ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
2301 00-3676 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2302 00-3303 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2303 00-3303 A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2304 00-3303 A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2305 00-3303 A8 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2306 00-3781 A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPG
2307 20192085 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE NAT
2308 20192456 A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE NAT
2309 20192152 A1 Apostasia nuda R.Br. ORCHIDACEAE EVAP
2310 20150511 A1 Apostasia sp. ORCHIDACEAE EVAP
2311 20192151 A2 Apostasia sp. ORCHIDACEAE EVAP
2312 20192151 A1 Apostasia sp. ORCHIDACEAE EVAP
2313 20192151 A3 Apostasia sp. ORCHIDACEAE EVAP
2314 00-1384 A1 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE ORC
2315 00-1382 A1 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE ORC
2316 00-3860 A1 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE ORC
2317 20203310 A4 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE EVAP
2318 20203310 A1 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE EVAP
2319 20203310 A2 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE EVAP
2320 20203310 A3 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE EVAP
2321 20203310 A5 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE EVAP
2322 00-1383 A1 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE ORC
2323 00-1381 A1 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE ORC
2324 20180268 A2 Appendicula hexandra (J. Konig) J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORC
2325 20180268 A1 Appendicula hexandra (J. Konig) J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORC
2326 00-1385 A1 Appendicula hexandra (J. Konig) J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORC
2327 00-2902 A1 Appendicula hexandra (J. Konig) J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORC
2328 00-2902 A2 Appendicula hexandra (J. Konig) J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORC
2329 20191429 A1 Appendicula hexandra (J. Konig) J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORC
2330 20200315 A1 Appendicula pendula Blume ORCHIDACEAE ORC
2331 20201013 A2 Appendicula reflexa Blume ORCHIDACEAE EVAP
2332 20201013 A1 Appendicula reflexa Blume ORCHIDACEAE EVAP
2333 20201009 A1 Appendicula reflexa Blume ORCHIDACEAE EVAP
2334 20192160 A1 Appendicula reflexa Blume ORCHIDACEAE EVAP
2335 20201034 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE RPC
2336 20210274 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE NSTDA
2337 20161298 A3 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2338 20161298 A8 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2339 20161298 A7 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2340 20161298 A4 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2341 20161298 A11 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2342 20161298 A10 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2343 20161006 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2344 20161298 A6 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2345 20161240 A2 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2346 20161049 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2347 20161240 A5 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2348 20161240 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2349 20161298 A9 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2350 20161240 A3 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2351 20161006 A2 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2352 20161240 A4 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2353 20161240 A6 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE CLI
2354 20180671 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MGH
2355 00-4477 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE GYM
2356 00-1758 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE PALM
2357 00-3546 A9 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2358 00-3546 A8 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2359 00-3603 A3 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2360 00-3155 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2361 00-3155 A2 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2362 00-3546 A6 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2363 00-3155 A4 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2364 00-3546 A15 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2365 00-3155 A5 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2366 00-3603 A2 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2367 00-3155 A3 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2368 00-3546 A13 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2369 00-3661 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2370 00-3155 A6 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2371 00-3603 A8 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2372 00-3362 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2373 00-3546 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2374 00-3546 A10 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2375 00-3546 A17 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2376 00-3546 A12 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2377 00-3546 A5 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2378 00-3546 A14 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2379 00-3546 A3 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2380 00-3546 A16 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2381 00-3603 A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2382 00-3546 A2 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2383 00-3603 A4 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2384 00-3546 A4 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2385 00-3546 A11 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPG
2386 20191774 A2 Aquilaria sp. THYMELAEACEAE ETN2
2387 20191774 A1 Aquilaria sp. THYMELAEACEAE ETN2
2388 20202365 A1 Arachnis breviscapa (J.J.Sm.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORC
2389 20202366 A1 Arachnis flos-aeris (L.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORC
2390 00-1402 A1 Arachnis labrosa (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORC
2391 00-1387 A1 Arachnis labrosa (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORC
2392 20160334 A1 Arachnis labrosa (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORC
2393 20220040 A1 Arachnis labrosa (Lindl. & Paxton) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORC
2394 20203254 A1 Arachnis siamensis (Schltr.) Tang & F.T.Wang ORCHIDACEAE EVAP
2395 20201107 A3 Araeococcus flagellifolius Harms BROMELIACEAE BRO
2396 20201107 A1 Araeococcus flagellifolius Harms BROMELIACEAE BRO
2397 20201107 A2 Araeococcus flagellifolius Harms BROMELIACEAE BRO
2398 20160882 A1 Aralia sp. ARALIACEAE EBE
2399 00-3600 A2 Aralia sp. ARALIACEAE MPG
2400 00-3600 A1 Aralia sp. ARALIACEAE MPG