ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
601 00-3603*A3 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
602 00-3739*A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
603 00-3546*A11 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
604 00-3603*A8 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
605 00-3155*A3 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
606 00-3546*A10 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
607 00-3155*A4 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
608 00-3739*A2 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
609 00-3603*A5 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
610 00-3155*A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
611 00-3155*A2 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
612 00-3546*A13 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
613 00-3546*A15 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
614 00-3546*A3 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
615 00-3546*A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
616 00-3546*A14 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
617 00-3546*A12 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
618 00-3546*A2 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
619 00-3603*A9 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
620 00-1758*A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE PALMQ3
621 00-3603*A2 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
622 00-3362*A1 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
623 00-3603*A6 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
624 00-3546*A8 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
625 00-3603*A7 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte THYMELAEACEAE MPGQ4
626 20140967*A Arachnis annamensis (Rolfe) J.J.Sm. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
627 20140917*B Arachnis flos-aeris (L.) Rchb.f. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
628 20140917*A Arachnis flos-aeris (L.) Rchb.f. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
629 00-1402*A1 Arachnis labrosa (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
630 00-1387*A1 Arachnis labrosa (Lindl. & Paxt.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
631 20140968*A Arachnis longicaulis (Schltr.) L.O.Williams ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
632 20140968*B Arachnis longicaulis (Schltr.) L.O.Williams ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
633 00-3407*A2 Aralia finlaysoniana (Wall. ex G.Don) Seem. ARALIACEAE MPGQ4
634 00-3407*A1 Aralia finlaysoniana (Wall. ex G.Don) Seem. ARALIACEAE MPGQ4
635 00-3517*A1 Aralia finlaysoniana (Wall. ex G.Don) Seem. ARALIACEAE MPGQ4
636 00-0667*A Aralia finlaysoniana (Wall. ex G.Don) Seem. ARALIACEAE CAEQ3
637 00-3776*A3 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
638 00-3776*A5 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
639 00-3691*A3 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
640 00-3776*A2 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
641 00-3776*A4 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
642 00-3691*A2 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
643 00-3600*A2 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
644 00-3691*A4 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
645 00-3691*A5 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
646 00-3600*A1 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
647 00-3691*A1 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
648 00-3776*A1 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
649 00-3691*A6 Aralia sp. ARALIACEAE MPGQ4
650 00-3646*A2 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE MPGQ4
651 00-3646*A1 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen FABACEAE MPGQ4
652 00-0513*A Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.A. Wendl. & Drude ARECACEAE PALMQ3
653 Archontophoenix alexandrae (F.Muell.)H.Wendl.&Drude ARECACEAE
654 00-3298*A4 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
655 00-3298*A1 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
656 00-3298*A3 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
657 00-3298*A5 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
658 00-3774*A1 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
659 00-3168*A2 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
660 00-3298*A10 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
661 00-3298*A9 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
662 00-3298*A8 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
663 00-3298*A11 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
664 00-3298*A6 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
665 00-3298*A2 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
666 00-3298*A7 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
667 00-3168*A1 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
668 00-3298*A12 Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE MPGQ4
669 20130359*A Ardisia sp. MYRSINACEAE
670 20130355*A Ardisia sp. MYRSINACEAE
671 20140049*A Ardisia sp. MYRSINACEAE
672 20150204*A Ardisia sp. MYRSINACEAE LC-ZIN-A01
673 20130953*A Ardisia sp. MYRSINACEAE
674 00-0533*A1 Areca catechu L. ARECACEAE PALMQ3
675 00-0533*A Areca catechu L. ARECACEAE PALMQ3
676 00-0476*A Areca catechu L. ARECACEAE MORQ1
677 00-0533*A5 Areca catechu L. ARECACEAE PALMQ3
678 00-0535*A Areca catechu L. ARECACEAE PALMQ3
679 00-0533*A4 Areca catechu L. ARECACEAE PALMQ3
680 00-0533*A6 Areca catechu L. ARECACEAE PALMQ3
681 00-0473*A Areca catechu L. ARECACEAE MORQ1
682 00-0533*A3 Areca catechu L. ARECACEAE PALMQ3
683 00-0464*A Areca catechu L. ARECACEAE MORQ1
684 00-0533*A2 Areca catechu L. ARECACEAE PALMQ3
685 Areca catechu L. ARECACEAE
686 20150253*A Areca montana Ridl. ARECACEAE LC-ZIN-A01
687 00-0514*A Areca sp. ARECACEAE PALMQ3
688 00-0530*A Areca triandra Roxb. ARECACEAE PALMQ3
689 00-0545*A Arenga westerhoutii Griff. ARECACEAE PALMQ3
690 00-0055*A1 Arfeuillea arborescens Pierre SAPINDACEAE MPGQ4
691 00-0054*A1 Arfeuillea arborescens Pierre SAPINDACEAE MPGQ4
692 20140748*A Argostemma sp. RUBIACEAE LC-ZIN-A01
693 20140779*A Argostemma sp. RUBIACEAE LC-ZIN-A01
694 20140614*A Argostemma sp. RUBIACEAE LC-ZIN-A01
695 20140739*A Argostemma sp. RUBIACEAE LC-ZIN-A01
696 20150216*A Argostemma sp. RUBIACEAE LC-ZIN-A01
697 20140627*A Argostemma sp. RUBIACEAE LC-ZIN-A01
698 20130530*A Argostemma sp. RUBIACEAE
699 20130531*A Argostemma sp. RUBIACEAE
700 20140659*A Argostemma sp. RUBIACEAE LC-ZIN-A01