ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
401 00-1242*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
402 00-0959*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE WFC
403 00-3634*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE MPGQ4
404 00-1679*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE NAT
405 00-1664*A1 Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE AMAQ1
406 20140548*A Amaranthus sp. AMARANTHACEAE LC-ZIN-A01
407 20150402*B Amesiella minor Senghas ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
408 00-1603*A2 Amesiella minor Senghas ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
409 00-1603*A1 Amesiella minor Senghas ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
410 20150402*A Amesiella minor Senghas ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
411 00-1378*A1 Amesiella monticola Cootes & D.P.Banks ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
412 00-1379*A1 Amesiella monticola Cootes & D.P.Banks ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
413 20150403*A Amesiella philippinensis (Ames) Garay ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
414 20150403*B Amesiella philippinensis (Ames) Garay ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
415 00-1604*A2 Amesiella philippinensis (Ames) Garay ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
416 00-1604*A1 Amesiella philippinensis (Ames) Garay ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
417 20135262*C Amomum chinense Chun ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
418 20135262*A Amomum chinense Chun ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
419 20135262*B Amomum chinense Chun ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
420 20130338*A Amomum koenigii Gmel. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
421 20140538*A Amomum longiligulare T.L.Wu ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
422 20140536*A Amomum prionocarpum Lamxay & M.F.Newman ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
423 20130375*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
424 20130082*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
425 20130696*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
426 20130706*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
427 20130377*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
428 20130167*D Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
429 20130167*E Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
430 20130167*C Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
431 20130082*B Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
432 20130522*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
433 20130679*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
434 20130920*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
435 20130685*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
436 20130380*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
437 20130370*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
438 20141288*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
439 20130317*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
440 20130083*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
441 20130904*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
442 20130701*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
443 20130085*B Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
444 20130085*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
445 20130313*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
446 20130535*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
447 20130825*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
448 20130167*B Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
449 00-0117*A1 Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
450 20130167*F Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
451 20130167*A Amomum sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
452 20140537*A Amomum stephanocoleum Lamxay & M.F.Newman ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
453 20150256*A Amomum verum Blackw. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
454 20130329*A Amomum villosum Lour. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
455 20130333*A Amomum villosum Lour. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
456 20135629*A Amorphophallus ongsakulii Hett. & A.Galloway ARACEAE
457 20130042*E Amorphophallus sp. ARACEAE
458 20130042*C Amorphophallus sp. ARACEAE
459 20130042*A Amorphophallus sp. ARACEAE
460 20130845*A Amorphophallus sp. ARACEAE
461 20130042*B Amorphophallus sp. ARACEAE
462 20135318*A Amorphophallus sp. ARACEAE
463 20130543*A Amorphophallus sp. ARACEAE
464 20130042*D Amorphophallus sp. ARACEAE
465 20130042*F Amorphophallus sp. ARACEAE
466 20130611*A Amorphophallus sp. ARACEAE
467 20135628*A Amorphophallus sp. ARACEAE
468 00-0014*A1 Amorphophallus sp. ARACEAE LC-ZIN-A01
469 20130542*A Amorphophallus sp. ARACEAE
470 20130610*A Amorphophallus sp. ARACEAE
471 20140654*A Amorphophallus sp. ARACEAE LC-ZIN-A01
472 00-1142*A1 Amphineurion marginatum (Roxb.) D.J.Middleton APOCYNACEAE WFC
473 00-3401*A1 Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. MENISPERMACEAE MPGQ4
474 00-3401*A2 Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. MENISPERMACEAE MPGQ4
475 00-0901*A Anaxagorea javanica Blume ANNONACEAE MORQ1
476 00-1225*A1 Anaxagorea javanica Blume ANNONACEAE WFC
477 00-1700*A1 Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. MARATTIACEAE NAT
478 00-0004*A1 Angiopteris fokiensis Hiron. MARATTIACEAE LC-ZIN-A01
479 20150471*B Angraecum calceolus Thouars ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
480 20150471*A Angraecum calceolus Thouars ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
481 00-1380*A1 Angraecum leonis (Rchb.f.) Andr? ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
482 20135322*A Anisochilus carnosus (L.f.) Wall. ex Benth. LAMIACEAE
483 00-3161*A1 Annona muricata L. ANNONACEAE MPGQ4
484 00-3715*A1 Annona reticulata L. ANNONACEAE MPGQ4
485 20130846*A Anoectochilus sp. ORCHIDACEAE
486 00-0815*A Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE MIMQ3
487 00-3439*A2 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE MPGQ4
488 00-3439*A1 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE MPGQ4
489 00-3396*A2 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE MPGQ4
490 00-3396*A3 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE MPGQ4
491 00-3396*A1 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE MPGQ4
492 00-3396*A4 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE MPGQ4
493 00-3480*A1 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE MPGQ4
494 00-3480*A3 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE MPGQ4
495 00-3480*A2 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE MPGQ4
496 00-0613*A Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair ANNONACEAE CAEQ3
497 Anomianthus sp. ANNONACEAE
498 00-1605*A1 Ansellia africana Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
499 20150404*A Ansellia africana Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
500 00-1605*A2 Ansellia africana Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA