ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
7301 20201320 A2 Costus sp. 3 ZINGIBERACEAE GC
7302 20201320 A3 Costus sp. 3 ZINGIBERACEAE GC
7303 20201321 A2 Costus sp. 4 ZINGIBERACEAE GC
7304 20201321 A1 Costus sp. 4 ZINGIBERACEAE GC
7305 20202225 A1 Costus stenophyllus Standl. & L.O.Williams COSTACEAE GG
7306 20150358 A1 Costus stenophyllus Standl. & L.O.Williams COSTACEAE GG
7307 20202345 A1 Costus stenophyllus Standl. & L.O.Williams COSTACEAE GG
7308 20202345 A2 Costus stenophyllus Standl. & L.O.Williams COSTACEAE GG
7309 20181323 A1 Costus varzearum Maas COSTACEAE AQU
7310 20190863 A1 Costus varzearum Maas COSTACEAE TRO
7311 20190890 A1 Costus varzearum Maas COSTACEAE TRO
7312 20202173 A2 Costus villosissimus Jacq. COSTACEAE GG
7313 20202322 A1 Costus villosissimus Jacq. COSTACEAE GG
7314 20202198 A1 Costus villosissimus Jacq. COSTACEAE GG
7315 20202173 A1 Costus villosissimus Jacq. COSTACEAE GG
7316 20202231 A1 Costus villosissimus Jacq. COSTACEAE GG
7317 20202298 A1 Costus villosissimus Jacq. COSTACEAE GG
7318 20202231 A2 Costus villosissimus Jacq. COSTACEAE GG
7319 20181324 A1 Costus woodsonii Maas COSTACEAE AQU
7320 20210884 A3 Cotylelobium lanceolatum Craib DIPTEROCARPACEAE RPC
7321 20210884 A2 Cotylelobium lanceolatum Craib DIPTEROCARPACEAE RPC
7322 20210884 A1 Cotylelobium lanceolatum Craib DIPTEROCARPACEAE RPC
7323 20210884 A4 Cotylelobium lanceolatum Craib DIPTEROCARPACEAE RPC
7324 20160691 A1 Cotylelobium lanceolatum Craib DIPTEROCARPACEAE RPC
7325 00-0579 A1 Cotylelobium lanceolatum Craib DIPTEROCARPACEAE CAE
7326 20170314 A1 Couroupita guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE ROD
7327 00-1061 A1 Couroupita guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE WFC
7328 00-0665 A1 Couroupita guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE CAE
7329 00-1061 A2 Couroupita guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE WFC
7330 00-1061 A3 Couroupita guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE WFC
7331 20192300 A1 Couroupita guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE PALM
7332 20192300 A2 Couroupita guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE PALM
7333 20190550 A5 Crassula ovata (Mill.) Druce CRASSULACEAE ARGH
7334 20190550 A4 Crassula ovata (Mill.) Druce CRASSULACEAE ARGH
7335 20190550 A3 Crassula ovata (Mill.) Druce CRASSULACEAE ARGH
7336 20190550 A1 Crassula ovata (Mill.) Druce CRASSULACEAE ARGH
7337 20190550 A2 Crassula ovata (Mill.) Druce CRASSULACEAE ARGH
7338 20200041 A3 Crassula ovata 'Gollum Ear' CRASSULACEAE CSC
7339 20200041 A1 Crassula ovata 'Gollum Ear' CRASSULACEAE CSC
7340 20200041 A2 Crassula ovata 'Gollum Ear' CRASSULACEAE CSC
7341 20202462 A1 Crassula tetragona L. CRASSULACEAE CSC
7342 20200762 A1 Craterostigma pumilum Hochst. LINDERNIACEAE EVAP
7343 20200762 A2 Craterostigma pumilum Hochst. LINDERNIACEAE EVAP
7344 20200762 A3 Craterostigma pumilum Hochst. LINDERNIACEAE EVAP
7345 00-1165 A1 Crateva magna (Lour.) DC. CAPPARACEAE WFC
7346 20161438 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE CLI
7347 20161438 A2 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE CLI
7348 20160813 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE EBE
7349 20161347 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE CLI
7350 20180523 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE POA
7351 20180350 A3 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE POA
7352 20180350 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE POA
7353 20180350 A2 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE POA
7354 20180650 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE MGH
7355 20180464 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE POA
7356 20180523 A2 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE POA
7357 20180885 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE PAP
7358 20180885 A2 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE PAP
7359 00-4508 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE EBE
7360 20191371 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE NAT
7361 20191338 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE NAT
7362 00-0566 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE CAE
7363 00-0861 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE MOR
7364 00-0747 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE MIM
7365 00-0566 A2 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE CAE
7366 00-1264 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE WFC
7367 00-0747 A2 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE MIM
7368 00-1297 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE AMA
7369 00-0614 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE CAE
7370 00-3758 A3 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE MPG
7371 00-3758 A4 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE MPG
7372 00-3758 A2 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE MPG
7373 00-3758 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE MPG
7374 00-3502 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE MPG
7375 20210347 A1 Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume HYPERICACEAE NSTDA
7376 00-0357 A1 Cratoxylum formosum (Jack.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. formosum HYPERICACEAE MOR
7377 00-0356 A1 Cratoxylum formosum (Jack.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. formosum HYPERICACEAE MOR
7378 00-0344 A1 Cratoxylum formosum (Jack.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. formosum HYPERICACEAE MOR
7379 20210574 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer HYPERICACEAE NSTDA
7380 00-1169 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer HYPERICACEAE WFC
7381 20210323 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE NSTDA
7382 20161384 A4 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7383 20161134 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7384 20160994 A4 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7385 20161508 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7386 20161508 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7387 20170118 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7388 20170118 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7389 20161508 A4 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7390 20160994 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7391 20161569 A3 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7392 20161508 A3 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7393 20160994 A5 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7394 20160994 A6 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7395 20160994 A7 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7396 20161384 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7397 20161384 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7398 20161222 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7399 20170043 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI
7400 20160994 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE CLI