ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8401 20130009 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8402 20130290 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8403 20202238 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8404 20202238 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8405 20202238 A3 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GG
8406 20130296 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8407 20130289 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8408 20130204 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8409 20130211 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8410 20200151 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8411 20200151 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8412 20200151 A3 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE EVAP
8413 20201700 A1-3 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8414 20201700 A3 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8415 20201700 A2 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8416 20201700 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8417 20130229 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8418 20130234 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8419 20130235 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8420 20130238 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8421 20201704 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8422 20201779 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8423 20130278 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8424 20130282 A1 Curcuma sp. ZINGIBERACEAE GC
8425 20201769 A1 Curcuma sp. Nov ZINGIBERACEAE GC
8426 20201785 A1 Curcuma sp. Nov ZINGIBERACEAE GC
8427 20201742 A1 Curcuma sp. Nov ZINGIBERACEAE GC
8428 20130451 A1 Curcuma sp. Nov ZINGIBERACEAE GC
8429 20201786 A1-3 Curcuma sp.Nov ZINGIBERACEAE GC
8430 20201785 A1 Curcuma sp.Nov ZINGIBERACEAE GC
8431 20201769 A1 Curcuma sp.Nov ZINGIBERACEAE GC
8432 20200070 A2 Curcuma sp.Nov ZINGIBERACEAE EVAP
8433 20200140 A1 Curcuma sp.Nov ZINGIBERACEAE EVAP
8434 20200070 A1 Curcuma sp.Nov ZINGIBERACEAE EVAP
8435 20200140 A2 Curcuma sp.Nov ZINGIBERACEAE EVAP
8436 20200140 A3 Curcuma sp.Nov ZINGIBERACEAE EVAP
8437 20200140 A4 Curcuma sp.Nov ZINGIBERACEAE EVAP
8438 20210733 A4 Curcuma sp.Nov ZINGIBERACEAE EVAP
8439 20210733 A2 Curcuma sp.Nov ZINGIBERACEAE EVAP
8440 20135495 A1 Curcuma sp.nov. ZINGIBERACEAE GC
8441 20135495 A2 Curcuma sp.nov. ZINGIBERACEAE GC
8442 20210733 A3 Curcuma sp.nov. ZINGIBERACEAE EVAP
8443 20210733 A1 Curcuma sp.nov. ZINGIBERACEAE EVAP
8444 20130429 A1 Curcuma sparganiifolia Gagnep. ZINGIBERACEAE GC
8445 20201935 A1 Curcuma sparganiifolia Gagnep. ZINGIBERACEAE GG
8446 20201971 A1 Curcuma sparganiifolia Gagnep. ZINGIBERACEAE GG
8447 20210147 A1 Curcuma stenochila Gagnep. ZINGIBERACEAE EVAP
8448 20192209 A1 Curcuma stenochila Gagnep. ZINGIBERACEAE EVAP
8449 20192197 A1 Curcuma stenochila Gagnep. ZINGIBERACEAE EVAP
8450 20150519 A1 Curcuma thorelii Gagnep. ZINGIBERACEAE EVAP
8451 20150524 A1 Curcuma thorelii Gagnep. ZINGIBERACEAE GC
8452 20150524 A1 Curcuma thorelii Gagnep. ZINGIBERACEAE EVAP
8453 20201972 A1 Curcuma 'Twitter' ZINGIBERACEAE GG
8454 20202030 A1 Curcuma 'Twitter' ZINGIBERACEAE GG
8455 20202151 A1 Curcuma 'White Mali' ZINGIBERACEAE GG
8456 20201954 A1 Curcuma zanthorrhiza Roxb. ZINGIBERACEAE GG
8457 20201955 A1 Curcuma zanthorrhiza Roxb. ZINGIBERACEAE GG
8458 20210506 A1 Curcuma zanthorrhiza Roxb. ZINGIBERACEAE NSTDA
8459 20201756 A1 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe ZINGIBERACEAE GC
8460 20201754 A1 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe ZINGIBERACEAE GC
8461 20201726 A1 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe ZINGIBERACEAE GC
8462 20201739 A1 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe ZINGIBERACEAE GC
8463 20201982 A1 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe ZINGIBERACEAE GG
8464 20201962 A1 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe ZINGIBERACEAE GG
8465 20202017 A1 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe ZINGIBERACEAE GG
8466 20210507 A1 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe ZINGIBERACEAE NSTDA
8467 20201819 A2 Curcuma 'ขาวมองบรัง' ZINGIBERACEAE GC
8468 20201819 A1 Curcuma 'ขาวมองบรัง' ZINGIBERACEAE GC
8469 20201806 A1 Curcuma 'ขาวมะลิ' ZINGIBERACEAE GC
8470 20201806 A4 Curcuma 'ขาวมะลิ' ZINGIBERACEAE GC
8471 20201806 A5 Curcuma 'ขาวมะลิ' ZINGIBERACEAE GC
8472 20201806 A2 Curcuma 'ขาวมะลิ' ZINGIBERACEAE GC
8473 20201806 A6 Curcuma 'ขาวมะลิ' ZINGIBERACEAE GC
8474 20201806 A3 Curcuma 'ขาวมะลิ' ZINGIBERACEAE GC
8475 20201805 A2 Curcuma 'ชมพูมะลิ' ZINGIBERACEAE GC
8476 20201805 A1-3 Curcuma 'ชมพูมะลิ' ZINGIBERACEAE GC
8477 20201805 A3 Curcuma 'ชมพูมะลิ' ZINGIBERACEAE GC
8478 20201805 A1 Curcuma 'ชมพูมะลิ' ZINGIBERACEAE GC
8479 20201807 A1-3 Curcuma 'เชอรี่แดง' ZINGIBERACEAE GC
8480 20201807 A3 Curcuma 'เชอรี่แดง' ZINGIBERACEAE GC
8481 20201807 A1 Curcuma 'เชอรี่แดง' ZINGIBERACEAE GC
8482 20201807 A2 Curcuma 'เชอรี่แดง' ZINGIBERACEAE GC
8483 20201818 A1 Curcuma 'แดงดอยตุง' ZINGIBERACEAE GC
8484 20201818 A1-2 Curcuma 'แดงดอยตุง' ZINGIBERACEAE GC
8485 20201818 A2 Curcuma 'แดงดอยตุง' ZINGIBERACEAE GC
8486 20201722 A1 Curcuma aeruginosa Roxb. ZINGIBERACEAE GC
8487 20201729 A1 Curcuma aeruginosa Roxb. ZINGIBERACEAE GC
8488 20201736 A1 Curcuma amada Roxb. ZINGIBERACEAE GC
8489 20135529 A1 Curcuma amarissima Roscoe ZINGIBERACEAE GC
8490 20135491 A2 Curcuma amarissima Roscoe ZINGIBERACEAE GC
8491 20135491 A3 Curcuma amarissima Roscoe ZINGIBERACEAE GC
8492 20135447 A2 Curcuma amarissima Roscoe ZINGIBERACEAE GC
8493 20135491 A1 Curcuma amarissima Roscoe ZINGIBERACEAE GC
8494 20135447 A1 Curcuma amarissima Roscoe ZINGIBERACEAE GC
8495 20135488 A1 Curcuma angustifolia Roxb. ZINGIBERACEAE GG
8496 20201733 A1 Curcuma aromatica Salisb. ZINGIBERACEAE GC
8497 20135490 A1 Curcuma aromatica Salisb. ZINGIBERACEAE GC
8498 20135490 A2 Curcuma aromatica Salisb. ZINGIBERACEAE GC
8499 20201718 A1 Curcuma caesia Roxb. ZINGIBERACEAE GC
8500 20201750 A1 Curcuma caesia Roxb. ZINGIBERACEAE GC