ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1201 20190642 A2 Aloe dorotheae A.Berger ASPHODELACEAE ARGH
1202 20190345 A1 Aloe dorotheae A.Berger 'hybrid' ASPHODELACEAE ARGH
1203 20190643 A1 Aloe 'Dragon' ASPHODELACEAE ARGH
1204 20190643 A2 Aloe 'Dragon' ASPHODELACEAE ARGH
1205 20190398 A1 Aloe ellenbeckii A.Berger ASPHODELACEAE ARGH
1206 20190398 A2 Aloe ellenbeckii A.Berger ASPHODELACEAE ARGH
1207 20190644 A1 Aloe ellenbeckii A.Berger ASPHODELACEAE ARGH
1208 20190540 A1 Aloe ellenbeckii A.Berger ASPHODELACEAE ARGH
1209 20190617 A1 Aloe fosteri Pillans ASPHODELACEAE ARGH
1210 20140495 A1 Aloe 'Franco' ASPHODELACEAE CSC
1211 20190367 A1 Aloe haworthioides Baker ASPHODELACEAE ARGH
1212 20140370 A1 Aloe hereroensis Engl. ASPHODELACEAE CSC
1213 20190344 A1 Aloe juvenna Brandham & S.Carter ASPHODELACEAE ARGH
1214 20140488 A1 Aloe khamiesensis Pillans ASPHODELACEAE CSC
1215 20140367 A1 Aloe reynoldsii Letty ASPHODELACEAE CSC
1216 20140491 A1 Aloe 'Seans red' ASPHODELACEAE CSC
1217 20140497 A1 Aloe sladeniana Pole-Evans ASPHODELACEAE CSC
1218 20140508 A1 Aloe sp. ASPHODELACEAE CSC
1219 20140562 A1 Aloe sp. ASPHODELACEAE EVAP
1220 20140561 A1 Aloe sp. ASPHODELACEAE EVAP
1221 20190399 A2 Aloe sp. ASPHODELACEAE ARGH
1222 20190541 A1 Aloe sp. ASPHODELACEAE ARGH
1223 20140365 A1 Aloe sp. #1 ASPHODELACEAE CSC
1224 20140372 A1 Aloe sp. #4 ASPHODELACEAE CSC
1225 20190400 A1 Aloe sp. 01 ASPHODELACEAE ARGH
1226 20190401 A1 Aloe sp. 02 ASPHODELACEAE ARGH
1227 20190402 A1 Aloe sp. 03 ASPHODELACEAE ARGH
1228 20190403 A1 Aloe sp. 04 ASPHODELACEAE ARGH
1229 20190403 A2 Aloe sp. 04 ASPHODELACEAE ARGH
1230 20190405 A6 Aloe sp. 05 ASPHODELACEAE ARGH
1231 20190405 A9 Aloe sp. 05 ASPHODELACEAE ARGH
1232 20190405 A8 Aloe sp. 05 ASPHODELACEAE ARGH
1233 20190405 A7 Aloe sp. 05 ASPHODELACEAE ARGH
1234 20190405 A5 Aloe sp. 05 ASPHODELACEAE ARGH
1235 20190405 A4 Aloe sp. 05 ASPHODELACEAE ARGH
1236 20190405 A3 Aloe sp. 05 ASPHODELACEAE ARGH
1237 20190405 A2 Aloe sp. 05 ASPHODELACEAE ARGH
1238 20190406 A2 Aloe sp. 06 ASPHODELACEAE ARGH
1239 20190406 A1 Aloe sp. 06 ASPHODELACEAE ARGH
1240 20190407 A1 Aloe sp. 07 ASPHODELACEAE ARGH
1241 20190399 A1 Aloe sp. 'Kelly griffin x Dick wright' ASPHODELACEAE ARGH
1242 20140364 A1 Aloe sp. 'Pepe' ASPHODELACEAE CSC
1243 20200008 A1 Aloe striatula Haw. ASPHODELACEAE CSC
1244 20140486 A1 Aloe suprafoliata Pole-Evans ASPHODELACEAE CSC
1245 20190645 A1 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1246 20190645 A4 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1247 20190645 A5 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1248 20190645 A8 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1249 20190645 A2 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1250 20190346 A2 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1251 20190645 A7 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1252 20190645 A9 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1253 20190346 A3 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1254 20190346 A1 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1255 20190346 A4 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1256 20190645 A3 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1257 20190645 A6 Aloe tomentosa Deflers ASPHODELACEAE ARGH
1258 20210439 A1 Aloe vera (L.) Burm.f. ASPHODELACEAE NSTDA
1259 20180594 A1 Aloe vera (L.) Burm.f. ASPHODELACEAE MGH
1260 20191737 A1 Aloe vera (L.) Burm.f. ASPHODELACEAE ETN2
1261 20191737 A3 Aloe vera (L.) Burm.f. ASPHODELACEAE ETN2
1262 20191737 A2 Aloe vera (L.) Burm.f. ASPHODELACEAE ETN2
1263 20190408 A1 Aloe x Alworthia ‘Black gem’ ASPHODELACEAE ARGH
1264 20190408 A5 Aloe x Alworthia ‘Black gem’ ASPHODELACEAE ARGH
1265 20190408 A4 Aloe x Alworthia ‘Black gem’ ASPHODELACEAE ARGH
1266 20190408 A3 Aloe x Alworthia ‘Black gem’ ASPHODELACEAE ARGH
1267 20190408 A2 Aloe x Alworthia ‘Black gem’ ASPHODELACEAE ARGH
1268 20190542 A1 Aloe x Alworthia 'Black Gem' ASPHODELACEAE ARGH
1269 20190542 A2 Aloe x Alworthia 'Black Gem' ASPHODELACEAE ARGH
1270 20190409 A3 Aloe x Gasteraloe G. batesiana x A. variegata ASPHODELACEAE ARGH
1271 20190409 A2 Aloe x Gasteraloe G. batesiana x A. variegata ASPHODELACEAE ARGH
1272 20190409 A1 Aloe x Gasteraloe G. batesiana x A. variegata ASPHODELACEAE ARGH
1273 20190410 A1 Aloe x Gasterhaworthia 'Royal highness' ASPHODELACEAE ARGH
1274 20190411 A4 Aloe zebrina Baker ASPHODELACEAE ARGH
1275 20190411 A1 Aloe zebrina Baker ASPHODELACEAE ARGH
1276 20190411 A3 Aloe zebrina Baker ASPHODELACEAE ARGH
1277 20190411 A2 Aloe zebrina Baker ASPHODELACEAE ARGH
1278 20170463 A2 Alphonsea elliptica Hook.f. & Thomson ANNONACEAE RPC
1279 20170463 A3 Alphonsea elliptica Hook.f. & Thomson ANNONACEAE RPC
1280 20170463 A4 Alphonsea elliptica Hook.f. & Thomson ANNONACEAE RPC
1281 20170463 A1 Alphonsea elliptica Hook.f. & Thomson ANNONACEAE RPC
1282 20170463 A5 Alphonsea elliptica Hook.f. & Thomson ANNONACEAE RPC
1283 20210745 A2 Alphonsea elliptica Hook.f. & Thomson ANNONACEAE ANO
1284 20210745 A1 Alphonsea elliptica Hook.f. & Thomson ANNONACEAE ANO
1285 20210745 A3 Alphonsea elliptica Hook.f. & Thomson ANNONACEAE ANO
1286 20160580 A1 Alphonsea gaudichaudiana (Baill.) Finet & Gagnep. ANNONACEAE RPC
1287 20170425 A1 Alphonsea siamensis P. Kessler ANNONACEAE RPC
1288 20170425 A3 Alphonsea siamensis P. Kessler ANNONACEAE RPC
1289 20170425 A4 Alphonsea siamensis P. Kessler ANNONACEAE RPC
1290 20170425 A5 Alphonsea siamensis P. Kessler ANNONACEAE RPC
1291 20170425 A2 Alphonsea siamensis P. Kessler ANNONACEAE RPC
1292 20210744 A4 Alphonsea sp. ANNONACEAE ANO
1293 20210744 A3 Alphonsea sp. ANNONACEAE ANO
1294 20210744 A2 Alphonsea sp. ANNONACEAE ANO
1295 20210744 A1 Alphonsea sp. ANNONACEAE ANO
1296 20170464 A5 Alphonsea sp. ANNONACEAE RPC
1297 20170464 A4 Alphonsea sp. ANNONACEAE RPC
1298 20170464 A3 Alphonsea sp. ANNONACEAE RPC
1299 20170464 A2 Alphonsea sp. ANNONACEAE RPC
1300 20170464 A1 Alphonsea sp. ANNONACEAE RPC