ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1501 00-1139 A2 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. APOCYNACEAE WFC
1502 00-1139 A3 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. APOCYNACEAE WFC
1503 00-1139 A4 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. APOCYNACEAE WFC
1504 00-1139 A5 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. APOCYNACEAE WFC
1505 00-1139 A6 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. APOCYNACEAE WFC
1506 00-1032 A4 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. APOCYNACEAE WFC
1507 00-1139 A1 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. APOCYNACEAE WFC
1508 00-1032 A3 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. APOCYNACEAE WFC
1509 00-1032 A2 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. APOCYNACEAE WFC
1510 00-1032 A1 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. APOCYNACEAE WFC
1511 00-1087 A1 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. APOCYNACEAE WFC
1512 20191607 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ETN1
1513 00-1679 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE NAT
1514 00-4235 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GYM
1515 20192397 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE NAT
1516 20161087 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE CLI
1517 20161237 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE CLI
1518 20161237 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE CLI
1519 20170030 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE CLI
1520 20170094 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE CLI
1521 20170094 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE CLI
1522 20161198 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE CLI
1523 20161521 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE CLI
1524 20180024 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ANN
1525 20180024 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ANN
1526 20192292 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE PALM
1527 20160838 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE EBE
1528 20160759 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE EBE
1529 20191812 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ETN2
1530 20191812 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ETN2
1531 00-1141 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1532 00-1023 A3 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1533 00-1023 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1534 00-1023 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1535 00-0959 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1536 00-1141 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1537 00-1242 A3 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1538 00-1141 A3 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1539 00-1242 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1540 00-0959 A3 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1541 00-1242 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1542 00-0959 A4 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1543 00-0959 A5 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
1544 00-1769 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE PALM
1545 00-3330 A3 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPG
1546 00-3791 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPG
1547 00-3791 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPG
1548 00-3330 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPG
1549 00-3693 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPG
1550 00-3330 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPG
1551 00-3145 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPG
1552 00-3330 A4 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPG
1553 00-3634 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPG
1554 00-3145 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPG
1555 20170383 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ROD
1556 20170339 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ROD
1557 20170339 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ROD
1558 20190014 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE SRC
1559 20180439 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE POA
1560 20170409 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ROD
1561 20180551 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE POA
1562 20190715 A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GHA
1563 20190715 A10 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GHA
1564 20190715 A11 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GHA
1565 20191234 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE NAT
1566 20191093 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE RGD
1567 20191041 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE RGD
1568 20190170 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE SRC
1569 20190715 A3 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GHA
1570 20190715 A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GHA
1571 20190715 A9 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GHA
1572 20190715 A8 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GHA
1573 20190715 A7 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GHA
1574 20190715 A6 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GHA
1575 20190715 A5 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GHA
1576 20190715 A4 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE GHA
1577 00-1217 A5 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1578 00-1217 A9 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1579 00-1217 A8 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1580 00-1217 A7 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1581 00-1217 A6 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1582 00-1217 A4 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1583 00-1217 A3 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1584 00-1217 A2 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1585 00-1217 A13 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1586 00-1217 A11 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1587 00-1217 A10 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1588 00-1217 A1 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1589 00-1217 A12 Alstonia sp. APOCYNACEAE WFC
1590 00-3478 A1 Alstonia sp. APOCYNACEAE MPG
1591 20191906 A1 Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson AMARANTHACEAE ETN3
1592 20210351 A1 Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. AMARANTHACEAE NSTDA
1593 20190106 A1 Altingia excelsa Noronha ALTINGIACEAE SRC
1594 20140548 A1 Amaranthus sp. AMARANTHACEAE EVAP
1595 00-1603 A1 Amesiella minor Senghas ORCHIDACEAE ORC
1596 00-1378 A3 Amesiella monticola Cootes & D.P.Banks ORCHIDACEAE ORC
1597 00-1378 A2 Amesiella monticola Cootes & D.P.Banks ORCHIDACEAE ORC
1598 00-1378 A1 Amesiella monticola Cootes & D.P.Banks ORCHIDACEAE ORC
1599 00-4393 A1 Amesiella philippinensis (Ames) Garay ORCHIDACEAE ORC
1600 00-1604 A1 Amesiella philippinensis (Ames) Garay ORCHIDACEAE ORC