ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
501 20150404*B Ansellia africana Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
502 20150473*A Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
503 20150473*B Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
504 00-0378*A Antiaris toxicaria Lesch. MORACEAE MORQ1
505 00-0381*A Antiaris toxicaria Lesch. MORACEAE MORQ1
506 00-0374*A Antiaris toxicaria Lesch. MORACEAE MORQ1
507 00-0379*A Antiaris toxicaria Lesch. MORACEAE MORQ1
508 00-0380*A Antiaris toxicaria Lesch. MORACEAE MORQ1
509 00-1547*A1 Antidesma acidum Retz. PHYLLANTHACEAE AMAQ1
510 00-3580*A1 Antidesma acidum Retz. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
511 00-0646*A Antidesma acidum Retz. PHYLLANTHACEAE CAEQ3
512 00-3778*A1 Antidesma acidum Retz. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
513 00-0685*A Antidesma acidum Retz. PHYLLANTHACEAE CAEQ3
514 00-1160*A1 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE WFC
515 00-3571*A2 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE MPGQ4
516 00-3571*A1 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE MPGQ4
517 00-0631*A Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE CAEQ3
518 00-1160*A2 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE WFC
519 00-0717*A Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE CAEQ3
520 00-0223*A Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE MORQ1
521 00-3395*A2 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE MPGQ4
522 00-3506*A1 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE MPGQ4
523 00-3506*A2 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE MPGQ4
524 00-0821*A Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE MIMQ3
525 00-3395*A1 Antidesma sootepense Craib PHYLLANTHACEAE MPGQ4
526 00-3642*A2 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
527 00-3206*A1 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
528 00-3817*A1 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
529 00-3642*A1 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
530 00-3642*A3 Antidesma sp. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
531 00-3153*A3 Antidesma velutinosum Blume PHYLLANTHACEAE MPGQ4
532 00-1655*A1 Antidesma velutinosum Blume PHYLLANTHACEAE AMAQ1
533 00-3153*A2 Antidesma velutinosum Blume PHYLLANTHACEAE MPGQ4
534 00-3153*A4 Antidesma velutinosum Blume PHYLLANTHACEAE MPGQ4
535 00-3833*A1 Antidesma velutinosum Blume PHYLLANTHACEAE MPGQ4
536 00-3153*A1 Antidesma velutinosum Blume PHYLLANTHACEAE MPGQ4
537 20130873*A Antrophyum callifolium Blume VITTARIACEAE
538 00-3545*A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
539 00-1753*A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALMQ3
540 00-1668*A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE AMAQ1
541 00-3781*A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
542 00-3781*A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
543 00-3781*A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
544 00-3545*A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
545 00-3781*A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
546 00-0748*A Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MIMQ3
547 00-3781*A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
548 00-1753*A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALMQ3
549 00-1748*A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE NAT
550 00-3303*A9 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
551 00-1753*A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALMQ3
552 00-3781*A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
553 00-3604*A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
554 00-1007*A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE WFC
555 00-1753*A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALMQ3
556 00-3303*A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
557 00-3303*A4 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
558 00-3676*A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
559 00-3303*A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
560 00-3781*A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
561 00-1753*A8 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALMQ3
562 00-1753*A9 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALMQ3
563 00-1007*A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE WFC
564 00-3216*A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
565 00-0678*A Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAEQ3
566 00-3524*A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
567 00-3303*A7 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
568 00-3303*A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
569 00-3604*A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
570 00-0219*A Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MORQ1
571 00-3303*A5 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
572 00-3216*A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
573 00-0174*A Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MORQ1
574 00-1753*A1 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALMQ3
575 00-3303*A8 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
576 00-3303*A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
577 00-0629*A Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE CAEQ3
578 00-1753*A6 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALMQ3
579 00-1753*A3 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE PALMQ3
580 00-3604*A2 Aporosa wallichii Hook.f. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
581 20130414*A Apostasia nuda R.Brown ORCHIDACEAE
582 00-1383*A1 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
583 00-3860*A1 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
584 00-1381*A1 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
585 00-1384*A1 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
586 00-1382*A1 Appendicula cornuta Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
587 00-1385*A1 Appendicula hexandra (Koen.) J.J. Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
588 00-1386*A1 Appendicula malindangensis (Ames) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
589 20140953*A Appendicula sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
590 00-3546*A4 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
591 00-3661*A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
592 00-3546*A16 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
593 00-3603*A4 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
594 00-3546*A6 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
595 00-3603*A10 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
596 00-3546*A17 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
597 00-3546*A9 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
598 00-3546*A7 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
599 00-3546*A5 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
600 00-3603*A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4