ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
101 00-3851*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
102 00-1323*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
103 00-1326*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
104 00-1331*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
105 00-1317*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
106 00-1322*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
107 00-1319*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
108 00-1320*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
109 00-1328*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
110 00-1332*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
111 00-1316*A1 Aerides crassifolia Parish & Burb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
112 00-1343*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
113 00-1346*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
114 00-1342*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
115 00-1338*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
116 00-1337*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
117 00-1345*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
118 00-1336*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
119 00-1339*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
120 00-1340*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
121 00-1344*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
122 00-1335*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
123 00-1341*A1 Aerides falcata Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
124 00-1350*A1 Aerides houlletiana Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
125 00-1351*A1 Aerides krabiensis Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
126 00-1352*A1 Aerides krabiensis Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
127 20150474*B Aerides lawrenceae Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
128 00-1355*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
129 00-1364*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
130 00-3857*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
131 00-1361*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
132 00-1363*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
133 00-1358*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
134 00-1353*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
135 00-3858*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
136 00-1357*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
137 00-1362*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
138 00-1359*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
139 00-1360*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
140 00-1354*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
141 00-1356*A1 Aerides multiflora Roxb. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
142 00-1368*A1 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
143 00-1365*A1 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
144 00-1367*A1 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
145 00-1366*A1 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
146 00-3855*A1 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
147 00-1369*A1 Aerides odorata Lour. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
148 00-1371*A1 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
149 00-3854*A1 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
150 00-1370*A1 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
151 00-1372*A1 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
152 20140876*A Aerides rubescens (Rolfe) Schltr ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
153 20140876*B Aerides rubescens (Rolfe) Schltr ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
154 00-1373*A1 Aerides sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
155 20150308*A Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE PQ
156 20150308*C Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE PQ
157 20150308*B Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE PQ
158 20150250*A Aeschynanthus flavidus Mendum & P.Woods GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
159 20150337*A Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE HP-N
160 20140750*A Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
161 20150307*A Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE PQ
162 20150287*A Aeschynanthus sp. GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
163 20135646*A Aeschynanthus sp. GESNERIACEAE
164 20150251*A Aeschynanthus sp. GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
165 20140599*A Aeschynanthus sp. GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
166 20140799*A Aeschynanthus sp. GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
167 20130353*A Aeschynanthus sp. GESNERIACEAE
168 20150252*A Aeschynanthus sp. GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
169 20141226*A Aeschynanthus sp. GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
170 20130161*A Aeschynanthus sp. GESNERIACEAE
171 20135647*A Aeschynanthus sp. GESNERIACEAE
172 20140746*A Aeschynanthus sp. GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
173 20145008*A Aeschynomene sp. FABACEAE
174 20145001*A Aeschynomene sp. FABACEAE
175 20145005*A Aeschynomene sp. FABACEAE
176 00-3383*A1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE MPGQ4
177 00-0656*A Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE CAEQ3
178 00-3131*A1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE MPGQ4
179 00-3593*A1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE MPGQ4
180 00-0670*A Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE CAEQ3
181 00-3184*A1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE MPGQ4
182 00-3184*A2 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE MPGQ4
183 20160026*A1 Aganosma siamensis Craib APOCYNACEAE LC-RD
184 20150313*A Agapetes hosseana Diels ERICACEAE PQ
185 20150304*C Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE PQ
186 20150304*D Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE PQ
187 20150304*A Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE PQ
188 20150304*B Agapetes megacarpa W.W. Sm. ERICACEAE PQ
189 20140001*A Agapetes parishii C.B. Clarke ERICACEAE
190 20141049*A Agapetes sp. ERICACEAE LC-ZIN-A01
191 20141050*A Agapetes sp. ERICACEAE LC-ZIN-A01
192 20130869*A Agapetes sp. ERICACEAE
193 20141048*A Agapetes sp. ERICACEAE LC-ZIN-A01
194 20140458*A Agave americana L. RUSCACEAE CACTUS
195 20140509*A Agave attenuata Salm-Dyck RUSCACEAE CACTUS
196 20140531*A Agave cundinamarcensis A.Berger RUSCACEAE CACTUS
197 20140476*A Agave desmettiana Jacobi RUSCACEAE CACTUS
198 20140474*A Agave desmettiana Jacobi 'variegata' RUSCACEAE CACTUS
199 20140528*A Agave filifera Salm-Dyck RUSCACEAE CACTUS
200 20140472*A Agave guiengola Gentry 'variegata' RUSCACEAE CACTUS