ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
7801 00-1206*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE WFC
7802 00-3329*A7 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7803 00-3329*A6 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7804 00-1286*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE WFC
7805 00-0601*A Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE CAEQ3
7806 00-0586*A Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE CAEQ3
7807 00-0765*A Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MIMQ3
7808 00-3165*A6 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7809 00-3678*A2 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7810 00-3165*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7811 00-3329*A5 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7812 00-3586*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7813 00-1784*A1 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE PALMQ3
7814 00-3785*A5 Schima wallichii (DC.) Korth. THEACEAE MPGQ4
7815 00-0839*A Schizolobium parahybum (Vel.) Blake FABACEAE MORQ1
7816 00-0673*A Schizolobium parahybum (Vel.) Blake FABACEAE CAEQ3
7817 00-0928*A Schizostachyum brachycladum Kurz POACEAE MORQ1
7818 00-0926*A Schizostachyum brachycladum Kurz POACEAE MORQ1
7819 20140844*C Schizostachyum brachycladum Kurz POACEAE HP-N
7820 20140844*A Schizostachyum brachycladum Kurz POACEAE HP-N
7821 20140844*B Schizostachyum brachycladum Kurz POACEAE HP-N
7822 20140854*A Schizostachyum pergracile (Munro) R.B.Majumdar POACEAE HP-N
7823 20140854*C Schizostachyum pergracile (Munro) R.B.Majumdar POACEAE HP-N
7824 20140854*B Schizostachyum pergracile (Munro) R.B.Majumdar POACEAE HP-N
7825 20150464*A Schoenorchis fragrans (E.C.Parish & Rchb.f.) Seidenf. & Smitinand ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
7826 20150464*D Schoenorchis fragrans (E.C.Parish & Rchb.f.) Seidenf. & Smitinand ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
7827 20150464*B Schoenorchis fragrans (E.C.Parish & Rchb.f.) Seidenf. & Smitinand ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
7828 20140895*A Schoenorchis juncifolia Reinw. ex Blume ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
7829 20140942*A Schoenorchis paniculata Blume ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
7830 20140896*A Schoenorchis scolopendria Aver. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
7831 20140960*A Schoenorchis sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
7832 00-0968*A3 Schoutenia glomerata King ssp. peregrina (Craib) Roekm. MALVACEAE WFC
7833 00-0968*A1 Schoutenia glomerata King ssp. peregrina (Craib) Roekm. MALVACEAE WFC
7834 00-0968*A2 Schoutenia glomerata King ssp. peregrina (Craib) Roekm. MALVACEAE WFC
7835 20150302*A Sedum susanae Hamet CRASSULACEAE HP-N
7836 20140042*A Selaginella intermedia (Blume) Spring SELAGINELLACEAE
7837 20140033*A Selaginella intermedia (Blume) Spring SELAGINELLACEAE
7838 20131069*A Selaginella martensii Spring SELAGINELLACEAE
7839 20130092*E Selaginella pulvinata (Hook. & Grev.) Maxim. SELAGINELLACEAE
7840 20130092*D Selaginella pulvinata (Hook. & Grev.) Maxim. SELAGINELLACEAE
7841 20130092*C Selaginella pulvinata (Hook. & Grev.) Maxim. SELAGINELLACEAE
7842 20130092*B Selaginella pulvinata (Hook. & Grev.) Maxim. SELAGINELLACEAE
7843 20131091*A Selaginella pulvinata (Hook. & Grev.) Maxim. SELAGINELLACEAE
7844 20130092*A Selaginella pulvinata (Hook. & Grev.) Maxim. SELAGINELLACEAE
7845 20131056*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7846 20131075*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7847 20131054*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7848 20131090*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7849 20131071*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7850 20131081*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7851 20131083*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7852 20131073*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7853 20131019*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7854 20131057*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7855 20131068*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7856 20131078*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7857 20131077*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7858 20131082*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7859 20140715*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE LC-ZIN-A01
7860 20131084*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7861 20131086*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7862 20140041*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7863 20131067*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7864 20130156*C Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7865 20131093*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7866 20130525*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7867 20131070*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7868 20140638*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE LC-ZIN-A01
7869 20131074*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7870 20131076*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7871 20140065*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7872 20130156*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7873 20130156*B Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7874 20131085*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7875 20131079*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7876 20131080*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7877 20131055*A Selaginella sp. SELAGINELLACEAE
7878 20130977*A Selaginella tamariscina (P. Beauv.) Spring SELAGINELLACEAE
7879 20131066*A Selaginella uncinata (Desv.) Spring SELAGINELLACEAE
7880 20140034*A Selaginella uncinata (Desv.) Spring SELAGINELLACEAE
7881 00-0339*A Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE MORQ1
7882 00-0827*A Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE MIMQ3
7883 00-0851*A Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE MORQ1
7884 00-1760*A1 Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE PALMQ3
7885 00-0414*A Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE MORQ1
7886 00-1219*A1 Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE WFC
7887 00-0423*A Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE MORQ1
7888 00-1272*A1 Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE WFC
7889 00-1760*A2 Semecarpus cochinchinensis Engl. ANACARDIACEAE PALMQ3
7890 00-0668*A Senna floribunda (Cav.) Irwin & Barneby FABACEAE CAEQ3
7891 00-3311*A3 Senna occidentalis (L.) Link FABACEAE MPGQ4
7892 00-3311*A1 Senna occidentalis (L.) Link FABACEAE MPGQ4
7893 00-3311*A2 Senna occidentalis (L.) Link FABACEAE MPGQ4
7894 00-3311*A4 Senna occidentalis (L.) Link FABACEAE MPGQ4
7895 00-3522*A1 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby FABACEAE MPGQ4
7896 00-3328*A1 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby FABACEAE MPGQ4
7897 00-3231*A1 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby FABACEAE MPGQ4
7898 00-3328*A2 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby FABACEAE MPGQ4
7899 00-3118*A1 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby FABACEAE MPGQ4
7900 20140669*A Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz TAXODIACEAE LC-ZIN-A01