ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8001 00-3409*A1 Sphenodesme pentandra Jack VERBENACEAE MPGQ4
8002 20160002*A1 Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman ANACARDIACEAE PQ
8003 20160002*A4 Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman ANACARDIACEAE PQ
8004 20160002*A3 Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman ANACARDIACEAE PQ
8005 20160002*A2 Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman ANACARDIACEAE PQ
8006 00-0909*A Spondias lakonensis Pierre ANACARDIACEAE MORQ1
8007 00-3228*A1 Spondias lakonensis Pierre ANACARDIACEAE MPGQ4
8008 00-0879*A Spondias lakonensis Pierre ANACARDIACEAE MORQ1
8009 00-1035*A1 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE WFC
8010 00-3428*A1 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE MPGQ4
8011 00-0852*A Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE MORQ1
8012 00-3675*A2 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE MPGQ4
8013 00-0707*A Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE CAEQ3
8014 00-3150*A1 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE MPGQ4
8015 00-3675*A1 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE MPGQ4
8016 00-0972*A1 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE WFC
8017 00-3150*A2 Spondias pinnata (L.f.) Kurz ANACARDIACEAE MPGQ4
8018 20150369*A Stachyphrynium latifolium (Blume) K. Schum. MARANTACEAE ZIN-AREA
8019 20150370*A Stachyphrynium longispicatum Suksathan & Borchs. MARANTACEAE ZIN-AREA
8020 20130494*A Stachyphrynium sp. MARANTACEAE LC-ZIN-A01
8021 20150365*A Stachyphrynium spicatum (Roxb.) K. Schum. MARANTACEAE ZIN-AREA
8022 00-3796*A1 Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl VERBENACEAE MPGQ4
8023 00-3796*A2 Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl VERBENACEAE MPGQ4
8024 00-3796*A3 Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl VERBENACEAE MPGQ4
8025 20130403*A Stahlianthus campanulatus O. Ktze. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8026 20130419*A Stahlianthus sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8027 20130688*A Stahlianthus sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8028 20135555*A Stahlianthus sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8029 20150392*B Stanhopea graveolens Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8030 20150392*A Stanhopea graveolens Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8031 20150396*A Stanhopea tigrina Bateman ex Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8032 20150398*B Stanhopea violacea hort. ex Beer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8033 20150398*A Stanhopea violacea hort. ex Beer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8034 20150398*C Stanhopea violacea hort. ex Beer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8035 20150398*E Stanhopea violacea hort. ex Beer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8036 20150398*D Stanhopea violacea hort. ex Beer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8037 20150389*A Stanhopea wardii Lodd. ex Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8038 00-2432*A1 Staurochilus dawsonianus (Rchb.f.) Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8039 20140910*B Staurochilus gibboscalcar Seidenf. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8040 20140910*A Staurochilus gibboscalcar Seidenf. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8041 20130568*A Stephania pierrei Diels MENISPERMACEAE
8042 20130051*A Stephania sp. MENISPERMACEAE
8043 20130090*A Stephania sp. MENISPERMACEAE
8044 20135303*A Stephania sp. MENISPERMACEAE
8045 20135303*B Stephania sp. MENISPERMACEAE
8046 20135303*C Stephania sp. MENISPERMACEAE
8047 20130050*A Stephania sp. MENISPERMACEAE
8048 20130569*A Stephania venosa (Blume) Spreng. MENISPERMACEAE
8049 00-3449*A1 Sterculia cordata Blume MALVACEAE MPGQ4
8050 00-3610*A1 Sterculia cordata Blume MALVACEAE MPGQ4
8051 00-3523*A1 Sterculia lanceolata Cav. var. coccinea (Jack) Phengklai MALVACEAE MPGQ4
8052 00-0808*A Sterculia lanceolata Cav. var. coccinea (Jack) Phengklai MALVACEAE MIMQ3
8053 00-3473*A1 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE MPGQ4
8054 00-3195*A1 Sterculia lanceolata Cav. var. principis (Gagnep.) Phengklai MALVACEAE MPGQ4
8055 00-3238*A1 Sterculia monosperma Vent. MALVACEAE MPGQ4
8056 20150465*B Stereochilus dalatensis (Guill.) Garay ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8057 20150465*C Stereochilus dalatensis (Guill.) Garay ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8058 20150465*A Stereochilus dalatensis (Guill.) Garay ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8059 20150465*D Stereochilus dalatensis (Guill.) Garay ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8060 20150465*E Stereochilus dalatensis (Guill.) Garay ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8061 00-4129*A1 Stereochilus pachyphyllus (Cavestro) Cavestro ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8062 00-3233*A2 Stereospermum cylindricum Pierre ex Dop. BIGNONIACEAE MPGQ4
8063 00-3638*A1 Stereospermum cylindricum Pierre ex Dop. BIGNONIACEAE MPGQ4
8064 00-3233*A1 Stereospermum cylindricum Pierre ex Dop. BIGNONIACEAE MPGQ4
8065 00-3768*A2 Stereospermum cylindricum Pierre ex Dop. BIGNONIACEAE MPGQ4
8066 00-3768*A1 Stereospermum cylindricum Pierre ex Dop. BIGNONIACEAE MPGQ4
8067 00-0372*A Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G.Don) A. DC. BIGNONIACEAE MORQ1
8068 00-3172*A1 Stereospermum neuranthum Kurz BIGNONIACEAE MPGQ4
8069 00-3350*A1 Stereospermum neuranthum Kurz BIGNONIACEAE MPGQ4
8070 00-0271*A Streblus asper Lour. MORACEAE MORQ1
8071 00-0261*A Streblus asper Lour. MORACEAE MORQ1
8072 00-0264*A Streblus asper Lour. MORACEAE MORQ1
8073 00-0265*A Streblus asper Lour. MORACEAE MORQ1
8074 00-0270*A Streblus asper Lour. MORACEAE MORQ1
8075 00-0260*A Streblus asper Lour. MORACEAE MORQ1
8076 00-0262*A Streblus asper Lour. MORACEAE MORQ1
8077 00-0263*A Streblus asper Lour. MORACEAE MORQ1
8078 00-3701*A1 Streblus asper Lour. MORACEAE MPGQ4
8079 00-0272*A Streblus asper Lour. MORACEAE MORQ1
8080 00-3716*A1 Streblus ilicifolius (Vidal) Corner MORACEAE MPGQ4
8081 20150354*A Strelitzia nicolai Regel & K.Koch STRELITZIACEAE ZIN-AREA
8082 20150355*A Strelitzia reginae Banks ex Dryander STRELITZIACEAE ZIN-AREA
8083 20130297*A Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE
8084 20141287*A Strobilanthes sp. ACANTHACEAE LC-ZIN-A01
8085 20150367*A Stromanthe sp. MARANTACEAE ZIN-AREA
8086 00-4575*A1 Strophanthus gratus Franch. APOCYNACEAE MPGQ4
8087 00-1218*A1 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE WFC
8088 00-0354*A Styrax benzoides Craib STYRACACEAE MORQ1
8089 00-3813*A1 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE MPGQ4
8090 00-3272*A1 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE MPGQ4
8091 00-1164*A1 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE WFC
8092 00-3351*A1 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE MPGQ4
8093 00-3512*A1 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE MPGQ4
8094 00-1283*A1 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE WFC
8095 00-0643*A Styrax benzoides Craib STYRACACEAE CAEQ3
8096 00-0763*A Styrax benzoides Craib STYRACACEAE MIMQ3
8097 00-0571*A Styrax benzoides Craib STYRACACEAE CAEQ3
8098 00-0377*A Styrax benzoides Craib STYRACACEAE MORQ1
8099 20140897*B Sunipia grandiflora (Rolfe) P.F.Hunt ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8100 20140897*A Sunipia grandiflora (Rolfe) P.F.Hunt ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01