ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1201 20135612*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1202 20130769*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1203 20130813*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1204 20130793*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1205 00-0002*A2 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1206 20130376*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1207 00-0002*A1 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1208 20135452*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1209 20135439*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1210 20130771*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1211 20130908*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1212 20135224*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1213 20130794*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1214 00-0002*A3 Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1215 20130328*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1216 20135446*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1217 20130110*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1218 20140646*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1219 20130824*A Boesenbergia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1220 20130384*A Boesenbergia trangensis K. Larsen ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1221 00-3500*A1 Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE MPGQ4
1222 00-3673*A1 Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE MPGQ4
1223 00-3596*A1 Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE MPGQ4
1224 00-0623*A Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE CAEQ3
1225 00-3242*A1 Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE MPGQ4
1226 00-3596*A3 Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE MPGQ4
1227 00-0452*A Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE MORQ1
1228 00-3836*A1 Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE MPGQ4
1229 00-0754*A Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE MIMQ3
1230 00-3596*A2 Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE MPGQ4
1231 00-0546*A Borassodendron machadonis (Ridl.) Becc. ARECACEAE PALMQ3
1232 00-3719*A1 Bouea macrophylla Griff. ANACARDIACEAE MPGQ4
1233 00-0952*A1 Bougainvillea spectabilis Willd. NYCTAGINACEAE WFC
1234 00-3273*A1 Brachychiton acerifolius Macrathu & C. Moore STERCULIACEAE MPGQ4
1235 20150397*C Brachycorythis peitawuensis T.P. Lin & W.M. Lin ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1236 20150397*A Brachycorythis peitawuensis T.P. Lin & W.M. Lin ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1237 20150397*B Brachycorythis peitawuensis T.P. Lin & W.M. Lin ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1238 00-0512*A Brahea armata S.Watson ARECACEAE
1239 00-1609*A1 Brassavola cucullata (L.) R.Br. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1240 00-1609*A2 Brassavola cucullata (L.) R.Br. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1241 00-1609*A3 Brassavola cucullata (L.) R.Br. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1242 00-1609*A4 Brassavola cucullata (L.) R.Br. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1243 20140563*A Brassica sp. BRASSICACEAE LC-ZIN-A01
1244 00-0375*A Bretschneidera sinensis Hemsl. BRETSCHNEIDERACEAE MORQ1
1245 00-3683*A1 Breynia coronata Hook.f. EUPHORBIACEAE MPGQ4
1246 00-3810*A1 Bridelia sp. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
1247 00-3551*A1 Bridelia stipularis (L.) Blume PHYLLANTHACEAE MPGQ4
1248 00-1102*A1 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE WFC
1249 00-0978*A1 Bridelia tomentosa Blume PHYLLANTHACEAE WFC
1250 20140878*A Bromheadia brevifolia Ridl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1251 20140878*B Bromheadia brevifolia Ridl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1252 00-3614*A1 Broussonetia kurzii (Hook.f.) Corner MORACEAE MPGQ4
1253 00-4558*A1 Brownea grandiceps Jacq. FABACEAE MPGQ4
1254 00-0417*A Brownea grandiceps Jacq. FABACEAE MORQ1
1255 20135219*A Brownea grandiceps Jacq. FABACEAE Q12
1256 00-0638*A Brownea grandiceps Jacq. FABACEAE CAEQ3
1257 00-1671*A1 Brownea grandiceps Jacq. FABACEAE AMAQ1
1258 00-1186*A1 Brunfelsia americana L. SOLANACEAE WFC
1259 00-1504*A1 Bulbophyllum affine Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1260 00-3886*A1 Bulbophyllum affine Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1261 00-3877*A1 Bulbophyllum affine Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1262 00-1410*A1 Bulbophyllum affine Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1263 00-1610*A1 Bulbophyllum affine Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1264 00-1505*A1 Bulbophyllum affine Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1265 00-1503*A1 Bulbophyllum affine Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1266 00-1411*A1 Bulbophyllum allenkerrii Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1267 00-3868*A1 Bulbophyllum alsiosum Ames ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1268 00-1412*A1 Bulbophyllum ambrosia (Hance) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1269 00-1413*A1 Bulbophyllum antenniferum (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1270 20150411*A Bulbophyllum arfakianum Kraenzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1271 20150411*B Bulbophyllum arfakianum Kraenzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1272 00-1506*A1 Bulbophyllum arfakianum Kraenzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1273 00-3908*A1 Bulbophyllum auratum (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1274 00-1507*A1 Bulbophyllum auricomum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1275 00-3883*A1 Bulbophyllum auricomum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1276 00-1414*A1 Bulbophyllum auricomum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1277 20140908*A Bulbophyllum bataanense Ames ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1278 00-1415*A1 Bulbophyllum beccarii Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1279 00-3861*A1 Bulbophyllum bicolor Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1280 00-1416*A1 Bulbophyllum bicolor Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1281 00-3871*A1 Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binnend ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1282 00-1417*A1 Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binnend ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1283 00-1611*A1 Bulbophyllum bittnerianum Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1284 00-1508*A1 Bulbophyllum bittnerianum Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1285 00-1418*A1 Bulbophyllum blepharites Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1286 00-1419*A1 Bulbophyllum blepharites Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1287 00-1454*A1 Bulbophyllum blumei (Lindl.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1288 00-1525*A1 Bulbophyllum blumei (Lindl.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1289 00-1453*A1 Bulbophyllum blumei (Lindl.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1290 00-1455*A1 Bulbophyllum blumei (Lindl.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1291 20150407*A Bulbophyllum blumei (Lindl.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1292 20150407*B Bulbophyllum blumei (Lindl.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1293 20140943*A Bulbophyllum bolsteri Ames ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1294 00-1420*A1 Bulbophyllum cameronense Garay, Hamer & Siegerist ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1295 20140934*A Bulbophyllum cameronense Garay, Hamer & Siegerist ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1296 00-1833*A1 Bulbophyllum capilipes Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1297 00-1509*A1 Bulbophyllum capilipes Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1298 20140941*B Bulbophyllum catenulatum Kraenzl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1299 20140941*A Bulbophyllum catenulatum Kraenzl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1300 00-1421*A1 Bulbophyllum catenulatum Kraenzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA