ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
7201 20181087 A3 Coryphantha calipensis Bravo ex Arias, U.Guzmán & S.Gama CACTACEAE CSC
7202 20190465 A1 Coryphantha elephantidens (Lem.) Lem. CACTACEAE ARGH
7203 20180979 A1 Coryphantha elephantidens (Lem.) Lem. CACTACEAE CSC
7204 20190466 A1 Coryphantha maiz-tablasensis O.Schwarz CACTACEAE ARGH
7205 20180980 A1 Coryphantha pallida subsp. calipensis (Bravo ex Arias, U.Guzmán & S.Gama) R.F.Dicht & A.D.Lüthy CACTACEAE CSC
7206 20202187 A2 Costus arabicus L. COSTACEAE GG
7207 20202271 A1 Costus arabicus L. COSTACEAE GG
7208 20202187 A1 Costus arabicus L. COSTACEAE GG
7209 20202337 A1 Costus barbatus Suess. COSTACEAE GG
7210 20202208 A1 Costus barbatus Suess. COSTACEAE GG
7211 20202208 A2 Costus barbatus Suess. COSTACEAE GG
7212 20202162 A1 Costus barbatus Suess. COSTACEAE GG
7213 20201897 A1 Costus barbatus Suess. COSTACEAE GG
7214 20202265 A1 Costus curvibracteatus Maas COSTACEAE GG
7215 20202340 A1 Costus curvibracteatus Maas COSTACEAE GG
7216 20202329 A1 Costus curvibracteatus Maas COSTACEAE GG
7217 20200050 A1 Costus dubius (Afzel.) K.Schum. COSTACEAE TRO
7218 20202304 A1 Costus erythrophyllus Loes. COSTACEAE GG
7219 20202240 A1 Costus erythrophyllus Loes. COSTACEAE GG
7220 20202255 A1 Costus erythrophyllus Loes. COSTACEAE GG
7221 20202290 A1 Costus guanaiensis Rusby COSTACEAE GG
7222 20202213 A1 Costus guanaiensis Rusby COSTACEAE GG
7223 20202267 A2 Costus guanaiensis Rusby COSTACEAE GG
7224 20202264 A1 Costus guanaiensis Rusby COSTACEAE GG
7225 20202267 A1 Costus guanaiensis Rusby COSTACEAE GG
7226 20202331 A2 Costus guanaiensis Rusby COSTACEAE GG
7227 20202310 A1 Costus guanaiensis Rusby COSTACEAE GG
7228 20202331 A1 Costus guanaiensis Rusby COSTACEAE GG
7229 20202158 A1 Costus osae Maas & H.Maas COSTACEAE GG
7230 20202245 A1 Costus osae Maas & H.Maas COSTACEAE GG
7231 20202266 A1 Costus osae Maas & H.Maas COSTACEAE GG
7232 20202248 A1 Costus osae Maas & H.Maas COSTACEAE GG
7233 20202219 A1 Costus osae Maas & H.Maas COSTACEAE GG
7234 20202272 A1 Costus osae Maas & H.Maas COSTACEAE GG
7235 20202346 A1 Costus osae Maas & H.Maas COSTACEAE GG
7236 20181325 A1 Costus osae Maas & H.Maas COSTACEAE AQU
7237 20190878 A1 Costus osae Maas & H.Maas COSTACEAE TRO
7238 20202195 A1 Costus phyllocephalus K.Schum. COSTACEAE GG
7239 20192875 A1 Costus 'Pina Coloda COSTACEAE EVAP
7240 20202227 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7241 20202211 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7242 20202006 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7243 20202164 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7244 20202233 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7245 20202197 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7246 20201894 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7247 20202144 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7248 20202003 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7249 20202227 A2 Costus sp. COSTACEAE GG
7250 20202316 A2 Costus sp. COSTACEAE GG
7251 20202316 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7252 20202164 A2 Costus sp. COSTACEAE GG
7253 20202164 A3 Costus sp. COSTACEAE GG
7254 20202204 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7255 20202270 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7256 20202221 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7257 20150177 A1 Costus sp. COSTACEAE EVAP
7258 20135708 A1 Costus sp. COSTACEAE EVAP
7259 20140045 A1 Costus sp. COSTACEAE EVAP
7260 20135231 A1 Costus sp. COSTACEAE EVAP
7261 20150359 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7262 20150360 A1 Costus sp. COSTACEAE GG
7263 20140043 A1 Costus sp. COSTACEAE EVAP
7264 20190808 A1 Costus sp. COSTACEAE TRO
7265 20201319 A3 Costus sp. COSTACEAE GC
7266 20201319 A4 Costus sp. COSTACEAE GC
7267 20201319 A8 Costus sp. COSTACEAE GC
7268 20201320 A2 Costus sp. COSTACEAE GC
7269 20201319 A7 Costus sp. COSTACEAE GC
7270 20201321 A1 Costus sp. COSTACEAE GC
7271 20201321 A2 Costus sp. COSTACEAE GC
7272 20201319 A6 Costus sp. COSTACEAE GC
7273 20201319 A5 Costus sp. COSTACEAE GC
7274 20201322 A1 Costus sp. COSTACEAE GC
7275 20201320 A1 Costus sp. COSTACEAE GC
7276 20201323 A1 Costus sp. COSTACEAE GC
7277 20201319 A2 Costus sp. COSTACEAE GC
7278 20201317 A3 Costus sp. COSTACEAE GC
7279 20192877 A1 Costus sp. COSTACEAE EVAP
7280 20200088 A1 Costus sp. COSTACEAE EVAP
7281 20201319 A1 Costus sp. COSTACEAE GC
7282 20201317 A1 Costus sp. COSTACEAE GC
7283 20201318 A1 Costus sp. COSTACEAE GC
7284 20201317 A2 Costus sp. COSTACEAE GC
7285 20201317 A1 Costus sp. ZINGIBERACEAE GC
7286 20201323 A1 Costus sp. ZINGIBERACEAE GC
7287 20201317 A2 Costus sp. ZINGIBERACEAE GC
7288 20201317 A3 Costus sp. ZINGIBERACEAE GC
7289 20201322 A1 Costus sp. ZINGIBERACEAE GC
7290 20190899 A1 Costus sp. COSTACEAE TRO
7291 20201318 A1 Costus sp. 1 ZINGIBERACEAE GC
7292 20201319 A3 Costus sp. 2 ZINGIBERACEAE GC
7293 20201319 A4 Costus sp. 2 ZINGIBERACEAE GC
7294 20201319 A6 Costus sp. 2 ZINGIBERACEAE GC
7295 20201319 A7 Costus sp. 2 ZINGIBERACEAE GC
7296 20201319 A2 Costus sp. 2 ZINGIBERACEAE GC
7297 20201319 A1 Costus sp. 2 ZINGIBERACEAE GC
7298 20201319 A8 Costus sp. 2 ZINGIBERACEAE GC
7299 20201319 A5 Costus sp. 2 ZINGIBERACEAE GC
7300 20201320 A1 Costus sp. 3 ZINGIBERACEAE GC