ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
6901 20203361 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE EVAP
6902 20203381 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE EVAP
6903 20220005 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6904 20220525 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6905 20220585 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6906 20220535 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6907 20220589 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6908 20220324 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6909 20220136 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6910 20220450 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6911 20220224 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6912 20220325 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6913 20220436 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6914 20220400 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6915 20220369 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6916 20210758 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE EVAP
6917 20210758 A2 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE EVAP
6918 20220388 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6919 20220107 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6920 20220373 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6921 20180284 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6922 20180265 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6923 20180299 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6924 00-1949 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6925 00-1892 A3 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6926 00-1880 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6927 00-1892 A2 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6928 00-1954 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6929 00-3917 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6930 00-3900 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6931 00-1892 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6932 20200358 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6933 20192123 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE EVAP
6934 20200378 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6935 20200264 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6936 20180005 A1 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6937 20180005 A2 Coelogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6938 20203431 A1 Coelogyne sp. (sect. Prolifera) ORCHIDACEAE EVAP
6939 00-1975 A1 Coelogyne speciosa (Blume) Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6940 00-1896 A2 Coelogyne suaveolens (Lindl.) Hook.f. ORCHIDACEAE ORC
6941 00-1896 A1 Coelogyne suaveolens (Lindl.) Hook.f. ORCHIDACEAE ORC
6942 20160378 A1 Coelogyne suaveolens (Lindl.) Hook.f. ORCHIDACEAE ORC
6943 20220012 A1 Coelogyne tenasserimensis Seidenf. ORCHIDACEAE ORC
6944 20220167 A1 Coelogyne tenasserimensis Seidenf. ORCHIDACEAE ORC
6945 20220085 A1 Coelogyne tenasserimensis Seidenf. ORCHIDACEAE ORC
6946 00-1920 A1 Coelogyne tenasserimensis Seidenf. ORCHIDACEAE ORC
6947 00-1943 A1 Coelogyne tenasserimensis Seidenf. ORCHIDACEAE ORC
6948 20220538 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6949 20150395 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6950 20150395 A2 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6951 20150395 A3 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6952 20140889 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6953 00-1914 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6954 00-1966 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6955 00-1929 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6956 00-3912 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6957 00-1882 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6958 00-1887 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6959 00-1985 A2 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6960 00-1887 A2 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6961 00-1981 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6962 00-1985 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6963 20160379 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6964 20210491 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE NSTDA
6965 00-1926 A1 Coelogyne trinervis Lindl. ORCHIDACEAE ORC
6966 20220023 A1 Coelogyne triplicatula Rchb.f. ORCHIDACEAE ORC
6967 00-1909 A1 Coelogyne usitana Roeth & O. Gruss ORCHIDACEAE ORC
6968 00-3899 A1 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE ORC
6969 00-1919 A1 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE ORC
6970 20192868 A1 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE EVAP
6971 20160724 A2 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE LRC
6972 20160724 A5 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE LRC
6973 20160724 A1 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE LRC
6974 20160724 A4 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE LRC
6975 20160724 A3 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE LRC
6976 20160724 A8 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE LRC
6977 20160724 A7 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE LRC
6978 20160724 A6 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE LRC
6979 20160380 A1 Coelogyne viscosa Rchb. f. ORCHIDACEAE ORC
6980 20200370 A1 Coelogyne xyrekes Ridl. ORCHIDACEAE ORC
6981 20220404 A1 Coeologyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6982 20220566 A1 Coeologyne sp. ORCHIDACEAE ORC
6983 20210447 A1 Coffea arabica L. RUBIACEAE NSTDA
6984 20180889 A1 Coffea arabica L. RUBIACEAE PAP
6985 20191757 A2 Coffea arabica L. RUBIACEAE ETN2
6986 20191757 A3 Coffea arabica L. RUBIACEAE ETN2
6987 20191357 A1 Coffea arabica L. RUBIACEAE NAT
6988 20191757 B1 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
6989 00-3405 A3 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
6990 00-3405 A4 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
6991 00-3405 A5 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
6992 00-3823 A3 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
6993 00-3405 A6 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
6994 00-3405 A2 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
6995 00-3405 A8 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
6996 00-3823 A1 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
6997 00-3823 A2 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
6998 00-3405 A7 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
6999 00-3405 A1 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG
7000 00-3823 A4 Coffea arabica L. RUBIACEAE MPG