ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
2101 00-3153 A1 Antidesma velutinosum Blume PHYLLANTHACEAE MPG
2102 20210099 A1 Antrophyum callifolium Blume PTERIDACEAE EVAP
2103 20201067 A1 Antrophyum callifolium Blume PTERIDACEAE EVAP
2104 20192607 A1 Antrophyum sp. PTERIDACEAE EVAP
2105 20161429 A1 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE CLI
2106 20161579 A4 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE CLI
2107 20161579 A3 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE CLI
2108 20161579 A2 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE CLI
2109 20170124 A2 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE CLI
2110 20161579 A1 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE CLI
2111 20170124 A1 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE CLI
2112 20180554 A3 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE POA
2113 20180554 A1 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE POA
2114 20180554 A2 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE POA
2115 00-4530 A1 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE EBE
2116 20192063 A1 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE NAT
2117 20192377 A1 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE NAT
2118 20192463 A1 Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker MELIACEAE NAT
2119 00-4285 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE GYM
2120 00-4203 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALM
2121 00-4203 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALM
2122 00-1748 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE NAT
2123 20160950 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2124 20160950 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2125 20170132 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2126 20160950 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2127 20160988 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2128 20161257 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2129 20161257 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2130 20161257 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2131 20161289 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2132 20160988 A8 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2133 20160988 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2134 20160988 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2135 20160988 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2136 20160988 A9 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2137 20160988 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2138 20161289 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2139 20160988 A17 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2140 20160988 A16 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2141 20160988 A15 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2142 20160988 A14 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2143 20160988 A13 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2144 20160988 A12 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2145 20160988 A11 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2146 20160988 A10 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2147 20160988 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2148 20160988 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2149 20161591 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2150 20161518 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2151 20160824 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE EBE
2152 20160824 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE EBE
2153 20160824 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE EBE
2154 20160824 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE EBE
2155 20160824 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE EBE
2156 20170329 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ROD
2157 20160762 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE EBE
2158 20170329 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ROD
2159 20161518 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2160 20170329 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ROD
2161 20161591 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2162 20170174 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2163 20170174 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2164 20170016 A8 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2165 20170329 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ROD
2166 20170016 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2167 20160762 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE EBE
2168 20170016 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2169 20170174 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2170 20170329 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ROD
2171 20161394 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2172 20170016 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2173 20170016 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2174 20170016 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2175 20161394 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2176 20170329 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ROD
2177 20170329 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ROD
2178 20170016 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CLI
2179 20180455 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2180 20180358 A8 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2181 20180358 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2182 20170392 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ROD
2183 20180455 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2184 20180455 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2185 20180455 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2186 20170392 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ROD
2187 20180455 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2188 20180358 A12 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2189 20180455 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2190 20180455 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2191 20180455 A8 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2192 20180455 A9 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2193 20180849 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIM
2194 20170392 A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE ROD
2195 20180517 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2196 20180358 A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2197 20180358 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2198 20180358 A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2199 20180517 A8 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA
2200 20180517 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE POA