ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
2401 00-3776 A5 Aralia sp. ARALIACEAE MPG
2402 00-3776 A3 Aralia sp. ARALIACEAE MPG
2403 00-3776 A4 Aralia sp. ARALIACEAE MPG
2404 20170167 A2 Aralia sp. ARALIACEAE CLI
2405 20170167 A1 Aralia sp. ARALIACEAE CLI
2406 20180496 A2 Aralia sp. ARALIACEAE POA
2407 20180426 A2 Aralia sp. ARALIACEAE POA
2408 20180426 A1 Aralia sp. ARALIACEAE POA
2409 20180496 A4 Aralia sp. ARALIACEAE POA
2410 20180496 A1 Aralia sp. ARALIACEAE POA
2411 20180112 A2 Aralia sp. ARALIACEAE ANN
2412 20180112 A1 Aralia sp. ARALIACEAE ANN
2413 20180425 A1 Aralia sp. ARALIACEAE POA
2414 20180496 A3 Aralia sp. ARALIACEAE POA
2415 00-1142 A1 Aralia sp. ARALIACEAE WFC
2416 00-1142 A2 Aralia sp. ARALIACEAE WFC
2417 00-3691 A5 Aralia sp. ARALIACEAE MPG
2418 00-3691 A4 Aralia sp. ARALIACEAE MPG
2419 00-4318 A3 Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco ARAUCARIACEAE GYM
2420 00-4318 A2 Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco ARAUCARIACEAE GYM
2421 00-4318 A1 Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco ARAUCARIACEAE GYM
2422 00-3646 A1 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen FABACEAE MPG
2423 00-3646 A2 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen FABACEAE MPG
2424 20191913 A1 Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen FABACEAE ETN3
2425 20170457 A4 Archidendron ellipticum (Blanco) I.C.Nielsen FABACEAE RPC
2426 20170457 A5 Archidendron ellipticum (Blanco) I.C.Nielsen FABACEAE RPC
2427 20170457 A3 Archidendron ellipticum (Blanco) I.C.Nielsen FABACEAE RPC
2428 20170457 A1 Archidendron ellipticum (Blanco) I.C.Nielsen FABACEAE RPC
2429 20170457 A2 Archidendron ellipticum (Blanco) I.C.Nielsen FABACEAE RPC
2430 20191639 A1 Archidendron sp. FABACEAE ETN1
2431 20191015 A2 Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude ARECACEAE RGD
2432 20191015 A1 Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude ARECACEAE RGD
2433 00-0525 A4 Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude ARECACEAE PALM
2434 00-0525 A2 Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude ARECACEAE PALM
2435 00-0525 A3 Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude ARECACEAE PALM
2436 00-0525 A1 Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude ARECACEAE PALM
2437 Archontophoenix alexandrae (F.Muell.)H.Wendl.&Drude ARECACEAE
2438 20160699 A1 Ardisia aprica H.R. Fletcher PRIMULACEAE RPC
2439 20160699 A2 Ardisia aprica H.R. Fletcher PRIMULACEAE RPC
2440 20210441 A1 Ardisia crenata Sims PRIMULACEAE NSTDA
2441 20191820 A1 Ardisia crenata Sims PRIMULACEAE ETN2
2442 20181255 A1 Ardisia crenata Sims PRIMULACEAE MGH
2443 20190811 A1 Ardisia crenata Sims PRIMULACEAE TRO
2444 20210358 A1 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE NSTDA
2445 20191492 A1 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE ETN1
2446 20190900 A1 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE TRO
2447 00-3298 A8 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2448 00-3298 A6 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2449 00-3298 A5 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2450 00-3298 A3 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2451 00-3298 A2 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2452 00-3298 A12 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2453 00-3298 A11 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2454 00-3298 A10 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2455 00-3298 A1 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2456 00-3298 A9 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2457 00-3298 A7 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2458 00-3774 A1 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2459 00-3168 A2 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE MPG
2460 20161263 A2 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE CLI
2461 20161263 A1 Ardisia elliptica Thunb. PRIMULACEAE CLI
2462 20160711 A1 Ardisia ionantha K.Larsen & C.M.Hu PRIMULACEAE RPC
2463 20180618 A1 Ardisia polycephala Wall. ex A.DC. PRIMULACEAE MGH
2464 20191515 A1 Ardisia polycephala Wall. ex A.DC. PRIMULACEAE ETN1
2465 20190980 A1 Ardisia polycephala Wall. ex A.DC. PRIMULACEAE RGD
2466 20150204 A1 Ardisia sp. PRIMULACEAE EVAP
2467 20140049 A1 Ardisia sp. PRIMULACEAE EVAP
2468 20135717 A1 Ardisia sp. PRIMULACEAE EVAP
2469 20200245 A1 Ardisia sp. PRIMULACEAE EVAP
2470 20191702 A1 Ardisia sp. PRIMULACEAE ETN1
2471 20200253 A1 Ardisia sp. PRIMULACEAE ETN3
2472 20200253 A3 Ardisia sp. PRIMULACEAE ETN3
2473 20200253 A2 Ardisia sp. PRIMULACEAE ETN3
2474 20191711 A1 Ardisia sp. PRIMULACEAE ETN1
2475 20140008 A1 Ardisia sp. PRIMULACEAE EVAP
2476 20192335 A1 Ardisia tetramera K.Larsen & C.M.Hu PRIMULACEAE RPC
2477 20210547 A1 Areca catechu L. ARECACEAE NSTDA
2478 20190244 A4 Areca catechu L. ARECACEAE GHA
2479 20190244 A1 Areca catechu L. ARECACEAE GHA
2480 20190244 A2 Areca catechu L. ARECACEAE GHA
2481 20190244 A3 Areca catechu L. ARECACEAE GHA
2482 00-0564 A3 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2483 00-0464 A1 Areca catechu L. ARECACEAE MOR
2484 00-0564 A8 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2485 00-0564 A7 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2486 00-0564 A6 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2487 00-0564 A5 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2488 00-0564 A30 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2489 00-0564 A11 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2490 00-0476 A1 Areca catechu L. ARECACEAE MOR
2491 00-0564 A10 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2492 00-0564 A13 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2493 00-0564 A34 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2494 00-0564 A12 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2495 00-0473 A1 Areca catechu L. ARECACEAE MOR
2496 00-0533 A6 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2497 00-0533 A5 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2498 00-0533 A4 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2499 00-0533 A3 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2500 00-0564 A29 Areca catechu L. ARECACEAE PALM