ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
301 20140505*A Aloe sp. RUSCACEAE CACTUS
302 20140487*A Aloe sp. RUSCACEAE CACTUS
303 20140561*A Aloe sp. RUSCACEAE LC-ZIN-A01
304 20140504*A Aloe sp. RUSCACEAE CACTUS
305 20140489*A Aloe sp. RUSCACEAE CACTUS
306 20140499*A Aloe sp. RUSCACEAE CACTUS
307 20140562*A Aloe sp. RUSCACEAE LC-ZIN-A01
308 20140486*A Aloe suprafoliata Pole-Evans RUSCACEAE CACTUS
309 20140496*A Aloe zebrina Baker RUSCACEAE CACTUS
310 00-1660*A1 Alphonsea glabrifolia Craib ANNONACEAE AMAQ1
311 20130533*A Alpinia javanica Blume ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
312 20130703*A Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
313 20135635*A Alpinia mutica Roxb. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
314 20130324*A Alpinia oblongifolia Hayata ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
315 20150257*A Alpinia oxymitra K. Schum. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
316 20135632*A Alpinia pumila Hook.f. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
317 00-0086*A1 Alpinia pumila Hook.f. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
318 20145012*A Alpinia rugosa S. J. Chen & Z. Y. Chen ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
319 20130507*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
320 20150165*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
321 20130806*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
322 20130312*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
323 20130704*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
324 20135233*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
325 20135665*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
326 20130512*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
327 20130499*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
328 20150174*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
329 20135627*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
330 20130189*B Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
331 20150164*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
332 20130189*C Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
333 20130695*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
334 20141289*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
335 20141290*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
336 20130699*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
337 20130309*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
338 20150156*B Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
339 20135664*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
340 20150156*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
341 20130189*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
342 20130523*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
343 20140545*A Alpinia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
344 00-1084*A1 Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don APOCYNACEAE WFC
345 00-0996*A1 Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don APOCYNACEAE WFC
346 00-0938*A1 Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don APOCYNACEAE WFC
347 00-0996*A2 Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don APOCYNACEAE WFC
348 00-1247*A2 Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don APOCYNACEAE WFC
349 00-0996*A3 Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don APOCYNACEAE WFC
350 00-1247*A1 Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don APOCYNACEAE WFC
351 00-1247*A4 Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don APOCYNACEAE WFC
352 00-1153*A1 Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don APOCYNACEAE WFC
353 00-1247*A3 Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don APOCYNACEAE WFC
354 00-0996*A4 Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don APOCYNACEAE WFC
355 00-1139*A4 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
356 00-1217*A11 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
357 00-1087*A2 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
358 00-1139*A6 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
359 00-1139*A7 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
360 00-1139*A5 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
361 00-1087*A1 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
362 00-1217*A2 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
363 00-1217*A12 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
364 00-1278*A1 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
365 00-1217*A3 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
366 00-1217*A4 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
367 00-1139*A1 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
368 00-1139*A3 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
369 00-1217*A9 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
370 00-1139*A2 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
371 00-3478*A1 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE MPGQ4
372 00-1217*A6 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
373 00-1032*A1 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
374 00-1217*A8 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
375 00-1217*A7 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
376 00-1217*A10 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
377 00-1217*A5 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
378 00-1217*A13 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
379 00-1217*A1 Alstonia rostrata C.E.C. Fisch. APOCYNACEAE WFC
380 00-1769*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE PALMQ3
381 00-0199*A Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MORQ1
382 00-1023*A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
383 00-1023*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
384 00-1023*A3 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
385 00-3330*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPGQ4
386 00-1141*A3 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
387 00-1141*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
388 00-3330*A4 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPGQ4
389 00-1141*A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
390 00-3330*A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPGQ4
391 00-3330*A3 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPGQ4
392 00-0959*A4 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
393 00-0959*A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
394 00-3145*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPGQ4
395 00-3145*A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPGQ4
396 00-0959*A5 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
397 00-3791*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPGQ4
398 00-0959*A3 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
399 00-3693*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPGQ4
400 00-3791*A2 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPGQ4