ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1401 20140956*A Bulbophyllum laxiflorum Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1402 00-1520*A1 Bulbophyllum leopardinum (Wall.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1403 00-1445*A1 Bulbophyllum levanae Ames ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1404 00-1521*A1 Bulbophyllum lindleyanum Griff. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1405 00-1522*A1 Bulbophyllum lobbii Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1406 00-1447*A1 Bulbophyllum longibracteatum Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1407 00-1446*A1 Bulbophyllum longibracteatum Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1408 00-1619*A1 Bulbophyllum longibracteatum Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1409 00-1448*A1 Bulbophyllum macranthum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1410 00-1449*A1 Bulbophyllum macranthum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1411 00-1523*A1 Bulbophyllum macranthum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1412 00-1620*A1 Bulbophyllum makoyanum (Rchb.f.) Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1413 00-1450*A1 Bulbophyllum mandibulare Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1414 00-1451*A1 Bulbophyllum mandibulare Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1415 00-3884*A1 Bulbophyllum mandibulare Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1416 00-1452*A1 Bulbophyllum maquilingense Ames & Quisumb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1417 00-3870*A1 Bulbophyllum mastersianum (Rolfe) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1418 00-1621*A1 Bulbophyllum mastersianum (Rolfe) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1419 00-1524*A1 Bulbophyllum mastersianum (Rolfe) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1420 00-1456*A1 Bulbophyllum mearnsii Ames ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1421 00-1526*A1 Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1422 00-1457*A1 Bulbophyllum membranaceum Teijsm. & Binnend ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1423 00-1476*A1 Bulbophyllum membranifolium Hook.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1424 00-1529*A1 Bulbophyllum microtepalum Rcbh.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1425 00-1527*A1 Bulbophyllum microtepalum Rcbh.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1426 00-1528*A1 Bulbophyllum microtepalum Rcbh.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1427 00-4128*A1 Bulbophyllum moniliforme C.S.P. Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1428 00-1458*A1 Bulbophyllum moniliforme C.S.P. Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1429 00-1530*A1 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1430 00-3873*A1 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1431 00-1534*A1 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1432 00-1622*A1 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1433 00-1533*A1 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1434 00-1459*A1 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1435 00-1532*A1 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1436 00-3863*A1 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1437 00-1531*A1 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1438 00-1460*A1 Bulbophyllum muscarirubrum Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1439 00-1623*A1 Bulbophyllum nigrescens Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1440 00-1535*A1 Bulbophyllum nigrescens Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1441 00-1623*A3 Bulbophyllum nigrescens Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1442 00-1536*A1 Bulbophyllum nigrescens Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1443 00-1623*A9 Bulbophyllum nigrescens Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1444 00-1623*A7 Bulbophyllum nigrescens Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1445 00-1537*A1 Bulbophyllum nigrescens Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1446 00-1623*A5 Bulbophyllum nigrescens Rolfe ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1447 20140951*A Bulbophyllum ocellatum Cootes & M.A.Clem. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1448 00-1461*A1 Bulbophyllum ocellatum Cootes & M.A.Clem. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1449 00-1538*A1 Bulbophyllum odoratissimum (Sm.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1450 00-1462*A1 Bulbophyllum odoratissimum (Sm.) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1451 20140974*A Bulbophyllum odoratum (Blume) Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1452 20140974*B Bulbophyllum odoratum (Blume) Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1453 00-1463*A1 Bulbophyllum orectopetalum Garay, Hamer & Siegerist ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1454 00-1539*A1 Bulbophyllum orientale Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1455 00-1464*A1 Bulbophyllum orientale Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1456 00-1465*A1 Bulbophyllum ovalifolium (Blume) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1457 00-3881*A1 Bulbophyllum ovalifolium (Blume) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1458 00-1466*A1 Bulbophyllum ovatum Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1459 00-1624*A1 Bulbophyllum ovatum Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1460 00-3932*A1 Bulbophyllum ovatum Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1461 00-1556*A1 Bulbophyllum ovatum Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1462 00-1467*A1 Bulbophyllum pahudii (de Vriese) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1463 00-1468*A1 Bulbophyllum pahudii (de Vriese) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1464 20150437*B Bulbophyllum pardalotum Garay, Hamer & Siegerist ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1465 20150437*A Bulbophyllum pardalotum Garay, Hamer & Siegerist ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1466 00-3862*A1 Bulbophyllum parviflorum Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1467 00-4131*A1 Bulbophyllum plumatum Ames ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1468 00-1469*A1 Bulbophyllum plumatum Ames ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1469 00-1470*A1 Bulbophyllum polyrhizum Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1470 00-2146*A1 Bulbophyllum proteranthum (Seidenf.) Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1471 00-1557*A1 Bulbophyllum psittacoglossum Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1472 00-3882*A1 Bulbophyllum psychoon Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1473 00-1471*A1 Bulbophyllum psychoon Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1474 00-1472*A1 Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binnend. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1475 00-1558*A1 Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binnend. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1476 00-1625*A1 Bulbophyllum putidum (Geijsm. & Binnend.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1477 00-1626*A1 Bulbophyllum putidum (Geijsm. & Binnend.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1478 20140975*B Bulbophyllum restrepia (Ridl.) Ridl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1479 20140975*A Bulbophyllum restrepia (Ridl.) Ridl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1480 00-1497*A1 Bulbophyllum retusiusculum Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1481 00-1473*A1 Bulbophyllum rothschildianum (O'Brien) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1482 00-1409*A1 Bulbophyllum roxburghii (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1483 00-1408*A1 Bulbophyllum roxburghii (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1484 00-1475*A1 Bulbophyllum rufilabrum Par. ex Hook.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1485 00-1474*A1 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1486 00-1559*A1 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1487 00-1560*A1 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1488 20140976*A Bulbophyllum santosii Ames ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1489 00-1477*A1 Bulbophyllum santosii Ames ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1490 00-3866*A1 Bulbophyllum saurocephalum Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1491 20140977*B Bulbophyllum saurocephalum Rchb.f. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1492 20140977*A Bulbophyllum saurocephalum Rchb.f. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1493 00-1561*A1 Bulbophyllum sesile (Kaen) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1494 00-1627*A1 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1495 00-1562*A1 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1496 00-3891*A1 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1497 00-3872*A1 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1498 00-1563*A1 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1499 00-1628*A1 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1500 00-1478*A1 Bulbophyllum singulare Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA