ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
7101 20161239 A17 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7102 20161239 A7 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7103 20161239 A8 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7104 20161239 A9 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7105 20161600 A1 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7106 20161600 A2 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7107 20161600 A3 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7108 20161239 A5 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE CLI
7109 20181279 A1 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE MGH
7110 00-3640 A1 Combretum indicum (L.) DeFilipps COMBRETACEAE MPG
7111 20210616 A1 Combretum latifolium Blume COMBRETACEAE NSTDA
7112 20161599 A1 Combretum punctatum Blume COMBRETACEAE CLI
7113 20191494 A1 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE ETN1
7114 00-3186 A2 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE MPG
7115 00-3186 A1 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE MPG
7116 20210350 A1 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE NSTDA
7117 20130589 A1 Commelina sp. COMMELINACEAE EVAP
7118 20181355 A1 Commiphora myrrha (Nees) Engl. BURSERACEAE CSC
7119 20220226 A1 Concedium sp. ORCHIDACEAE ORC
7120 20180279 A1 Conchidium muscicola (Lindl.) Rauschert. ORCHIDACEAE ORC
7121 00-2514 A1 Conchidium muscicola (Lindl.) Rauschert. ORCHIDACEAE ORC
7122 20191212 A1 Conchidium muscicola (Lindl.) Rauschert. ORCHIDACEAE EVAP
7123 20210449 A1 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE NSTDA
7124 20170123 A2 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE CLI
7125 20161128 A1 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE CLI
7126 20161636 A2 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE CLI
7127 20161636 A1 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE CLI
7128 20170123 A1 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE CLI
7129 20161397 A1 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE CLI
7130 20161636 A3 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE CLI
7131 20191747 A2 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE ETN2
7132 20191747 A1 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE ETN2
7133 00-3805 A1 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE MPG
7134 00-3420 A1 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE MPG
7135 20190545 A1 Consolea rubescens (Salm-Dyck ex DC.) Lem. CACTACEAE ARGH
7136 20180978 A1 Copiapoa humilis subsp. tenuissima (F.Ritter ex D.R.Hunt) D.R.Hunt CACTACEAE CSC
7137 20180978 A2 Copiapoa humilis subsp. tenuissima (F.Ritter ex D.R.Hunt) D.R.Hunt CACTACEAE CSC
7138 20180978 A3 Copiapoa humilis subsp. tenuissima (F.Ritter ex D.R.Hunt) D.R.Hunt CACTACEAE CSC
7139 20181121 A1 Copiapoa hypogaea F.Ritter CACTACEAE CSC
7140 00-1074 A1 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken BORAGINACEAE WFC
7141 20210450 A1 Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ASPARAGACEAE NSTDA
7142 20191802 A2 Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ASPARAGACEAE ETN2
7143 20191736 A3 Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ASPARAGACEAE ETN2
7144 20191802 A1 Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ASPARAGACEAE ETN2
7145 20191736 A2 Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ASPARAGACEAE ETN2
7146 20191736 A1 Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ASPARAGACEAE ETN2
7147 20180542 A1 Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ASPARAGACEAE POA
7148 20191064 A1 Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ASPARAGACEAE RGD
7149 20190164 A1 Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ASPARAGACEAE SRC
7150 20190164 A2 Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. ASPARAGACEAE SRC
7151 20130722 A1 Cornukaempferia larsenii P.Saensouk ZINGIBERACEAE EVAP
7152 20130722 A2 Cornukaempferia larsenii P.Saensouk ZINGIBERACEAE EVAP
7153 20130722 A3 Cornukaempferia larsenii P.Saensouk ZINGIBERACEAE EVAP
7154 20130463 A1 Cornukaempferia longipetiolata Mood & K.Larsen ZINGIBERACEAE EVAP
7155 20130463 A5 Cornukaempferia longipetiolata Mood & K.Larsen ZINGIBERACEAE EVAP
7156 20130826 A1 Cornukaempferia longipetiolata Mood & K.Larsen ZINGIBERACEAE EVAP
7157 20130463 A2 Cornukaempferia longipetiolata Mood & K.Larsen ZINGIBERACEAE EVAP
7158 20130826 A2 Cornukaempferia longipetiolata Mood & K.Larsen ZINGIBERACEAE EVAP
7159 20130463 A4 Cornukaempferia longipetiolata Mood & K.Larsen ZINGIBERACEAE EVAP
7160 20130463 A3 Cornukaempferia longipetiolata Mood & K.Larsen ZINGIBERACEAE EVAP
7161 20202089 A1 Cornukaempferia longipetiolata Mood & K.Larsen ZINGIBERACEAE GG
7162 20202239 A1 Cornukaempferia longipetiolata Mood & K.Larsen ZINGIBERACEAE GG
7163 20130831 A1 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7164 20130805 A1 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7165 20140672 A1 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7166 20140770 A1 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7167 20140666 A4 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7168 20140666 A3 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7169 20140666 A1 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7170 20140666 A2 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7171 20192797 A2 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7172 20192798 A1 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7173 20192797 A3 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7174 20192797 A1 Cornukaempferia sp. ZINGIBERACEAE EVAP
7175 20200472 A1 Corybas ecarinatus Anker & Seidenf. ORCHIDACEAE EVAP
7176 20191396 A1 Corybas ecarinatus Anker & Seidenf. ORCHIDACEAE ORC
7177 20181195 A1 Corymborkis veratifolia (Reinw.) Blume ORCHIDACEAE ORC
7178 20181213 A1 Corymborkis veratifolia (Reinw.) Blume ORCHIDACEAE ORC
7179 20181195 A2 Corymborkis veratifolia (Reinw.) Blume ORCHIDACEAE ORC
7180 00-2790 A1 Corymborkis veratifolia (Reinw.) Blume ORCHIDACEAE ORC
7181 00-4191 A3 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE PALM
7182 00-4191 A2 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE PALM
7183 00-4191 A1 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE PALM
7184 20190064 A3 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7185 20190064 A6 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7186 20190064 A5 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7187 20190064 A10 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7188 20190064 A2 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7189 20190064 A4 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7190 20190064 A7 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7191 20190064 A9 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7192 20190064 A8 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7193 20190064 A14 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7194 20190064 A11 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7195 20190064 A1 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7196 20190064 A12 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7197 20190064 A13 Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte ARECACEAE SRC
7198 20210737 A1 Corypha utan Lam. ARECACEAE RPC
7199 20181087 A2 Coryphantha calipensis Bravo ex Arias, U.Guzmán & S.Gama CACTACEAE CSC
7200 20181087 A1 Coryphantha calipensis Bravo ex Arias, U.Guzmán & S.Gama CACTACEAE CSC