ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
7701 20160004*A5 Santisukia pagetii (Craib) Brummitt BIGNONIACEAE PQ
7702 00-0675*A Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE CAEQ3
7703 00-3509*A1 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7704 00-3341*A5 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7705 00-3341*A4 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7706 00-3341*A2 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7707 00-3767*A1 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7708 00-3199*A3 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7709 00-0921*A Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MORQ1
7710 00-3199*A4 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7711 00-3341*A1 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7712 00-3199*A6 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7713 00-3707*A1 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7714 00-3199*A1 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7715 00-3199*A2 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7716 00-3199*A5 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7717 00-3341*A3 Sapindus rarak DC. SAPINDACEAE MPGQ4
7718 00-0599*A Saraca indica L. FABACEAE CAEQ3
7719 00-0715*A Saraca indica L. FABACEAE CAEQ3
7720 00-0634*A Saraca indica L. FABACEAE CAEQ3
7721 00-1657*A1 Saraca thaipingensis Cantley ex Prain FABACEAE AMAQ1
7722 00-0662*A Saraca thaipingensis Cantley ex Prain FABACEAE CAEQ3
7723 00-0632*A Saraca thaipingensis Cantley ex Prain FABACEAE CAEQ3
7724 00-0711*A Saurauia roxburghii Wall. ACTINIDIACEAE CAEQ3
7725 00-3202*A1 Sauropus androgynus (L.) Merr. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
7726 00-3534*A1 Sauropus androgynus (L.) Merr. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
7727 00-3465*A1 Sauropus androgynus (L.) Merr. PHYLLANTHACEAE MPGQ4
7728 20160007*A1 Sauropus asteranthos Airy Shaw PHYLLANTHACEAE LC-RD
7729 20130138*A Sauropus poomae Welzen & Chayamarit PHYLLANTHACEAE
7730 20130138*B Sauropus poomae Welzen & Chayamarit PHYLLANTHACEAE
7731 00-3300*A1 Sauropus thorelii Beille PHYLLANTHACEAE MPGQ4
7732 20130709*A Scaphochlamys biloba (Ridl.) Holtt. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7733 20130937*A Scaphochlamys kunstleri (Baker) Holttum ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7734 20130387*A Scaphochlamys perakensis Holttum ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7735 20130928*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7736 20130924*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7737 00-0110*A1 Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7738 20130700*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7739 20150232*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7740 20130915*B Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7741 20130931*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7742 20130924*C Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7743 20140802*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7744 20130914*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7745 20130931*B Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7746 20130919*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7747 20130917*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7748 20130924*B Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7749 20130916*C Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7750 20130914*B Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7751 20130921*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7752 20130934*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7753 20130913*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7754 20130513*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7755 20130504*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7756 20130915*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7757 20130936*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7758 20130707*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7759 20130916*B Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7760 20130916*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7761 20130502*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7762 20130913*B Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7763 20130922*A Scaphochlamys sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7764 20160014*A2 Schefflera leucantha R.Vig. ARALIACEAE LC-RD
7765 00-3684*A2 Schefflera leucantha R.Vig. ARALIACEAE MPGQ4
7766 00-3564*A2 Schefflera leucantha R.Vig. ARALIACEAE MPGQ4
7767 00-3684*A1 Schefflera leucantha R.Vig. ARALIACEAE MPGQ4
7768 00-3564*A1 Schefflera leucantha R.Vig. ARALIACEAE MPGQ4
7769 20160014*A3 Schefflera leucantha R.Vig. ARALIACEAE LC-RD
7770 20160014*A1 Schefflera leucantha R.Vig. ARALIACEAE LC-RD
7771 20140649*A Schefflera sp. ARALIACEAE LC-ZIN-A01
7772 20140038*A Schefflera sp. ARALIACEAE
7773 20130858*A Schefflera sp. ARALIACEAE
7774 20140657*A Schefflera sp. ARALIACEAE LC-ZIN-A01
7775 20140060*A Schefflera sp. ARALIACEAE
7776 20130584*A Schefflera sp. ARALIACEAE
7777 00-3785*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7778 00-0970*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE WFC
7779 00-3785*A3 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7780 00-3165*A3 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7781 00-1206*A2 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE WFC
7782 00-3165*A4 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7783 00-3165*A2 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7784 00-3678*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7785 00-3785*A6 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7786 00-3785*A2 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7787 00-3329*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7788 00-3785*A4 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7789 00-3785*A7 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7790 00-3329*A4 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7791 00-3165*A5 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7792 00-3785*A8 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7793 00-3329*A2 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7794 00-1188*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE WFC
7795 00-3329*A3 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7796 00-0681*A Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE CAEQ3
7797 00-3586*A3 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7798 00-1301*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE AMAQ1
7799 00-1122*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE WFC
7800 00-3586*A2 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4