ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
7901 20200130 A2 Curcuma longa L. ZINGIBERACEAE EVAP
7902 20200130 A3 Curcuma longa L. ZINGIBERACEAE EVAP
7903 20210286 A1 Curcuma longa L. ZINGIBERACEAE NSTDA
7904 20201743 A1 Curcuma mangga Valeton & Zijp ZINGIBERACEAE GC
7905 20200131 A1 Curcuma mangga Valeton & Zijp ZINGIBERACEAE EVAP
7906 20200131 A2 Curcuma mangga Valeton & Zijp ZINGIBERACEAE EVAP
7907 20200131 A3 Curcuma mangga Valeton & Zijp ZINGIBERACEAE EVAP
7908 20135486 A1 Curcuma mangga Valeton & Zijp ZINGIBERACEAE EVAP
7909 20201798 A1 Curcuma myanmarensis (W.J.Kress) Škorničk. ZINGIBERACEAE GC
7910 20150480 A1 Curcuma myanmarensis (W.J.Kress) Škorničk. ZINGIBERACEAE EVAP
7911 20201899 A1 Curcuma myanmarensis (W.J.Kress) Škorničk. ZINGIBERACEAE GG
7912 20200140 A8 Curcuma papilionacea ZINGIBERACEAE GC
7913 20200140 A5 Curcuma papilionacea ZINGIBERACEAE GC
7914 20200140 A7 Curcuma papilionacea ZINGIBERACEAE GC
7915 20200140 A6 Curcuma papilionacea ZINGIBERACEAE GC
7916 20201742 A1 Curcuma papilionacea Soonthornk., Ongsakul & Škorničk. ZINGIBERACEAE GC
7917 20201758 A2 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7918 20201760 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7919 20201763 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7920 20201759 A2 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7921 20201764 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7922 20201703 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7923 20201703 A2 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7924 20201703 A3 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7925 20201765 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7926 20201698 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7927 20201759 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7928 20201728 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7929 20201758 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7930 20201762 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7931 20135609 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7932 20150523 A3 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7933 20135418 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7934 20150523 A4 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7935 20150523 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7936 20135476 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7937 20135608 A1 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7938 20150523 A2 Curcuma parviflora ZINGIBERACEAE GC
7939 20201764 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7940 20201762 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7941 20201760 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7942 20201763 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7943 20201758 A1-2 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7944 20201703 A1-3 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7945 20201765 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7946 20201698 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7947 20201728 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7948 20201759 A1-2 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7949 20150523 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE EVAP
7950 20130781 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7951 20130457 A8 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7952 20130457 A7 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7953 20130457 A12 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7954 20135403 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE EVAP
7955 20130457 A5 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7956 20130457 A6 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7957 20130465 A2 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7958 20135418 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE EVAP
7959 20130457 A9 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7960 20130457 A3 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7961 20135435 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE EVAP
7962 20135237 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7963 20135608 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE EVAP
7964 20130465 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7965 20130457 A11 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7966 20130457 A10 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7967 20130457 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7968 20130457 A4 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7969 20135476 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE EVAP
7970 20130457 A2 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GC
7971 20203112 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE SRC
7972 20202300 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GG
7973 20202244 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE GG
7974 20210711 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE EVAP
7975 20210712 A1 Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE EVAP
7976 20203416 A1 Curcuma peramoena Souvann. & Maknoi ZINGIBERACEAE EVAP
7977 20203416 A2 Curcuma peramoena Souvann. & Maknoi ZINGIBERACEAE EVAP
7978 20203416 A3 Curcuma peramoena Souvann. & Maknoi ZINGIBERACEAE EVAP
7979 20203416 A4 Curcuma peramoena Souvann. & Maknoi ZINGIBERACEAE EVAP
7980 20201699 A1 Curcuma petiolata ZINGIBERACEAE GC
7981 20201699 A6 Curcuma petiolata ZINGIBERACEAE GC
7982 20201699 A3 Curcuma petiolata ZINGIBERACEAE GC
7983 20201699 A2 Curcuma petiolata ZINGIBERACEAE GC
7984 20201699 A5 Curcuma petiolata ZINGIBERACEAE GC
7985 20201699 A4 Curcuma petiolata ZINGIBERACEAE GC
7986 20201699 A1-6 Curcuma petiolata Roxb. ZINGIBERACEAE GC
7987 20192840 A2 Curcuma prasina Skornick. ZINGIBERACEAE EVAP
7988 20192840 A1 Curcuma prasina Skornick. ZINGIBERACEAE EVAP
7989 20201833 A1 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE GC
7990 20192436 A10 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE GC
7991 20192436 A4 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE GC
7992 20192436 A8 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE GC
7993 20192436 A5 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE GC
7994 20192436 A3 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE GC
7995 20192874 A1 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE EVAP
7996 20192436 A12 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE GC
7997 20192436 A6 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE GC
7998 20192436 A13 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE GC
7999 20192436 A2 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE GC
8000 20192436 A9 Curcuma putii Maknoi & Jenjitt. ZINGIBERACEAE GC