ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1801 00-4145*A12 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1802 00-1755*A12 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1803 00-1755*A1 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1804 00-0206*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1805 00-1676*A4 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1806 00-4145*A11 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1807 00-0471*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1808 00-4145*A14 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1809 00-0215*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1810 00-1755*A3 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1811 00-4145*A15 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1812 00-4145*A16 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1813 00-4145*A1 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1814 00-4145*A13 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1815 00-1755*A5 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1816 00-1755*A2 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1817 00-4145*A2 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1818 00-1755*A4 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1819 00-0906*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1820 00-1221*A1 Caryota mitis Lour. ARECACEAE WFC
1821 00-4145*A10 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1822 00-0850*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1823 00-0208*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1824 00-4145*A5 Caryota mitis Lour. ARECACEAE PALMQ3
1825 00-1676*A2 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1826 00-0718*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE CAEQ3
1827 00-0244*A Caryota mitis Lour. ARECACEAE MORQ1
1828 00-1755*A9 Caryota mitis Lour. ARECACEAE NAT
1829 00-0520*A Caryota obtusa Griff. ARECACEAE PALMQ3
1830 00-0454*A Caryota obtusa Griff. ARECACEAE MORQ1
1831 00-1766*A1 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE PALMQ3
1832 00-0700*A Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE CAEQ3
1833 00-1766*A2 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE PALMQ3
1834 00-1766*A4 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE PALMQ3
1835 00-3798*A2 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE MPGQ4
1836 00-0581*A Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE CAEQ3
1837 00-3262*A2 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE MPGQ4
1838 00-0611*A Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE CAEQ3
1839 00-3262*A1 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE MPGQ4
1840 00-1054*A1 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE WFC
1841 00-0773*A Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE MIMQ3
1842 00-3798*A1 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE MPGQ4
1843 00-1766*A3 Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE PALMQ3
1844 00-0470*A Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE MORQ1
1845 00-0864*A Casearia grewiifolia Vent. SALICACEAE MORQ1
1846 00-3784*A2 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1847 00-0609*A Cassia bakeriana Craib FABACEAE CAEQ3
1848 00-3321*A9 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1849 00-3321*A1 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1850 00-3784*A1 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1851 00-3321*A3 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1852 00-3726*A1 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1853 00-3321*A4 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1854 00-3321*A2 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1855 00-3321*A7 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1856 00-3321*A5 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1857 00-3321*A8 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1858 00-3321*A6 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1859 00-3726*A2 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1860 00-3784*A3 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1861 00-3181*A1 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1862 00-3784*A4 Cassia bakeriana Craib FABACEAE MPGQ4
1863 00-0725*A Cassia bakeriana Craib FABACEAE CAEQ3
1864 00-0817*A Cassia fistula L. FABACEAE MIMQ3
1865 00-3820*A1 Cassia fistula L. FABACEAE MPGQ4
1866 00-0574*A Cassia fistula L. FABACEAE CAEQ3
1867 00-3394*A2 Cassia fistula L. FABACEAE MPGQ4
1868 00-3394*A1 Cassia fistula L. FABACEAE MPGQ4
1869 00-1541*A1 Cassia fistula L. FABACEAE AMAQ1
1870 00-0250*A Cassia fistula L. FABACEAE MORQ1
1871 00-3343*A1 Cassia grandis L.f. FABACEAE MPGQ4
1872 00-3343*A3 Cassia grandis L.f. FABACEAE MPGQ4
1873 00-3343*A4 Cassia grandis L.f. FABACEAE MPGQ4
1874 00-3343*A5 Cassia grandis L.f. FABACEAE MPGQ4
1875 00-3343*A2 Cassia grandis L.f. FABACEAE MPGQ4
1876 00-0672*A Cassia siamea Lam. FABACEAE CAEQ3
1877 00-0351*A Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE MORQ1
1878 00-3471*A1 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE MPGQ4
1879 00-1230*A1 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE WFC
1880 00-1542*A2 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE AMAQ1
1881 00-1742*A1 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE NAT
1882 00-1542*A1 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE AMAQ1
1883 00-1542*A5 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE AMAQ1
1884 00-0349*A Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE MORQ1
1885 00-1542*A4 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE AMAQ1
1886 00-0305*A Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE MORQ1
1887 00-0588*A Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE CAEQ3
1888 00-3471*A2 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE MPGQ4
1889 00-0825*A Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE MIMQ3
1890 00-1542*A3 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE AMAQ1
1891 00-3264*A1 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE MPGQ4
1892 00-0644*A Castanopsis argentea Blume FAGACEAE CAEQ3
1893 00-0820*A Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE MIMQ3
1894 00-1544*A2 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE AMAQ1
1895 00-1112*A1 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE WFC
1896 00-3088*A2 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE MPGQ4
1897 00-3088*A3 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE MPGQ4
1898 00-3167*A2 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE MPGQ4
1899 00-3799*A1 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE MPGQ4
1900 00-3799*A2 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE MPGQ4