ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8201 00-3166*A1 Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE MPGQ4
8202 00-0201*A Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE MORQ1
8203 00-1298*A1 Syzygium nervosum DC. MYRTACEAE AMAQ1
8204 00-3641*A1 Syzygium nervosum DC. MYRTACEAE MPGQ4
8205 00-3760*A1 Syzygium nervosum DC. MYRTACEAE MPGQ4
8206 00-0074*A1 Syzygium polyanthum (Wight) Walp. MYRTACEAE MPGQ4
8207 00-0075*A1 Syzygium polyanthum (Wight) Walp. MYRTACEAE MPGQ4
8208 00-0867*A Syzygium sp. MYRTACEAE MORQ1
8209 00-0203*A Syzygium sp. MYRTACEAE MORQ1
8210 00-0999*A1 Syzygium sp. MYRTACEAE WFC
8211 00-0204*A Syzygium sp. MYRTACEAE MORQ1
8212 00-0202*A Syzygium sp. MYRTACEAE MORQ1
8213 00-0886*A Syzygium sp. MYRTACEAE MORQ1
8214 00-0730*A Syzygium sp. MYRTACEAE CAEQ3
8215 00-0694*A Syzygium sp. MYRTACEAE CAEQ3
8216 00-4581*A1 Syzygium winitii (Craib) Merr. & L.M.Perry MYRTACEAE MPGQ4
8217 00-3224*A1 Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. APOCYNACEAE MPGQ4
8218 00-3224*A4 Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. APOCYNACEAE MPGQ4
8219 00-3224*A2 Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. APOCYNACEAE MPGQ4
8220 00-3224*A5 Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. APOCYNACEAE MPGQ4
8221 00-3224*A3 Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. APOCYNACEAE MPGQ4
8222 00-0833*A Tacca chanthrieri Andre TACCACEAE TRQ5
8223 20150466*A Taeniophyllum obtusum Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8224 20150466*B Taeniophyllum obtusum Blume ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8225 20140950*A Taeniophyllum sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8226 00-3335*A1 Tamarindus indica L. FABACEAE MPGQ4
8227 00-3192*A1 Tamarindus indica L. FABACEAE MPGQ4
8228 00-3192*A2 Tamarindus indica L. FABACEAE MPGQ4
8229 00-3134*A1 Tamarindus indica L. FABACEAE MPGQ4
8230 00-3335*A2 Tamarindus indica L. FABACEAE MPGQ4
8231 00-3747*A1 Tamarindus indica L. FABACEAE MPGQ4
8232 00-0697*A Tamarindus indica L. FABACEAE CAEQ3
8233 00-3747*A2 Tamarindus indica L. FABACEAE MPGQ4
8234 20150357*A Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum. COSTACEAE ZIN-AREA
8235 20150363*A Tapeinochilos sp. COSTACEAE ZIN-AREA
8236 00-1166*A3 Tarenna fragrans (Blume) Koord. & Valeton RUBIACEAE WFC
8237 00-1166*A2 Tarenna fragrans (Blume) Koord. & Valeton RUBIACEAE WFC
8238 00-1166*A1 Tarenna fragrans (Blume) Koord. & Valeton RUBIACEAE WFC
8239 00-3270*A4 Tarenna hoaensis Pit. RUBIACEAE MPGQ4
8240 00-3270*A8 Tarenna hoaensis Pit. RUBIACEAE MPGQ4
8241 00-3270*A7 Tarenna hoaensis Pit. RUBIACEAE MPGQ4
8242 00-3270*A5 Tarenna hoaensis Pit. RUBIACEAE MPGQ4
8243 00-3270*A9 Tarenna hoaensis Pit. RUBIACEAE MPGQ4
8244 00-3270*A1 Tarenna hoaensis Pit. RUBIACEAE MPGQ4
8245 00-3270*A2 Tarenna hoaensis Pit. RUBIACEAE MPGQ4
8246 00-3270*A3 Tarenna hoaensis Pit. RUBIACEAE MPGQ4
8247 00-3270*A6 Tarenna hoaensis Pit. RUBIACEAE MPGQ4
8248 00-3388*A1 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE MPGQ4
8249 00-1689*A1 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE NAT
8250 00-3705*A1 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE MPGQ4
8251 00-1208*A5 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE WFC
8252 00-1208*A4 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE WFC
8253 00-0942*A1 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE WFC
8254 00-1208*A3 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE WFC
8255 00-0768*A Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE MIMQ3
8256 00-0710*A Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE CAEQ3
8257 00-1154*A2 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE WFC
8258 00-1208*A2 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE WFC
8259 00-1154*A1 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE WFC
8260 00-1037*A1 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE WFC
8261 00-1208*A1 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE WFC
8262 00-3705*A2 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Tirveng. & Sastre RUBIACEAE MPGQ4
8263 00-1665*A4 Tecoma stans (L.) Kunth BIGNONIACEAE AMAQ1
8264 00-1665*A5 Tecoma stans (L.) Kunth BIGNONIACEAE AMAQ1
8265 00-1665*A1 Tecoma stans (L.) Kunth BIGNONIACEAE AMAQ1
8266 00-1665*A2 Tecoma stans (L.) Kunth BIGNONIACEAE AMAQ1
8267 00-1665*A3 Tecoma stans (L.) Kunth BIGNONIACEAE AMAQ1
8268 20150226*A Tectaria zeylanica (Houtt.) Copel. DRYOPTERIDACEAE LC-ZIN-A01
8269 00-3097*A2 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MPGQ4
8270 00-0235*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8271 00-3384*A1 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MPGQ4
8272 00-3245*A1 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MPGQ4
8273 00-0258*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8274 00-0187*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8275 00-0266*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8276 00-3097*A1 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MPGQ4
8277 00-0290*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8278 00-1739*A2 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE NAT
8279 00-0226*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8280 00-0232*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8281 00-3097*A5 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MPGQ4
8282 00-0248*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8283 00-3097*A3 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MPGQ4
8284 00-3097*A6 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MPGQ4
8285 00-1759*A1 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE PALMQ3
8286 00-0669*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE CAEQ3
8287 00-3097*A7 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MPGQ4
8288 00-0259*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8289 00-0253*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8290 00-3097*A9 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MPGQ4
8291 00-3097*A8 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MPGQ4
8292 00-1759*A3 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE PALMQ3
8293 00-0636*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE CAEQ3
8294 00-0225*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8295 00-1739*A1 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE NAT
8296 00-3097*A4 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MPGQ4
8297 00-1759*A2 Tectona grandis L.f. VERBENACEAE PALMQ3
8298 00-0247*A Tectona grandis L.f. VERBENACEAE MORQ1
8299 00-0173*A Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE MORQ1
8300 00-3237*A1 Terminalia alata Heyne ex Roth. COMBRETACEAE MPGQ4