ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8401 00-0418*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8402 00-1085*A2 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE WFC
8403 00-0402*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8404 00-0385*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8405 00-0373*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8406 00-0998*A1 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE WFC
8407 00-0957*A3 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE WFC
8408 00-0336*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8409 00-1765*A1 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE PALMQ3
8410 00-1147*A1 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE WFC
8411 00-3376*A1 Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MPGQ4
8412 00-0396*A Toona ciliata M. Roem MELIACEAE MORQ1
8413 20150288*A Torenia bicolor Dalzell SCROPHULARIACEAE LC-ZIN-A01
8414 20150289*A Torenia hirsutissima Bonati SCROPHULARIACEAE LC-ZIN-A01
8415 20140775*A Torenia hirsutissima Bonati SCROPHULARIACEAE LC-ZIN-A01
8416 20150292*A Torenia siamensis T. Yamaz. SCROPHULARIACEAE LC-ZIN-A01
8417 20150290*A Torenia sp. SCROPHULARIACEAE LC-ZIN-A01
8418 20150291*A Torenia sp. SCROPHULARIACEAE LC-ZIN-A01
8419 20160034*A2 Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai APOCYNACEAE LC-RD
8420 20160034*A1 Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai APOCYNACEAE LC-RD
8421 20160034*A3 Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai APOCYNACEAE LC-RD
8422 00-3803*A1 Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai APOCYNACEAE MPGQ4
8423 00-3803*A2 Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai APOCYNACEAE MPGQ4
8424 00-3498*A1 Trema orientalis (L.) Blume ULMACEAE MPGQ4
8425 00-3595*A1 Trema orientalis (L.) Blume ULMACEAE MPGQ4
8426 00-0369*A Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE MORQ1
8427 00-0370*A Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE MORQ1
8428 00-0453*B Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE MORQ1
8429 00-0415*A Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE MORQ1
8430 00-0329*A Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE MORQ1
8431 00-4138*A1 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE PALMQ3
8432 00-0453*C Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE MORQ1
8433 00-0453*A Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE MORQ1
8434 00-3253*A1 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE MPGQ4
8435 00-0368*A Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE MORQ1
8436 00-0371*A Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE MORQ1
8437 00-0276*A Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE MORQ1
8438 00-1776*A1 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE NAT
8439 00-1776*A2 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE NAT
8440 00-1740*A1 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE NAT
8441 00-1681*A1 Triadica cochinchinensis Lour. EUPHORBIACEAE NAT
8442 20140912*A Trias disciflora (Rolfe) Rolfe ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8443 20140912*B Trias disciflora (Rolfe) Rolfe ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8444 20150443*B Trias intermedia Seidenf. & Smitinand ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8445 20150443*A Trias intermedia Seidenf. & Smitinand ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8446 20150444*B Trias nasuta (Rchb.f.) Stapf ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8447 20150444*A Trias nasuta (Rchb.f.) Stapf ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8448 20150393*A Trias nummularia Aver. & Averyanova ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8449 20150393*B Trias nummularia Aver. & Averyanova ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8450 20140899*A Trias rosea (Ridl.) Seidenf. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8451 00-0720*A Trichilia connaroides (Wight & Arn.) Bentv. MELIACEAE CAEQ3
8452 00-1081*A1 Trichilia connaroides (Wight & Arn.) Bentv. MELIACEAE WFC
8453 00-1267*A1 Trichilia connaroides (Wight & Arn.) Bentv. MELIACEAE WFC
8454 20150446*B Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8455 20150446*A Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8456 00-2365*A1 Trichocentrum cebolleta (Jacq.) M.W.Chase & N.H.Williams ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8457 20141032*A Trichoglottis geminata (Teijsm. & Binn.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8458 20141031*A Trichoglottis latisepala Ames ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8459 20141031*B Trichoglottis latisepala Ames ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8460 20141033*A Trichoglottis philippinensis Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8461 20141033*B Trichoglottis philippinensis Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8462 20150467*A Trichoglottis pusilla (Teijsm. & Binn.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8463 20150467*B Trichoglottis pusilla (Teijsm. & Binn.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8464 20141034*B Trichoglottis rosea (Lindl.) Ames ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8465 20141034*A Trichoglottis rosea (Lindl.) Ames ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8466 20150468*C Trichoglottis tricostata J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8467 20150468*A Trichoglottis tricostata J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8468 20150468*B Trichoglottis tricostata J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8469 20150468*E Trichoglottis tricostata J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8470 20150468*D Trichoglottis tricostata J.J.Sm. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8471 20140914*A Trichoglottis triflora (Guill.) Garay & Seidenf. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8472 20140914*B Trichoglottis triflora (Guill.) Garay & Seidenf. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8473 20150469*A Trichopilia tortilis Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8474 20150469*B Trichopilia tortilis Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8475 20140560*A Trifolium pratense L. FABACEAE LC-ZIN-A01
8476 00-4134*A4 Triplaris cummingiana Fisch. & C.A.Mey. ex C.A.Mey POLYGONACEAE PALMQ3
8477 00-4134*A2 Triplaris cummingiana Fisch. & C.A.Mey. ex C.A.Mey POLYGONACEAE PALMQ3
8478 00-4134*A3 Triplaris cummingiana Fisch. & C.A.Mey. ex C.A.Mey POLYGONACEAE PALMQ3
8479 00-4134*A1 Triplaris cummingiana Fisch. & C.A.Mey. ex C.A.Mey POLYGONACEAE PALMQ3
8480 20140684*A Trisepalum sp. GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
8481 20140900*A Tuberolabium escritorii (Ames) Garay ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8482 20140900*B Tuberolabium escritorii (Ames) Garay ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8483 20150470*A Tuberolabium quisumbingii (L.O.Williams) E. A. Christenson ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8484 20150470*B Tuberolabium quisumbingii (L.O.Williams) E. A. Christenson ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8485 20140944*A Tuberolabium sp. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8486 00-0606*A Turpinia pomifera (Roxb.) DC. STAPHYLEACEAE CAEQ3
8487 20130750*A Typhonium larsenii S.Y.Hu ARACEAE
8488 20130946*A Typhonium sp. ARACEAE
8489 20131048*A Typhonium sp. ARACEAE
8490 20140555*A Typhonodorum sp. ARACEAE LC-ZIN-A01
8491 20140530*A Uncarina leptocarpa (Decne.) Ihlenf & Straka PEDALIACEAE CACTUS
8492 20141297*A Unk.chloranthaceae CHLORANTHACEAE LC-ZIN-A01
8493 00-1050*A1 Unk.fagaceae FAGACEAE WFC
8494 20150385*B Unk.fern UNK.FERN LC-ZIN-A01
8495 20150385*A Unk.fern UNK.FERN LC-ZIN-A01
8496 20140804*A Unk.gesneriaceae GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
8497 20141055*A Unk.gesneriaceae GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
8498 20140777*A Unk.gesneriaceae GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
8499 20140872*A Unk.gesneriaceae GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
8500 20140810*A Unk.gesneriaceae GESNERIACEAE LC-ZIN-A01