ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8201 20202155 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8202 20201814 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8203 20201813 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8204 20201809 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8205 20201801 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8206 20202311 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8207 20202137 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8208 20201812 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8209 20201797 A7 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8210 20201797 A8 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8211 20201797 A9 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8212 20201811 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8213 20201799 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8214 20201810 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8215 20201797 A5 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8216 20201797 A10 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8217 20201795 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8218 20201796 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8219 20201796 A1-5 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8220 20202260 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8221 20201808 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8222 20201796 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8223 20201796 A3 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8224 20201796 A4 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8225 20201817 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8226 20201797 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8227 20201820 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8228 20201797 A1-10 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8229 20202097 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8230 20202098 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8231 20202332 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8232 20201797 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8233 20201797 A3 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8234 20202295 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8235 20202323 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8236 20201796 A5 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8237 20210788 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8238 20210788 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8239 20210792 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8240 20210723 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8241 20140597 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8242 20140597 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8243 20130553 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8244 20130554 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8245 20130630 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8246 20130656 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8247 20130321 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8248 20130835 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8249 20130815 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8250 20130007 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8251 20130321 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8252 20130810 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8253 20130711 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8254 20130721 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8255 20130006 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8256 20135497 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8257 20135512 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8258 20135512 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8259 20135511 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8260 20135509 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8261 20135509 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8262 20135507 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8263 20135506 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8264 20135503 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8265 20135502 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8266 20135501 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8267 20135481 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8268 20135499 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8269 20135515 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8270 20135495 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8271 20135494 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8272 20135493 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8273 20135492 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8274 20135489 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8275 20135489 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8276 20135487 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8277 20135485 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8278 20135484 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8279 20135472 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8280 20135500 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8281 20135527 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8282 20150504 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8283 20150504 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8284 20150533 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8285 20150533 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8286 20135609 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8287 20135576 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8288 20135534 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8289 20135533 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8290 20135532 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8291 20135532 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8292 20135514 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8293 20135528 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8294 20135514 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8295 20135526 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8296 20135525 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8297 20135525 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8298 20135524 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8299 20135524 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8300 20135523 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC