ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1301 20140879*B Bulbophyllum cernuum (Blume) Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1302 20140879*A Bulbophyllum cernuum (Blume) Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1303 20140971*A Bulbophyllum cheiri Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1304 00-1423*A1 Bulbophyllum cheiri Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1305 20140940*A Bulbophyllum cheiri Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1306 00-1422*A2 Bulbophyllum cheiri Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1307 00-1422*A1 Bulbophyllum cheiri Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1308 20140971*B Bulbophyllum cheiri Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1309 20140940*B Bulbophyllum cheiri Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1310 00-1424*A1 Bulbophyllum chloranthum Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1311 20150412*B Bulbophyllum clandestinum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1312 20150412*A Bulbophyllum clandestinum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1313 20140880*B Bulbophyllum cleistogamum Ridl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1314 20140880*A Bulbophyllum cleistogamum Ridl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1315 20140901*B Bulbophyllum cootesii M.A.Clem. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1316 00-1510*A1 Bulbophyllum cootesii M.A.Clem. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1317 20140901*A Bulbophyllum cootesii M.A.Clem. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1318 00-1612*A4 Bulbophyllum corolliferum J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1319 00-1612*A2 Bulbophyllum corolliferum J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1320 00-1612*A5 Bulbophyllum corolliferum J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1321 00-1612*A3 Bulbophyllum corolliferum J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1322 00-1612*A1 Bulbophyllum corolliferum J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1323 00-1425*A1 Bulbophyllum craibianum Kerr ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1324 00-3879*A1 Bulbophyllum craibianum Kerr ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1325 00-3874*A1 Bulbophyllum craibianum Kerr ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1326 00-1511*A1 Bulbophyllum crassipes Hook.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1327 00-1426*A1 Bulbophyllum cruentum Garay, Hamer & Siegerist ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1328 00-1427*A1 Bulbophyllum cryptophoranthus Garay ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1329 20150408*B Bulbophyllum cumingii (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1330 20150408*A Bulbophyllum cumingii (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1331 00-1428*A1 Bulbophyllum dayanum Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1332 00-4133*A1 Bulbophyllum dayanum Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1333 00-1429*A1 Bulbophyllum dearei (Rchb.f.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1334 00-1430*A1 Bulbophyllum dearei (Rchb.f.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1335 20150409*A Bulbophyllum dearei (Rchb.f.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1336 20150409*B Bulbophyllum dearei (Rchb.f.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1337 20140972*A Bulbophyllum debrincatiae J.J.Verm. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1338 00-1431*A1 Bulbophyllum dennisii J.J.Wood ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1339 00-1495*A1 Bulbophyllum dentiferum Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1340 00-1406*A1 Bulbophyllum depressum King & Pantl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1341 00-1512*A1 Bulbophyllum depressum King & Pantl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1342 00-3892*A1 Bulbophyllum depressum King & Pantl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1343 00-1404*A1 Bulbophyllum depressum King & Pantl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1344 00-3916*A1 Bulbophyllum depressum King & Pantl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1345 00-3875*A1 Bulbophyllum depressum King & Pantl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1346 00-1403*A1 Bulbophyllum depressum King & Pantl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1347 00-1405*A1 Bulbophyllum depressum King & Pantl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1348 20140881*A Bulbophyllum didymotropis Seid. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1349 00-1432*A1 Bulbophyllum echinulus Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1350 00-1433*A1 Bulbophyllum ecornuatum (J.J.Sm.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1351 20140973*B Bulbophyllum ecornutoides Cootes & W.Suarez ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1352 20140973*A Bulbophyllum ecornutoides Cootes & W.Suarez ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1353 00-1434*A1 Bulbophyllum falcatum (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1354 00-1513*A1 Bulbophyllum fascinator (Rolfe) Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1355 00-1435*A1 Bulbophyllum fascinator (Rolfe) Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1356 20140937*A Bulbophyllum fenixii Ames ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1357 00-3869*A1 Bulbophyllum flabellum-veneris (J.K?nig) Aver. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1358 00-1436*A1 Bulbophyllum flabellum-veneris (J.K?nig) Aver. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1359 00-1613*A1 Bulbophyllum flabellum-veneris (J.K?nig) Aver. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1360 00-1496*A1 Bulbophyllum flabellum-veneris (J.K?nig) Aver. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1361 00-1407*A1 Bulbophyllum foetidum Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1362 00-2446*A1 Bulbophyllum forrestii Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1363 00-2439*A1 Bulbophyllum forrestii Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1364 00-2440*A1 Bulbophyllum forrestii Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1365 20150410*A Bulbophyllum fraudulentum Garay, Hamer & Siegerist ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1366 20150410*B Bulbophyllum fraudulentum Garay, Hamer & Siegerist ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1367 00-1614*A1 Bulbophyllum gracillinum (Rolfe) Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1368 00-1437*A1 Bulbophyllum gracillinum (Rolfe) Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1369 00-1514*A1 Bulbophyllum grandiflorum Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1370 00-1438*A1 Bulbophyllum grandiflorum Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1371 00-1439*A1 Bulbophyllum grandiflorum Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1372 00-1440*A1 Bulbophyllum grandiflorum Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1373 00-3867*A1 Bulbophyllum grandiflorum Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1374 00-2105*A1 Bulbophyllum gymnopus Hook.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1375 00-3939*A1 Bulbophyllum gymnopus Hook.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1376 00-2046*A1 Bulbophyllum gymnopus Hook.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1377 00-1615*A2 Bulbophyllum helenae (Ktze.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1378 00-2429*A1 Bulbophyllum helenae (Ktze.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1379 00-1615*A3 Bulbophyllum helenae (Ktze.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1380 00-3936*A1 Bulbophyllum hirtum (J.E.Sm.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1381 00-1516*A1 Bulbophyllum hirtum (J.E.Sm.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1382 00-1517*A3 Bulbophyllum hirtum (J.E.Sm.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1383 00-1441*A1 Bulbophyllum hirtum (J.E.Sm.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1384 00-1517*A1 Bulbophyllum hirtum (J.E.Sm.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1385 00-1517*A2 Bulbophyllum hirtum (J.E.Sm.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1386 00-1517*A4 Bulbophyllum hirtum (J.E.Sm.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1387 00-1517*A5 Bulbophyllum hirtum (J.E.Sm.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1388 00-1442*A1 Bulbophyllum inunctum J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1389 00-1518*A1 Bulbophyllum kubahense J.J.Verm. & A.L.Lamb ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1390 00-1616*A2 Bulbophyllum lasiochilum Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1391 00-3876*A1 Bulbophyllum lasiochilum Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1392 00-1444*A1 Bulbophyllum lasiochilum Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1393 00-1519*A1 Bulbophyllum lasiochilum Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1394 00-1616*A1 Bulbophyllum lasiochilum Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1395 20140956*B Bulbophyllum laxiflorum Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1396 00-1617*A1 Bulbophyllum laxiflorum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1397 00-1617*A5 Bulbophyllum laxiflorum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1398 00-1617*A4 Bulbophyllum laxiflorum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1399 00-1617*A2 Bulbophyllum laxiflorum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1400 00-1617*A3 Bulbophyllum laxiflorum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA