ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8301 00-3179*A5 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE MPGQ4
8302 00-3179*A3 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE MPGQ4
8303 00-3179*A2 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE MPGQ4
8304 00-3179*A4 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE MPGQ4
8305 00-3179*A1 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE MPGQ4
8306 00-0324*A Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. COMBRETACEAE MORQ1
8307 00-1074*A1 Terminalia calamansanay (Blanco) Rolfe COMBRETACEAE WFC
8308 00-1065*A1 Terminalia calamansanay (Blanco) Rolfe COMBRETACEAE WFC
8309 00-3157*A2 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MPGQ4
8310 00-3548*A3 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MPGQ4
8311 00-3438*A1 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MPGQ4
8312 00-3757*A1 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MPGQ4
8313 00-3157*A5 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MPGQ4
8314 00-3157*A3 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MPGQ4
8315 00-3548*A2 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MPGQ4
8316 00-3157*A1 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MPGQ4
8317 00-1006*A1 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE WFC
8318 00-3132*A1 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MPGQ4
8319 00-3548*A1 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MPGQ4
8320 00-0757*A Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MIMQ3
8321 00-3157*A4 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE MPGQ4
8322 00-3158*A5 Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Fleming COMBRETACEAE MPGQ4
8323 00-3158*A2 Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Fleming COMBRETACEAE MPGQ4
8324 00-3158*A1 Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Fleming COMBRETACEAE MPGQ4
8325 00-3158*A3 Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Fleming COMBRETACEAE MPGQ4
8326 00-3158*A4 Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Fleming COMBRETACEAE MPGQ4
8327 00-3445*A1 Terminalia pedicellata Nanakorn COMBRETACEAE MPGQ4
8328 00-3177*A2 Terminalia pedicellata Nanakorn COMBRETACEAE MPGQ4
8329 00-3177*A1 Terminalia pedicellata Nanakorn COMBRETACEAE MPGQ4
8330 00-0580*A Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE CAEQ3
8331 00-1229*A1 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE WFC
8332 00-3841*A1 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE MPGQ4
8333 00-3210*A1 Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd. PENTAPHYLACACEAE MPGQ4
8334 20150334*A Teucrium scabrum Suddee & A.J.Paton LAMIACEAE HP-N
8335 20140655*A Thaia sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8336 20150340*A Thalia dealbata Fraser MARANTACEAE ZIN-AREA
8337 20150339*A Thalia geniculata L. MARANTACEAE ZIN-AREA
8338 20130142*A Thepparatia thailandica Phuph. MALVACEAE
8339 00-3728*A1 Thevetia peruviana (Pers.) K.Shcum. APOCYNACEAE MPGQ4
8340 00-3426*A1 Thevetia peruviana (Pers.) K.Shcum. APOCYNACEAE MPGQ4
8341 00-3426*A2 Thevetia peruviana (Pers.) K.Shcum. APOCYNACEAE MPGQ4
8342 00-1661*A1 Thevetia peruviana (Pers.) K.Shcum. APOCYNACEAE AMAQ1
8343 20140898*C Thrixspermum calceolus (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8344 20140898*B Thrixspermum calceolus (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8345 20140898*A Thrixspermum calceolus (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8346 20140945*A Thrixspermum sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8347 00-4127*A1 Thrixspermum sp. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8348 00-3468*A2 Thunbergia affinis S.Moore ACANTHACEAE MPGQ4
8349 00-3468*A1 Thunbergia affinis S.Moore ACANTHACEAE MPGQ4
8350 00-3468*A3 Thunbergia affinis S.Moore ACANTHACEAE MPGQ4
8351 00-3630*A1 Thunbergia laurifolia Lindl. ACANTHACEAE MPGQ4
8352 20150338*A Thunbergia papilionacea W.W. Sm. ACANTHACEAE HP-N
8353 00-3907*A1 Thunia alba (Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8354 20140823*B Thyrsostachys oliveri Gamble POACEAE HP-N
8355 20140823*C Thyrsostachys oliveri Gamble POACEAE HP-N
8356 20140823*A Thyrsostachys oliveri Gamble POACEAE HP-N
8357 20140859*A Thyrsostachys siamensis Gamble POACEAE HP-N
8358 20140860*A Thyrsostachys siamensis Gamble POACEAE HP-N
8359 20140826*A Thyrsostachys siamensis Gamble POACEAE HP-N
8360 20140860*B Thyrsostachys siamensis Gamble POACEAE HP-N
8361 20140860*C Thyrsostachys siamensis Gamble POACEAE HP-N
8362 20150142*ฟ Tibouchina sp. MELASTOMATACEAE LC-ZIN-A01
8363 20150142*A Tibouchina sp. MELASTOMATACEAE LC-ZIN-A01
8364 20160011*A2 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE LC-RD
8365 20160011*A3 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE LC-RD
8366 20160011*A4 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE LC-RD
8367 20160011*A1 Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. f. & Thomson MENISPERMACEAE LC-RD
8368 20130069*A Tirpitzia bilocularis Suksathan & Larsen LINACEAE
8369 00-3777*A1 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE MPGQ4
8370 00-3777*A2 Toddalia asiatica (L.) Lam. RUTACEAE MPGQ4
8371 00-0398*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8372 00-0168*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8373 00-1293*A1 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE AMAQ1
8374 00-1147*A3 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE WFC
8375 00-1293*A3 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE AMAQ1
8376 00-0367*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8377 00-0957*A1 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE WFC
8378 00-0432*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8379 00-1147*A4 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE WFC
8380 00-1147*A2 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE WFC
8381 00-0822*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MIMQ3
8382 00-0337*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8383 00-0330*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8384 00-0679*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE CAEQ3
8385 00-0388*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8386 00-3720*A1 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MPGQ4
8387 00-0957*A4 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE WFC
8388 00-0957*A2 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE WFC
8389 00-1293*A2 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE AMAQ1
8390 00-1765*A2 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE PALMQ3
8391 00-0424*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8392 00-0353*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8393 00-0334*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8394 00-0577*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE CAEQ3
8395 00-1675*A1 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE NAT
8396 00-1765*A3 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE PALMQ3
8397 00-1675*A2 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE NAT
8398 00-1765*A4 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE PALMQ3
8399 00-1085*A1 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE WFC
8400 00-0620*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE CAEQ3