ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
601 00-0656 A9 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE CAE
602 00-0670 A1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE CAE
603 00-0670 A10 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE CAE
604 00-0670 A3 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE CAE
605 00-0670 A6 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE CAE
606 00-3184 A2 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE MPG
607 00-3184 A1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE MPG
608 00-3383 A1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE MPG
609 00-3131 A1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE MPG
610 00-3593 A1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE MPG
611 20192393 A1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE NAT
612 20160694 A1 Aganosma siamensis Craib APOCYNACEAE RPC
613 20191525 A1 Aganosma siamensis Craib APOCYNACEAE ETN1
614 20192673 A1 Aganosma sp. ใบแฉก APOCYNACEAE EVAP
615 20192672 A2 Aganosma sp. ใบแฉกลาย APOCYNACEAE EVAP
616 20192672 A1 Aganosma sp. ใบแฉกลาย APOCYNACEAE EVAP
617 20192698 A2 Aganosma sp. สองใบ APOCYNACEAE EVAP
618 20192698 A3 Aganosma sp. สองใบ APOCYNACEAE EVAP
619 20192698 A1 Aganosma sp. สองใบ APOCYNACEAE EVAP
620 20141050 A1 Agapetes bracteata Hook.f. ex C.B.Clarke ERICACEAE EVAP
621 20200548 A3 Agapetes bracteata Hook.f. ex C.B.Clarke ERICACEAE EVAP
622 20200548 A1 Agapetes bracteata Hook.f. ex C.B.Clarke ERICACEAE EVAP
623 20200548 A2 Agapetes bracteata Hook.f. ex C.B.Clarke ERICACEAE EVAP
624 20170214 A2 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE RPC
625 20135745 A1 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
626 20150313 A1 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
627 20200549 A2 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
628 20200549 A1 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
629 20192802 A1 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
630 20200549 A3 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
631 20203391 A1 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
632 20181221 A10 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
633 20181221 A1 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
634 20181221 A6 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
635 20181221 A2 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
636 20181221 A5 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
637 20181221 A3 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
638 20181221 A7 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
639 20181221 A4 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
640 20181221 A8 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
641 20181221 A9 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE EVAP
642 20192800 A1 Agapetes inopinata Airy Shaw ERICACEAE EVAP
643 20170212 A2 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE RPC
644 20170212 A1 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE RPC
645 20135721 A1 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE EVAP
646 20200748 A1 Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don ERICACEAE EVAP
647 20170213 A2 Agapetes megacarpa W.W.Sm. ERICACEAE RPC
648 20170213 A4 Agapetes megacarpa W.W.Sm. ERICACEAE RPC
649 20170213 A3 Agapetes megacarpa W.W.Sm. ERICACEAE RPC
650 20170213 A1 Agapetes megacarpa W.W.Sm. ERICACEAE RPC
651 20150304 A1 Agapetes megacarpa W.W.Sm. ERICACEAE EVAP
652 20135747 A1 Agapetes megacarpa W.W.Sm. ERICACEAE EVAP
653 20135746 A1 Agapetes parishii C.B.Clarke ERICACEAE EVAP
654 20140001 A1 Agapetes parishii C.B.Clarke ERICACEAE EVAP
655 20192341 A1 Agapetes saxicola Craib ex Kerr ERICACEAE EVAP
656 20192801 A1 Agapetes setigera (Wall.) D.Don ex G.Don ERICACEAE EVAP
657 20192342 A1 Agapetes thailandica Watthana ERICACEAE EVAP
658 20135748 A1 Agapetes variegata (Roxb.) D.Don ex G.Don ERICACEAE EVAP
659 20200766 A1 Agapetes variegata (Roxb.) D.Don ex G.Don ERICACEAE EVAP
660 20170250 A1 Agapethes sp. ERICACEAE RPC
661 20141049 A1 Agapethes sp. ERICACEAE EVAP
662 20141048 A1 Agapethes sp. ERICACEAE EVAP
663 20201028 A1 Agapethes sp. ERICACEAE EVAP
664 20200546 A3 Agapethes sp. ERICACEAE EVAP
665 20200547 A1 Agapethes sp. ERICACEAE EVAP
666 20200546 A1 Agapethes sp. ERICACEAE EVAP
667 20200546 A2 Agapethes sp. ERICACEAE EVAP
668 20190609 A6 Agave angustifolia 'Milky Way' ASPARAGACEAE ARGH
669 20190609 A2 Agave angustifolia 'Milky Way' ASPARAGACEAE ARGH
670 20190609 A5 Agave angustifolia 'Milky Way' ASPARAGACEAE ARGH
671 20190628 A1 Agave angustifolia 'Milky Way' ASPARAGACEAE ARGH
672 20190609 A3 Agave angustifolia 'Milky Way' ASPARAGACEAE ARGH
673 20190628 A3 Agave angustifolia 'Milky Way' ASPARAGACEAE ARGH
674 20190628 A2 Agave angustifolia 'Milky Way' ASPARAGACEAE ARGH
675 20190609 A1 Agave angustifolia 'Milky Way' ASPARAGACEAE ARGH
676 20190609 A4 Agave angustifolia 'Milky Way' ASPARAGACEAE ARGH
677 20190452 A4 Agave attenuata Salm-Dyck ASPARAGACEAE ARGH
678 20190452 A3 Agave attenuata Salm-Dyck ASPARAGACEAE ARGH
679 20190452 A2 Agave attenuata Salm-Dyck ASPARAGACEAE ARGH
680 20190452 A5 Agave attenuata Salm-Dyck ASPARAGACEAE ARGH
681 20190629 A2 Agave attenuata Salm-Dyck ASPARAGACEAE ARGH
682 20190629 A1 Agave attenuata Salm-Dyck ASPARAGACEAE ARGH
683 20190452 A1 Agave attenuata Salm-Dyck ASPARAGACEAE ARGH
684 20200005 A1 Agave celsii 'Multicolor' ASPARAGACEAE CSC
685 20190453 A2 Agave desmettiana Jacobi ASPARAGACEAE ARGH
686 20190453 A3 Agave desmettiana Jacobi ASPARAGACEAE ARGH
687 20190630 A1 Agave desmettiana Jacobi ASPARAGACEAE ARGH
688 20190453 A4 Agave desmettiana Jacobi ASPARAGACEAE ARGH
689 20190453 A5 Agave desmettiana Jacobi ASPARAGACEAE ARGH
690 20190453 A1 Agave desmettiana Jacobi ASPARAGACEAE ARGH
691 20190631 A1 Agave desmettiana 'Variegata' ASPARAGACEAE ARGH
692 20190454 A5 Agave desmettiana 'Variegata-mutate' ASPARAGACEAE ARGH
693 20190454 A1 Agave desmettiana 'Variegata-mutate' ASPARAGACEAE ARGH
694 20190454 A3 Agave desmettiana 'Variegata-mutate' ASPARAGACEAE ARGH
695 20190454 A4 Agave desmettiana 'Variegata-mutate' ASPARAGACEAE ARGH
696 20190454 A6 Agave desmettiana 'Variegata-mutate' ASPARAGACEAE ARGH
697 20190454 A2 Agave desmettiana 'Variegata-mutate' ASPARAGACEAE ARGH
698 20190610 A1 Agave filifera Salm-Dyck ASPARAGACEAE ARGH
699 20190610 A2 Agave filifera Salm-Dyck ASPARAGACEAE ARGH
700 20202476 A1 Agave flexispina Trel. ASPARAGACEAE CSC