ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
7601 20135541*A Riedelia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7602 20135543*A Riedelia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7603 20135544*A Riedelia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7604 20135546*A Riedelia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7605 20135539*A Riedelia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7606 20135540*A Riedelia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7607 20135542*A Riedelia sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7608 20141029*B Robiquetia cerina (Rchb.f.) Garay ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
7609 20141029*A Robiquetia cerina (Rchb.f.) Garay ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
7610 00-2431*A1 Robiquetia succisa (Lindl.) Seidenf. & Garay ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
7611 00-1070*A1 Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek. RUBIACEAE WFC
7612 00-0647*A Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek. RUBIACEAE CAEQ3
7613 00-3504*A1 Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek. RUBIACEAE MPGQ4
7614 00-1070*A2 Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek. RUBIACEAE WFC
7615 00-1070*A3 Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek. RUBIACEAE WFC
7616 00-1070*A4 Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek. RUBIACEAE WFC
7617 00-0728*A Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek. RUBIACEAE CAEQ3
7618 00-1043*A1 Rothmannia sootepensis (Craib) Bremek. RUBIACEAE WFC
7619 20140040*A Rothmannia sp. RUBIACEAE
7620 00-0542*A Roystonea regia Cook ARECACEAE PALMQ3
7621 00-3840*A2 Rubus alceifolius Poir ROSACEAE MPGQ4
7622 00-3840*A1 Rubus alceifolius Poir ROSACEAE MPGQ4
7623 20141030*A Sadokum stapeliiflorum (Teijsm. & Binn.) D.Tiu & Cootes ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
7624 00-0983*A1 Sageraea elliptica (A.DC.) Hook.f. & Thomson ANNONACEAE WFC
7625 00-0524*A Salacca magnifica Mogea ARECACEAE PALMQ3
7626 00-0551*A Salacca secunda Griff. ARECACEAE PALMQ3
7627 00-0517*A Salacca secunda Griff. ARECACEAE PALMQ3
7628 20150141*A Salacca sp. ARECACEAE LC-ZIN-A01
7629 00-0552*A Salacca wallichiana C. Mart. ARECACEAE PALMQ3
7630 00-0557*A Salacca zalacca (Gaertn.) Voss ex Vilm. ARECACEAE PALMQ3
7631 00-3100*A1 Salacia chinensis L. CELASTRACEAE MPGQ4
7632 00-3301*A3 Salacia chinensis L. CELASTRACEAE MPGQ4
7633 00-3301*A2 Salacia chinensis L. CELASTRACEAE MPGQ4
7634 00-3225*A2 Salacia chinensis L. CELASTRACEAE MPGQ4
7635 00-3301*A1 Salacia chinensis L. CELASTRACEAE MPGQ4
7636 00-0484*A Salix tetrasperma Roxb. SALICACEAE MORQ1
7637 00-0468*A Salix tetrasperma Roxb. SALICACEAE MORQ1
7638 00-0844*A Salix tetrasperma Roxb. SALICACEAE MORQ1
7639 00-1255*A1 Sambucus simpsonii Rehder ADOXACEAE WFC
7640 00-0872*A Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. MELIACEAE MORQ1
7641 00-0912*A Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. MELIACEAE MORQ1
7642 00-3448*A1 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. MELIACEAE MPGQ4
7643 00-3448*A2 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. MELIACEAE MPGQ4
7644 00-0591*A Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. MELIACEAE CAEQ3
7645 20135143*A Sansevieria abyssinica N. E. Br. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7646 20135165*A Sansevieria aethiopica Thunb. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7647 20135158*A Sansevieria aubrytiana Carr. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7648 20135152*A Sansevieria bagamoyensis N. E. Br. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7649 20135166*A Sansevieria ballyi L. E. Newton RUSCACEAE LC-ORN-A01
7650 20135167*A Sansevieria burderttii Chahin. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7651 20135155*A Sansevieria canaliculata Carr. 'Dwarf' RUSCACEAE LC-ORN-A01
7652 20140020*A Sansevieria caulescens N.E.Br. RUSCACEAE
7653 20135160*A Sansevieria concinna N. E. Br. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7654 20135146*A Sansevieria conspicua N. E. Br. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7655 20135163*A Sansevieria cylindrica Bojer RUSCACEAE LC-ORN-A01
7656 20135172*A Sansevieria dooneri N. E. Br. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7657 20140023*A Sansevieria downsii Chahin. RUSCACEAE
7658 20135140*A Sansevieria ehrenbergii Schweinf. ex Baker 'Samurai' RUSCACEAE LC-ORN-A01
7659 20135151*A Sansevieria elliptica (Chiov.) Cufod. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7660 20135171*A Sansevieria erythraea Mattei RUSCACEAE LC-ORN-A01
7661 20135149*A Sansevieria fasciata Cornu ex Gerome & Labroy RUSCACEAE LC-ORN-A01
7662 20135174*A Sansevieria fischeri (Baker) Marais RUSCACEAE LC-ORN-A01
7663 20135164*A Sansevieria forskaoliana (Schult. f.) Hepper & J. R. Wood RUSCACEAE LC-ORN-A01
7664 20135153*A Sansevieria gracilis N. E. Br. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7665 20140022*A Sansevieria gracilis var. humbertiana (Guillaumin) Mbugua RUSCACEAE
7666 20135168*A Sansevieria gracillima Chahin. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7667 20135157*A Sansevieria grandis Hook. f. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7668 20135170*A Sansevieria guineensis (L.) Wild. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7669 20135144*A Sansevieria hallii Chahin. 'Baseball Bat' RUSCACEAE LC-ORN-A01
7670 20135161*A Sansevieria humiflora D. J. Richards RUSCACEAE LC-ORN-A01
7671 20140029*A Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce RUSCACEAE
7672 20135156*A Sansevieria kirkii Baker var. pulchra 'Coppertone' RUSCACEAE LC-ORN-A01
7673 20135147*A Sansevieria masoniana Chahin. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7674 20135154*A Sansevieria patens N. E. Br. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7675 20140021*A Sansevieria pearsonii N.E.Br. RUSCACEAE
7676 20140024*A Sansevieria pearsonii N.E.Br. RUSCACEAE
7677 20135162*A Sansevieria raffillii N. E. Br. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7678 20140016*A Sansevieria robusta N.E.Br. RUSCACEAE
7679 20135159*A Sansevieria roxburghiana Schult. f. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7680 20135175*A Sansevieria senegambica Baker RUSCACEAE LC-ORN-A01
7681 20135150*A Sansevieria sinus-simiorum Chahin. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7682 20140015*A Sansevieria sinus-simiorum Chahin. 'R1743' RUSCACEAE
7683 20140578*A Sansevieria sp. RUSCACEAE CACTUS
7684 20140533*A Sansevieria sp. RUSCACEAE CACTUS
7685 20135142*A Sansevieria sp. 'Horwood' RUSCACEAE LC-ORN-A01
7686 20140027*A Sansevieria sp. 'Kismayo' RUSCACEAE
7687 20135169*A Sansevieria sp. 'Malawi Midnight' RUSCACEAE LC-ORN-A01
7688 20140030*A Sansevieria sp. 'Somalia' RUSCACEAE
7689 20140017*A Sansevieria sp. 'Tiger Blue' RUSCACEAE
7690 20140028*A Sansevieria stuckyi God.-Leb. RUSCACEAE
7691 20135148*A Sansevieria subspicata Baker RUSCACEAE LC-ORN-A01
7692 20135145*A Sansevieria suffrutiosa N. E. Br. var. longituba RUSCACEAE LC-ORN-A01
7693 20135173*A Sansevieria sulcata Bojer ex Baker RUSCACEAE LC-ORN-A01
7694 20140025*A Sansevieria volkensii Gurke RUSCACEAE
7695 20135141*A Sansevieria zeylanica (L.) Wild. RUSCACEAE LC-ORN-A01
7696 20160004*A3 Santisukia pagetii (Craib) Brummitt BIGNONIACEAE PQ
7697 20160004*A4 Santisukia pagetii (Craib) Brummitt BIGNONIACEAE PQ
7698 20130580*A Santisukia pagetii (Craib) Brummitt BIGNONIACEAE
7699 20160004*A1 Santisukia pagetii (Craib) Brummitt BIGNONIACEAE PQ
7700 20160004*A2 Santisukia pagetii (Craib) Brummitt BIGNONIACEAE PQ