ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
2501 00-0564 A9 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2502 00-0564 A31 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2503 00-0564 A32 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2504 00-0564 A33 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2505 00-0564 A1 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2506 00-0564 A15 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2507 00-0564 A19 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2508 00-0564 A18 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2509 Areca catechu L. ARECACEAE
2510 00-0564 A17 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2511 00-0564 A4 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2512 00-0564 A20 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2513 00-0564 A2 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2514 00-0564 A21 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2515 00-0564 A14 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2516 00-0564 A22 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2517 00-0564 A24 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2518 00-0564 A25 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2519 00-0564 A26 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2520 00-0564 A23 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2521 00-0564 A16 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2522 00-0564 A28 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2523 00-0564 A27 Areca catechu L. ARECACEAE PALM
2524 20150253 A1 Areca montana Ridl. ARECACEAE EVAP
2525 00-0524 A1 Areca sp. ARECACEAE PALM
2526 00-0524 A2 Areca sp. ARECACEAE PALM
2527 00-0531 A1 Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. ARECACEAE PALM
2528 20190870 A1 Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore ARECACEAE TRO
2529 20190851 A1 Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore ARECACEAE TRO
2530 20200430 A1 Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore ARECACEAE PQ
2531 20192339 A1 Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore ARECACEAE RPC
2532 20160940 A5 Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ARECACEAE EBE
2533 20160940 A3 Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ARECACEAE EBE
2534 20160940 A2 Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ARECACEAE EBE
2535 20160940 A4 Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ARECACEAE EBE
2536 20160940 A1 Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ARECACEAE EBE
2537 00-4602 A1 Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ARECACEAE NAT
2538 20180925 A1 Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ARECACEAE PAP
2539 20190714 A1 Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ARECACEAE GHA
2540 00-0545*A Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE PALMQ3
2541 00-4189 A7 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE PALM
2542 00-4189 A6 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE PALM
2543 00-4189 A8 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE PALM
2544 00-4189 A3 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE PALM
2545 00-4189 A1 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE PALM
2546 00-4189 A2 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE PALM
2547 00-4189 A4 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE PALM
2548 00-4189 A5 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE PALM
2549 20190035 A4 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE SRC
2550 20190035 A1 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE SRC
2551 20190035 A3 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE SRC
2552 20190035 A2 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE SRC
2553 00-4176 A1 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE PALM
2554 20190893 A1 Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE TRO
2555 20210532 A1 Arfeuillea arborescens Pierre ex Radlk. SAPINDACEAE NSTDA
2556 20200746 A1 Argostemma hookeri King RUBIACEAE EVAP
2557 20200746 A2 Argostemma hookeri King RUBIACEAE EVAP
2558 20203471 A1 Argostemma pumilum RUBIACEAE EVAP
2559 20203347 A1 Argostemma siamense Puff RUBIACEAE EVAP
2560 20203351 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2561 20150216 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2562 20140614 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2563 20140779 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2564 20140659 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2565 20140748 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2566 20140739 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2567 20140627 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2568 20140733 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2569 20192681 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2570 20192577 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2571 20200456 A1 Argostemma sp. RUBIACEAE EVAP
2572 20161029 A1 Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer CONVOLVULACEAE CLI
2573 20210332 A1 Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer CONVOLVULACEAE NSTDA
2574 20161192 A1 Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer CONVOLVULACEAE CLI
2575 20150518 A1 Argyreia thorelii Gagnep CONVOLVULACEAE EVAP
2576 20180962 A1 Ariocarpus retusus Scheidw. CACTACEAE CSC
2577 20190460 A2 Ariocarpus retusus Scheidw. CACTACEAE ARGH
2578 20190460 A1 Ariocarpus retusus Scheidw. CACTACEAE ARGH
2579 20192686 A1 Ariopsis peltata Nimmo ARACEAE EVAP
2580 20192661 A1 Ariopsis peltata Nimmo ARACEAE EVAP
2581 20201005 A1 Ariopsis protanthera N.E.Br. ARACEAE EVAP
2582 20200927 A1 Arisaema balansae Engl. ARACEAE EVAP
2583 20192937 A1 Arisaema fimbriatum Mast. ARACEAE EVAP
2584 20203403 A2 Arisaema sp. ARACEAE PQ
2585 20203403 A1 Arisaema sp. ARACEAE PQ
2586 20170159 A1 Aristolochia grandis Craib ARISTOLOCHIACEAE CLI
2587 20192059 A2 Aristolochia grandis Craib ARISTOLOCHIACEAE ETN3
2588 20192059 A1 Aristolochia grandis Craib ARISTOLOCHIACEAE ETN3
2589 20192669 A1 Aristolochia sp. ARISTOLOCHIACEAE EVAP
2590 20161068 A1 Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari ANNONACEAE CLI
2591 20161068 A4 Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari ANNONACEAE CLI
2592 20161068 A2 Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari ANNONACEAE CLI
2593 20161068 A3 Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari ANNONACEAE CLI
2594 20190858 A1 Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari ANNONACEAE TRO
2595 20161538 A1 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2596 20161538 A3 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2597 20161538 A4 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2598 20161592 A1 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2599 20161538 A12 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI
2600 20161538 A5 Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE CLI