ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1101 20150305*A Begonia sp. BEGONIACEAE PQ
1102 20135633*B Begonia sp. BEGONIACEAE
1103 20130134*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1104 20140673*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1105 20150305*B Begonia sp. BEGONIACEAE PQ
1106 20130134*C Begonia sp. BEGONIACEAE
1107 20130134*E Begonia sp. BEGONIACEAE
1108 20150217*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1109 20145011*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1110 20135637*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1111 20130675*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1112 20130780*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1113 20130868*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1114 20131046*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1115 20140608*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1116 20135563*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1117 20130539*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1118 20140713*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1119 20140776*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1120 20150200*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1121 20140730*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1122 20130489*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1123 20130490*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1124 20150235*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1125 20130350*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1126 20130768*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1127 20141044*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1128 20130031*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1129 20140745*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1130 20130482*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1131 20130787*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1132 20150225*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1133 20130134*B Begonia sp. BEGONIACEAE
1134 20140607*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1135 20130534*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1136 20130757*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1137 20150236*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1138 20130830*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1139 20140757*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1140 20130925*A Begonia sp. BEGONIACEAE
1141 20140602*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1142 20140552*A Begonia sp. BEGONIACEAE LC-ZIN-A01
1143 00-3299*A1 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE MPGQ4
1144 00-3299*A7 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE MPGQ4
1145 00-3299*A5 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE MPGQ4
1146 00-3299*A6 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE MPGQ4
1147 00-3299*A8 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE MPGQ4
1148 00-3299*A2 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE MPGQ4
1149 00-3299*A4 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE MPGQ4
1150 00-3299*A3 Berchemia floribunda Wall. RHAMNACEAE MPGQ4
1151 00-3454*A1 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE MPGQ4
1152 00-1608*A1 Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1153 00-0859*A Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE MORQ1
1154 00-1232*A1 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE WFC
1155 00-0429*A Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE MORQ1
1156 00-3130*A1 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE MPGQ4
1157 00-3377*A2 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE MPGQ4
1158 00-0192*A Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE MORQ1
1159 00-0364*A Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE MORQ1
1160 00-0915*A Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE MORQ1
1161 00-0246*A Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE MORQ1
1162 00-3377*A1 Bischofia javanica Blume EUPHORBIACEAE MPGQ4
1163 00-0536*A Bismarckia nobilis Hildebr. & H. Wendl. ARECACEAE PALMQ3
1164 20140744*A Blechnum finlaysonianum Wall. ex Hook. & Grev. BLECHNACEAE LC-ZIN-A01
1165 20140727*A Blechnum sp. BLECHNACEAE LC-ZIN-A01
1166 20150388*A Bletilla foliosa (King & Pantl.) Tang & F.T.Wang ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1167 20150388*E Bletilla foliosa (King & Pantl.) Tang & F.T.Wang ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1168 20150388*D Bletilla foliosa (King & Pantl.) Tang & F.T.Wang ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1169 20150388*C Bletilla foliosa (King & Pantl.) Tang & F.T.Wang ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1170 20150388*B Bletilla foliosa (King & Pantl.) Tang & F.T.Wang ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1171 20130386*A Boesenbergia acuminata Sirirugsa ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1172 20130382*A Boesenbergia basispicata K.Larsen ex Sirirugsa ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1173 20130909*A Boesenbergia curtisii (Bak.) Schltr. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1174 20140755*A Boesenbergia gelatinosa K. Larsen ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1175 20150230*A Boesenbergia hutchinsonii B.L.Burtt & R.M.Sm. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1176 20130911*A Boesenbergia kingii Mood & L.M.Prince ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1177 20140535*A Boesenbergia kingii Mood & L.M.Prince ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1178 20130450*A Boesenbergia longiflora (Wall.) Kuntze ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1179 20130385*A Boesenbergia longipes (King & Prain) Schltr. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1180 20130461*A Boesenbergia parvula (Wall. ex Baker) Kuntze ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1181 20130747*A Boesenbergia parvula (Wall. ex Baker) Kuntze ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1182 20130467*A Boesenbergia petiolata Sirirugsa ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1183 20130389*A Boesenbergia plicata var. lurida (Ridl.) Holttum ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1184 20130708*A Boesenbergia prainiana (Baker) Schltr. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1185 20135620*A Boesenbergia pulcherrima (Wall.) Kuntze ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1186 20135649*A Boesenbergia pulcherrima (Wall.) Kuntze ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1187 20135621*A Boesenbergia pulcherrima (Wall.) Kuntze ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1188 20130739*A Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1189 20130445*A Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1190 20135619*A Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1191 20130712*A Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1192 20150147*A Boesenbergia siamensis (Gagnep.) Sirirugsa ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1193 20130834*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1194 20130881*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1195 20135225*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1196 20130905*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1197 20130538*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1198 20140685*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1199 20130713*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1200 20130907*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01