ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
7901 00-0958*A1 Shorea henryana Pierre DIPTEROCARPACEAE WFC
7902 00-3305*A4 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7903 00-3305*A2 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7904 00-3305*A8 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7905 00-3305*A5 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7906 00-3305*A3 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7907 00-3305*A1 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7908 00-3305*A7 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7909 00-1135*A1 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE WFC
7910 00-3226*A2 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7911 00-3305*A6 Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7912 20141235*B Shorea robusta C.F.Gaertn. DIPTEROCARPACEAE HP-N
7913 00-0944*A3 Shorea robusta C.F.Gaertn. DIPTEROCARPACEAE WFC
7914 20141235*A Shorea robusta C.F.Gaertn. DIPTEROCARPACEAE HP-N
7915 00-0944*A2 Shorea robusta C.F.Gaertn. DIPTEROCARPACEAE WFC
7916 20141235*C Shorea robusta C.F.Gaertn. DIPTEROCARPACEAE HP-N
7917 00-0944*A1 Shorea robusta C.F.Gaertn. DIPTEROCARPACEAE WFC
7918 00-0070*A1 Shorea robusta C.F.Gaertn. DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7919 00-1303*A1 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE AMAQ1
7920 00-3421*A2 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7921 00-3421*A1 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7922 00-0605*A Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE CAEQ3
7923 00-1253*A1 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE WFC
7924 00-3812*A2 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7925 00-3421*A3 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7926 00-0746*A Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE CAEQ3
7927 00-3592*A1 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7928 00-0064*A1 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7929 00-3493*A2 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7930 00-3239*A1 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7931 00-3239*A2 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7932 00-3698*A1 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7933 00-3493*A1 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7934 00-1011*A2 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE WFC
7935 00-0350*A Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MORQ1
7936 00-1011*A1 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE WFC
7937 00-3493*A3 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7938 00-3812*A3 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7939 00-3812*A1 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
7940 00-1195*A1 Shorea roxburghii G. Don DIPTEROCARPACEAE WFC
7941 00-0084*A1 Siamanthus sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
7942 00-3412*A3 Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. FABACEAE MPGQ4
7943 00-3121*A1 Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. FABACEAE MPGQ4
7944 00-3412*A4 Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. FABACEAE MPGQ4
7945 00-3412*A2 Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. FABACEAE MPGQ4
7946 00-3194*A1 Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. FABACEAE MPGQ4
7947 00-3412*A1 Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. FABACEAE MPGQ4
7948 00-0648*A Sindora siamensis var. siamensis Miq. FABACEAE CAEQ3
7949 00-3140*A1 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE MPGQ4
7950 00-1735*A2 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE NAT
7951 00-1735*A3 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE NAT
7952 00-1735*A1 Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE NAT
7953 20150196*A Sobralia sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
7954 20150196*B Sobralia sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
7955 00-3617*A1 Solandra grandiflora Swartz. SOLANACEAE MPGQ4
7956 20140783*A Sonerila sp. MELASTOMATACEAE LC-ZIN-A01
7957 20130777*A Sophora tetraptera J.F.Mill. FABACEAE
7958 00-1289*A25 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7959 00-1289*A14 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7960 00-1289*A15 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7961 00-1289*A36 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7962 00-1289*A6 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7963 00-1289*34 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7964 00-1289*A5 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7965 00-1289*A21 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7966 00-1289*A4 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7967 00-1289*A27 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7968 00-1289*A2 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7969 00-1289*A8 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7970 00-1289*A23 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7971 00-1289*A10 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7972 00-1289*A3 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7973 00-1289*A24 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7974 00-1289*A26 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7975 00-1289*A37 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7976 00-1289*A19 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7977 00-1289*A20 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7978 00-1289*A7 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7979 00-1289*A22 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7980 00-1289*A1 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7981 00-1289*A11 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7982 00-4576*A1 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE MPGQ4
7983 00-1289*A12 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7984 00-1289*A28 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7985 00-1289*A13 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7986 00-1289*A9 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7987 00-1289*A29 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7988 00-1289*A30 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7989 00-1289*A17 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7990 00-1289*A33 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7991 00-1289*A18 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7992 00-3657*A1 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE MPGQ4
7993 00-1289*A32 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7994 00-1289*A35 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7995 00-1289*A16 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7996 00-1289*A31 Spathodea campanulata P.Beauv. BIGNONIACEAE AMAQ1
7997 20141038*A Spathoglottis affinis de Vriese ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
7998 20130841*A Spathoglottis sp. ORCHIDACEAE
7999 20140706*A Spathoglottis sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8000 20130342*A Spatholirion sp. COMMELINACEAE