ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1701 20130106*A Camchaya thailandica Bunwong, Chantar. & S.C.Keeley ASTERACEAE
1702 20130070*A Camchaya thailandica Bunwong, Chantar. & S.C.Keeley ASTERACEAE
1703 00-1543*A3 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE AMAQ1
1704 00-1543*A1 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE AMAQ1
1705 00-3647*A1 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE MPGQ4
1706 00-3647*A2 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE MPGQ4
1707 00-1543*A2 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE AMAQ1
1708 00-1543*A7 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE AMAQ1
1709 00-1543*A5 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE AMAQ1
1710 00-1543*A4 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE AMAQ1
1711 00-1543*A6 Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam. THEACEAE AMAQ1
1712 00-0935*A1 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE WFC
1713 00-1146*A1 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE WFC
1714 00-0935*A4 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE WFC
1715 00-0935*A2 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE WFC
1716 00-0935*A10 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE WFC
1717 00-0935*A6 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE WFC
1718 00-0935*A5 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE WFC
1719 00-0935*A9 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE WFC
1720 00-3440*A1 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE MPGQ4
1721 00-0935*A8 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE WFC
1722 00-0935*A7 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE WFC
1723 00-0935*A3 Camellia sinensis (L.) O. Kuntze THEACEAE WFC
1724 20135204*A Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson ANNONACEAE Q12
1725 00-1643*A5 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner ANNONACEAE AMAQ1
1726 00-1643*A4 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner ANNONACEAE AMAQ1
1727 00-3373*A1 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner ANNONACEAE MPGQ4
1728 00-3244*A1 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner ANNONACEAE MPGQ4
1729 00-3373*A2 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner ANNONACEAE MPGQ4
1730 00-3801*A1 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner ANNONACEAE MPGQ4
1731 00-3373*A3 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner ANNONACEAE MPGQ4
1732 00-1643*A1 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner ANNONACEAE AMAQ1
1733 00-1643*A2 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner ANNONACEAE AMAQ1
1734 00-4569*A1 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner ANNONACEAE MPGQ4
1735 00-1643*A3 Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. fruticosa (Craib) Corner ANNONACEAE AMAQ1
1736 00-0709*A Canarium bengalense Roxb. BURSERACEAE CAEQ3
1737 00-0774*A Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE MIMQ3
1738 00-1184*A1 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE WFC
1739 00-3427*A2 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE MPGQ4
1740 00-1016*A1 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE WFC
1741 00-0653*A Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE CAEQ3
1742 00-3427*A1 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE MPGQ4
1743 00-1216*A1 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE WFC
1744 00-0343*A Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE MORQ1
1745 00-1732*A1 Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE NAT
1746 00-0434*A Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE MORQ1
1747 20150352*A Canna indica L. CANNACEAE ZIN-AREA
1748 20150353*A Canna indica L. CANNACEAE ZIN-AREA
1749 20150351*A Canna indica L. CANNACEAE ZIN-AREA
1750 00-3129*A1 Canthium parvifolium Roxb. RUBIACEAE MPGQ4
1751 00-3410*A1 Canthium parvifolium Roxb. RUBIACEAE MPGQ4
1752 00-3809*A4 Canthium sp. RUBIACEAE MPGQ4
1753 00-3809*A1 Canthium sp. RUBIACEAE MPGQ4
1754 00-3809*A2 Canthium sp. RUBIACEAE MPGQ4
1755 00-3809*A3 Canthium sp. RUBIACEAE MPGQ4
1756 20160035*A1 Capparis sp. CAPPARACEAE LC-RD
1757 20135210*A Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE Q12
1758 00-4556*A1 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE MPGQ4
1759 00-0782*A Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE MIMQ3
1760 00-3688*A2 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE MPGQ4
1761 00-3688*A1 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE MPGQ4
1762 00-3618*A1 Careya arborea Roxb. LECYTHIDACEAE MPGQ4
1763 00-3453*A1 Careya sphaerica Roxb. LECYTHIDACEAE MPGQ4
1764 00-0177*A Careya sphaerica Roxb. LECYTHIDACEAE MORQ1
1765 00-3453*A2 Careya sphaerica Roxb. LECYTHIDACEAE MPGQ4
1766 00-0528*A Carpentaria acuminata (H. Wendl. & Drude) Becc. ARECACEAE PALMQ3
1767 00-1744*A1 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE NAT
1768 00-1774*A2 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE NAT
1769 00-1191*A1 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE WFC
1770 00-1774*A1 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE NAT
1771 00-0544*A Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE PALMQ3
1772 00-3650*A2 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE MPGQ4
1773 00-1256*A1 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE WFC
1774 00-1101*A2 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE WFC
1775 20140009*A Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE
1776 00-1101*A3 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE WFC
1777 00-3650*A1 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE MPGQ4
1778 00-1101*A1 Caryota maxima Blume ex Mart. ARECACEAE WFC
1779 00-4145*A7 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1780 00-4145*A9 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1781 00-4145*A3 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1782 00-1755*A10 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1783 00-0907*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1784 00-1755*A7 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1785 00-4145*A17 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1786 00-0474*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1787 00-0543*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1788 00-3557*A1 Caryota mitis Lour. ARECACEAE MPGQ4
1789 00-1676*A3 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1790 00-1755*A11 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1791 00-1676*A1 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1792 00-0205*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1793 00-4145*A18 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1794 00-0207*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1795 00-1755*A6 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1796 00-4145*A6 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1797 00-0323*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1798 00-4145*A8 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1799 00-1755*A8 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1800 00-4145*A4 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3