ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1901 00-0936*A1 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE WFC
1902 00-3666*A1 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE MPGQ4
1903 00-3167*A1 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE MPGQ4
1904 00-3088*A1 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE MPGQ4
1905 00-1544*A1 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE AMAQ1
1906 00-3620*A1 Castanopsis echinocarpa A. DC. FAGACEAE MPGQ4
1907 00-0585*A Castanopsis hystrix A. DC. FAGACEAE CAEQ3
1908 00-1947*A1 Catasetum fimbriatum (C.Morren) Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1909 00-1979*A1 Catasetum pileatum Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1910 00-3927*A1 Cattleya aclandiae Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1911 00-1907*A1 Cattleya aclandiae Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1912 00-1895*A1 Cattleya intermedia Graham ex Hook. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1913 20150436*B Cattleya schilleriana Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1914 20150436*A Cattleya schilleriana Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1915 00-1978*A1 Cattleya sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1916 20130421*A Catunaregam sp. RUBIACEAE
1917 00-3529*A2 Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng. RUBIACEAE MPGQ4
1918 00-3529*A1 Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng. RUBIACEAE MPGQ4
1919 20130799*A Caulokaempferia alba K. Larsen & R.M. Sm. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1920 20135556*A Caulokaempferia burttii K.Larsen & Jenjitt. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1921 20140794*A Caulokaempferia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1922 20140784*A Caulokaempferia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1923 20140792*A Caulokaempferia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1924 20140788*A Caulokaempferia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1925 20140778*A Caulokaempferia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1926 20140795*A Caulokaempferia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1927 20140772*A Caulokaempferia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1928 20130800*A Caulokaempferia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1929 20140787*A Caulokaempferia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1930 20150483*A Caulokaempferia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1931 20140774*A Caulokaempferia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1932 00-0902*A Ceiba sp. BOMBACACEAE MORQ1
1933 00-0857*A Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE MORQ1
1934 00-0311*A Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE MORQ1
1935 00-3398*A1 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE MPGQ4
1936 20140773*A Centrolepis sp. CENTROLEPIDACEAE LC-ZIN-A01
1937 00-1688*A1 Cephalostachyum pergracile Munro POACEAE NAT
1938 00-0365*A Cephalostachyum virgatum Kurz POACEAE MORQ1
1939 20140010*A Cephalotaxus griffithii Hook. f. CEPHALOTAXACEAE
1940 00-3269*A1 Cephalotaxus mannii Hook.f. CEPHALOTAXACEAE MPGQ4
1941 20130951*A Cephalotaxus sp. CEPHALOTAXACEAE
1942 00-3786*A3 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1943 00-3322*A24 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1944 00-3322*A26 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1945 00-3322*A37 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1946 00-3786*A9 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1947 00-3786*A27 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1948 00-3786*A11 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1949 00-3322*A1 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1950 00-3786*A5 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1951 00-3786*A12 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1952 00-3786*A10 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1953 00-3786*A26 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1954 00-3322*A10 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1955 00-3786*A39 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1956 00-3322*A23 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1957 00-3322*A2 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1958 00-3322*A38 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1959 00-3786*A8 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1960 00-3786*A28 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1961 00-3322*A4 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1962 00-3322*A25 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1963 00-3786*A24 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1964 00-3786*A4 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1965 00-3322*A27 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1966 00-3786*A6 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1967 00-3786*A31 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1968 00-3322*A12 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1969 00-3322*A31 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1970 00-3786*A34 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1971 00-3322*A5 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1972 00-3786*A15 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1973 00-3786*A16 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1974 00-3786*A32 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1975 00-3322*A29 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1976 00-3322*A30 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1977 00-3786*A33 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1978 00-3322*A15 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1979 00-3322*A32 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1980 00-3786*A17 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1981 00-3322*A6 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1982 00-3322*A7 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1983 00-3322*A14 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1984 00-3322*A13 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1985 00-3322*A19 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1986 00-3322*A20 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1987 00-3322*A17 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1988 00-3725*A2 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1989 00-3725*A1 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1990 00-3786*A21 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1991 00-3322*A36 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1992 00-3322*A9 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1993 00-3786*A1 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1994 00-3786*A22 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1995 00-3786*A38 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1996 00-3786*A19 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1997 00-3786*A20 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1998 00-3322*A35 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
1999 00-3786*A36 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4
2000 00-3786*A2 Cerasus yedoensis  (Matsum.) A.N. Vassiljeva ROSACEAE MPGQ4