ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8101 00-0651*A Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. EUPHORBIACEAE CAEQ3
8102 00-3425*A1 Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. EUPHORBIACEAE MPGQ4
8103 00-0382*A Swietenia mahogani (L.) Jacq. MELIACEAE MORQ1
8104 00-0390*A Swietenia mahogani (L.) Jacq. MELIACEAE MORQ1
8105 00-0518*A Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman ARECACEAE PALMQ3
8106 00-3103*A1 Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore SYMPLOCACEAE MPGQ4
8107 00-3508*A1 Synotis triligulata (Buch.-Ham. ex D.Don) C. Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE MPGQ4
8108 00-3211*A1 Synotis triligulata (Buch.-Ham. ex D.Don) C. Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE MPGQ4
8109 00-3724*A1 Synotis triligulata (Buch.-Ham. ex D.Don) C. Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE MPGQ4
8110 00-3464*A1 Synotis triligulata (Buch.-Ham. ex D.Don) C. Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE MPGQ4
8111 00-3464*A2 Synotis triligulata (Buch.-Ham. ex D.Don) C. Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE MPGQ4
8112 00-3508*A2 Synotis triligulata (Buch.-Ham. ex D.Don) C. Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE MPGQ4
8113 00-3832*A1 Synotis triligulata (Buch.-Ham. ex D.Don) C. Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE MPGQ4
8114 00-3296*A1 Synsepalum dulcificum (Schum. & Thonn. Daniell) SAPOTACEAE MPGQ4
8115 00-3296*A2 Synsepalum dulcificum (Schum. & Thonn. Daniell) SAPOTACEAE MPGQ4
8116 00-0071*A1 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE MPGQ4
8117 00-1048*A1 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE WFC
8118 00-0804*A Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE MIMQ3
8119 00-0072*A1 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE MPGQ4
8120 00-0073*A1 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE MPGQ4
8121 00-1212*A1 Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE WFC
8122 00-1044*A2 Syzygium cinereum (Kurz) Chantar. & J.Parn. MYRTACEAE WFC
8123 00-1044*A1 Syzygium cinereum (Kurz) Chantar. & J.Parn. MYRTACEAE WFC
8124 00-3437*A1 Syzygium cinereum (Kurz) Chantar. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8125 00-1172*A1 Syzygium claviflarum (Roxb.) A.M.Cowan & Cowan MYRTACEAE WFC
8126 00-0734*A Syzygium claviflarum (Roxb.) A.M.Cowan & Cowan MYRTACEAE CAEQ3
8127 00-0788*A Syzygium claviflarum (Roxb.) A.M.Cowan & Cowan MYRTACEAE MIMQ3
8128 00-3193*A2 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8129 00-3139*A1 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8130 00-1248*A1 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE WFC
8131 00-3740*A1 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8132 00-3293*A2 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8133 00-3293*A4 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8134 00-3293*A1 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8135 00-3740*A2 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8136 00-1020*A1 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE WFC
8137 00-3582*A1 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8138 00-3293*A7 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8139 00-3740*A5 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8140 00-3193*A1 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8141 00-3293*A6 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8142 00-3293*A5 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8143 00-3487*A1 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8144 00-4141*A1 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE PALMQ3
8145 00-0896*A Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MORQ1
8146 00-3740*A4 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8147 00-3293*A3 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8148 00-3740*A3 Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE MPGQ4
8149 00-0469*A Syzygium formosana Wall. MYRTACEAE MORQ1
8150 00-1173*A3 Syzygium formosum (Wall.) Masam. MYRTACEAE WFC
8151 00-1173*A11 Syzygium formosum (Wall.) Masam. MYRTACEAE WFC
8152 00-1173*A4 Syzygium formosum (Wall.) Masam. MYRTACEAE WFC
8153 00-1173*A2 Syzygium formosum (Wall.) Masam. MYRTACEAE WFC
8154 00-1173*A8 Syzygium formosum (Wall.) Masam. MYRTACEAE WFC
8155 00-1173*A6 Syzygium formosum (Wall.) Masam. MYRTACEAE WFC
8156 00-1173*A7 Syzygium formosum (Wall.) Masam. MYRTACEAE WFC
8157 00-1173*A9 Syzygium formosum (Wall.) Masam. MYRTACEAE WFC
8158 00-1173*A5 Syzygium formosum (Wall.) Masam. MYRTACEAE WFC
8159 00-1173*A10 Syzygium formosum (Wall.) Masam. MYRTACEAE WFC
8160 00-1173*A1 Syzygium formosum (Wall.) Masam. MYRTACEAE WFC
8161 00-1162*A2 Syzygium hemsleyanum (King) Chantar. & J.Parn. ssp. paucinervium Chantar. & J.Parn MYRTACEAE WFC
8162 00-1228*A1 Syzygium hemsleyanum (King) Chantar. & J.Parn. ssp. paucinervium Chantar. & J.Parn MYRTACEAE WFC
8163 00-1162*A3 Syzygium hemsleyanum (King) Chantar. & J.Parn. ssp. paucinervium Chantar. & J.Parn MYRTACEAE WFC
8164 00-1162*A1 Syzygium hemsleyanum (King) Chantar. & J.Parn. ssp. paucinervium Chantar. & J.Parn MYRTACEAE WFC
8165 00-1049*A1 Syzygium hemsleyanum (King) Chantar. & J.Parn. ssp. paucinervium Chantar. & J.Parn MYRTACEAE WFC
8166 00-0590*A Syzygium hemsleyanum (King) Chantar. & J.Parn. ssp. paucinervium Chantar. & J.Parn MYRTACEAE CAEQ3
8167 00-0602*A Syzygium hemsleyanum (King) Chantar. & J.Parn. ssp. paucinervium Chantar. & J.Parn MYRTACEAE CAEQ3
8168 00-3302*A13 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8169 00-3302*A9 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8170 00-3787*A7 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8171 00-3302*A5 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8172 00-3787*A8 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8173 00-3220*A1 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8174 00-3302*A8 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8175 00-3302*A10 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8176 00-3302*A12 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8177 00-3302*A14 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8178 00-3787*A2 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8179 00-3787*A1 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8180 00-3302*A15 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8181 00-3787*A3 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8182 00-3302*A3 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8183 00-3787*A5 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8184 00-3787*A4 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8185 00-3302*A2 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8186 00-3302*A4 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8187 00-3787*A6 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8188 00-3507*A1 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8189 00-3302*A11 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8190 00-3787*A9 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8191 00-3302*A7 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8192 00-3302*A6 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8193 00-3302*A1 Syzygium hemsleyanum (King) Chantaran. & J.Parn. MYRTACEAE MPGQ4
8194 00-3366*A1 Syzygium jambos (L.) Alston MYRTACEAE MPGQ4
8195 00-3366*A2 Syzygium jambos (L.) Alston MYRTACEAE MPGQ4
8196 00-1175*A5 Syzygium jambos (L.) Alston MYRTACEAE WFC
8197 00-1175*A1 Syzygium jambos (L.) Alston MYRTACEAE WFC
8198 00-1175*A3 Syzygium jambos (L.) Alston MYRTACEAE WFC
8199 00-1175*A4 Syzygium jambos (L.) Alston MYRTACEAE WFC
8200 00-1175*A2 Syzygium jambos (L.) Alston MYRTACEAE WFC