE ARGH
1192 20190641 A8 Aloe deltoideodonta Baker ASPHODELACEAE ARGH
1193 20190641 A10 Aloe deltoideodonta Baker ASPHODELACEAE ARGH
1194 20190641 A9 Aloe deltoideodonta Baker ASPHODELACEAE ARGH
1195 20190641 A2 Aloe deltoideodonta Baker ASPHODELACEAE ARGH
1196 20190641 A3 Aloe deltoideodonta Baker ASPHODELACEAE ARGH
1197 20190641 A4 Aloe deltoideodonta Baker ASPHODELACEAE ARGH
1198 20190641 A5 Aloe deltoideodonta Baker ASPHODELACEAE ARGH
1199 20190641 A1 Aloe deltoideodonta Baker ASPHODELACEAE ARGH
1200 20190642 A1 Aloe dorotheae A.Berger ASPHODELACEAE ARGH