ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
7001 20192044 A1 Coffea arabica L. RUBIACEAE ETN3
7002 20192044 A2 Coffea arabica L. RUBIACEAE ETN3
7003 20161127 A1 Coffea benghalensis B.Heyne ex Schult. RUBIACEAE CLI
7004 20161127 A3 Coffea benghalensis B.Heyne ex Schult. RUBIACEAE CLI
7005 20161127 A2 Coffea benghalensis B.Heyne ex Schult. RUBIACEAE CLI
7006 20210319 A1 Coix lachryma-jobi L. var. monilifer Watt POACEAE NSTDA
7007 20200249 A1 Coix sp. POACEAE ETN3
7008 20200247 A1 Coix sp. POACEAE ETN3
7009 20200247 A2 Coix sp. POACEAE ETN3
7010 20200248 A1 Coix sp. POACEAE ETN3
7011 20200248 A2 Coix sp. POACEAE ETN3
7012 20203545 A1 Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. MALVACEAE EBE
7013 20220621 A1 Coleogyne sp. ORCHIDACEAE ORC
7014 20140887 A1 Collabium chinense (Rolfe) Tang & F.T.Wang ORCHIDACEAE ORC
7015 20210448 A1 Colocasia esculenta (L.) Schott ARACEAE NSTDA
7016 20192004 A1 Colocasia esculenta (L.) Schott ARACEAE ETN3
7017 20192020 A1 Colocasia esculenta (L.) Schott ARACEAE ETN3
7018 20180958 A1 Colocasia esculenta 'Black Magic' ARACEAE AQU
7019 20191882 A3 Colocasia sp. ARACEAE ETN3
7020 20191882 A2 Colocasia sp. ARACEAE ETN3
7021 20191882 A1 Colocasia sp. ARACEAE ETN3
7022 20170104 A1 Colona ap. MALVACEAE CLI
7023 20180410 A1 Colona auriculata (Desf.) Craib MALVACEAE POA
7024 20180410 A2 Colona auriculata (Desf.) Craib MALVACEAE POA
7025 00-0818 A1 Colona auriculata (Desf.) Craib MALVACEAE MIM
7026 00-3818 A2 Colona auriculata (Desf.) Craib MALVACEAE MPG
7027 00-3818 A1 Colona auriculata (Desf.) Craib MALVACEAE MPG
7028 20160808 A1 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE EBE
7029 20160808 A3 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE EBE
7030 20160808 A2 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE EBE
7031 20160808 A5 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE EBE
7032 00-4167 A1 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE PALM
7033 20170280 A1 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ROD
7034 20161026 A5 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE CLI
7035 20161026 A6 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE CLI
7036 20161026 A4 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE CLI
7037 20161026 A3 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE CLI
7038 20161026 A2 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE CLI
7039 20161026 A1 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE CLI
7040 20161091 A1 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE CLI
7041 20180435 A1 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE POA
7042 20180064 A9 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ANN
7043 20180064 A11 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ANN
7044 20180064 A2 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ANN
7045 20180064 A3 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ANN
7046 20170401 A2 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ROD
7047 20180064 A4 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ANN
7048 20170401 A1 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ROD
7049 20170401 A3 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ROD
7050 20180064 A10 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ANN
7051 20180064 A6 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ANN
7052 20180064 A8 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ANN
7053 20180064 A7 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ANN
7054 20180064 A5 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE ANN
7055 20190222 A1 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE GHA
7056 20191366 A1 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE NAT
7057 20190108 A1 Colona flagrocarpa (C.B.Clarke) Craib MALVACEAE SRC
7058 20160938 A7 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE EBE
7059 20170055 A3 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE CLI
7060 20160938 A8 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE EBE
7061 20160874 A1 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE EBE
7062 20160938 A6 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE EBE
7063 20160938 A5 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE EBE
7064 20170055 A1 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE CLI
7065 20160938 A2 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE EBE
7066 20160938 A3 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE EBE
7067 20160938 A4 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE EBE
7068 20160938 A1 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE EBE
7069 00-0764 A1 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE MIM
7070 00-0764 A2 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE MIM
7071 00-0764 A3 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE MIM
7072 00-3835 A1 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE MPG
7073 20191304 A1 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE NAT
7074 20191360 A1 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE NAT
7075 20192081 A1 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE NAT
7076 20161604 A1 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE CLI
7077 20192522 A2 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE NAT
7078 20192522 A1 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE NAT
7079 20192502 A1 Colona floribunda (Kurz) Craib MALVACEAE NAT
7080 20180408 A1 Colona sp. MALVACEAE POA
7081 20160578 A1 Colquhounia coccinea var. mollis (Schltdl.) Prain LAMIACEAE RPC
7082 20210614 A1 Colquhounia coccinea Wall. LAMIACEAE NSTDA
7083 00-3423 A2 Colubrina asiatica var. subpubescens (Pit.) M.C.Johnst. RHAMNACEAE MPG
7084 00-3423 A1 Colubrina asiatica var. subpubescens (Pit.) M.C.Johnst. RHAMNACEAE MPG
7085 20210615 A1 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE NSTDA
7086 20161239 A11 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7087 20161239 A18 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7088 20161239 A16 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7089 20161239 A15 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7090 20161239 A14 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7091 20161239 A12 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7092 20161239 A1 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7093 20161239 A19 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7094 20161239 A10 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7095 20161239 A13 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7096 20161239 A2 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7097 20161239 A20 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7098 20161239 A3 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7099 20161239 A4 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7100 20161239 A6 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI