ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8601 00-0716*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE CAEQ3
8602 20150258*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8603 20150264*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8604 20150134*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8605 20160044*A1 Unknown10 RUTACEAE LC-RD
8606 20160046*A1 Unknown11 POLYGONACEAE LC-RD
8607 20160046*A2 Unknown11 POLYGONACEAE LC-RD
8608 20160027*A1 Unknown6 VITACEAE LC-RD
8609 20160027*A2 Unknown6 VITACEAE LC-RD
8610 20160037*A1 Unknown7 LAMIACEAE LC-RD
8611 20160037*A2 Unknown7 LAMIACEAE LC-RD
8612 20160038*A1 Unknown8 APOCYNACEAE LC-RD
8613 20160039*A1 Unknown9 ACANTHACEAE LC-RD
8614 20141056*A Utricularia sandersonii Oliv. LENTIBULARIACEAE LC-ZIN-A01
8615 00-1692*A1 Uvaria dulcis Dunn ANNONACEAE NAT
8616 00-0964*A1 Uvaria hahnii (Finet & Gagnep.) J.Sinclair ANNONACEAE WFC
8617 00-0964*A2 Uvaria hahnii (Finet & Gagnep.) J.Sinclair ANNONACEAE WFC
8618 00-3612*A1 Uvaria leptopoda (King) R.E.Fr. ANNONACEAE MPGQ4
8619 20150281*A Vanda coerulea Griff. ex Lindl. ORCHIDACEAE HP-N
8620 00-1349*A1 Vanda flabellata (Rolfe ex Downie) Christenson ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8621 00-1348*A1 Vanda flabellata (Rolfe ex Downie) Christenson ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8622 00-1347*A1 Vanda flabellata (Rolfe ex Downie) Christenson ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8623 20140904*A Vanda lamellata Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8624 20140904*B Vanda lamellata Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8625 20140903*A Vanda luzonica Loher ex Rolfe ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8626 20140903*B Vanda luzonica Loher ex Rolfe ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8627 20141035*A Vanda merrillii Ames & Quisumb. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8628 20131007*A Vanda sp. ORCHIDACEAE
8629 20150417*B Vanda vietnamica (Haager) L.M.Gardiner ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8630 00-1912*A1 Vanda vietnamica (Haager) L.M.Gardiner ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8631 20150417*A Vanda vietnamica (Haager) L.M.Gardiner ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8632 20131006*A Vandopsis sp. ORCHIDACEAE
8633 00-1194*A1 Vatica diospyroides Symington DIPTEROCARPACEAE WFC
8634 00-1001*A1 Vatica diospyroides Symington DIPTEROCARPACEAE WFC
8635 00-1127*A1 Vatica diospyroides Symington DIPTEROCARPACEAE WFC
8636 00-1237*A2 Vatica diospyroides Symington DIPTEROCARPACEAE WFC
8637 00-4560*A1 Vatica diospyroides Symington DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
8638 00-4560*A2 Vatica diospyroides Symington DIPTEROCARPACEAE MPGQ4
8639 00-1237*A1 Vatica diospyroides Symington DIPTEROCARPACEAE WFC
8640 20135207*A Vatica diospyroides Symington DIPTEROCARPACEAE Q12
8641 00-3451*A1 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE MPGQ4
8642 00-3839*A1 Ventilago denticulata Willd. RHAMNACEAE MPGQ4
8643 00-0949*A4 Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw EUPHORBIACEAE WFC
8644 00-0949*A3 Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw EUPHORBIACEAE WFC
8645 00-0949*A1 Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw EUPHORBIACEAE WFC
8646 00-0949*A2 Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw EUPHORBIACEAE WFC
8647 00-0771*A Viburnum inopinatum Craib ADOXACEAE MIMQ3
8648 00-4557*A1 Viburnum inopinatum Craib ADOXACEAE MPGQ4
8649 00-1213*A1 Viburnum sambucinum Blume ADOXACEAE WFC
8650 00-0946*A1 Viburnum sambucinum Blume ADOXACEAE WFC
8651 00-0946*A3 Viburnum sambucinum Blume ADOXACEAE WFC
8652 00-0946*A2 Viburnum sambucinum Blume ADOXACEAE WFC
8653 20135220*A Viburnum sambucinum Blume var. tomentosum Hallier f. ADOXACEAE Q12
8654 00-1252*A3 Viburnum sp. ADOXACEAE WFC
8655 00-1252*A2 Viburnum sp. ADOXACEAE WFC
8656 00-1252*A5 Viburnum sp. ADOXACEAE WFC
8657 00-1252*A4 Viburnum sp. ADOXACEAE WFC
8658 00-1252*A1 Viburnum sp. ADOXACEAE WFC
8659 20140834*B Vietnamosasa ciliata (A.Camus) Nguyen POACEAE HP-N
8660 20140858*C Vietnamosasa ciliata (A.Camus) Nguyen POACEAE HP-N
8661 20140858*B Vietnamosasa ciliata (A.Camus) Nguyen POACEAE HP-N
8662 20140834*C Vietnamosasa ciliata (A.Camus) Nguyen POACEAE HP-N
8663 20140834*A Vietnamosasa ciliata (A.Camus) Nguyen POACEAE HP-N
8664 20140858*A Vietnamosasa ciliata (A.Camus) Nguyen POACEAE HP-N
8665 20140834*D Vietnamosasa ciliata (A.Camus) Nguyen POACEAE HP-N
8666 00-0732*A Vitex canescens Kurz LAMIACEAE CAEQ3
8667 00-0783*A Vitex canescens Kurz LAMIACEAE MIMQ3
8668 00-0362*A Vitex canescens Kurz LAMIACEAE MORQ1
8669 00-1144*A1 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE WFC
8670 00-0657*A Vitex canescens Kurz LAMIACEAE CAEQ3
8671 00-0565*A Vitex canescens Kurz LAMIACEAE CAEQ3
8672 00-1056*A1 Vitex canescens Kurz LAMIACEAE WFC
8673 00-3353*A1 Vitex glabrata R.Br. LAMIACEAE MPGQ4
8674 00-3353*A2 Vitex glabrata R.Br. LAMIACEAE MPGQ4
8675 00-3201*A2 Vitex glabrata R.Br. LAMIACEAE MPGQ4
8676 00-3201*A4 Vitex glabrata R.Br. LAMIACEAE MPGQ4
8677 00-3201*A1 Vitex glabrata R.Br. LAMIACEAE MPGQ4
8678 00-3201*A3 Vitex glabrata R.Br. LAMIACEAE MPGQ4
8679 00-0069*A1 Vitex glabrata R.Br. LAMIACEAE MPGQ4
8680 00-3547*A1 Vitex negundo L. LAMIACEAE MPGQ4
8681 00-3496*A1 Vitex negundo L. LAMIACEAE MPGQ4
8682 00-3496*A2 Vitex negundo L. LAMIACEAE MPGQ4
8683 00-3124*A1 Vitex negundo L. LAMIACEAE MPGQ4
8684 00-0755*A Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MIMQ3
8685 00-3306*A6 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8686 00-3169*A4 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8687 00-3107*A2 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8688 00-3169*A2 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8689 00-3306*A5 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8690 00-3306*A7 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8691 00-3107*A1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8692 00-3169*A3 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8693 00-3169*A1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8694 00-0948*A1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE WFC
8695 00-1114*A1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE WFC
8696 00-3169*A5 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8697 00-3578*A1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8698 00-1149*A1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE WFC
8699 00-3474*A1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8700 00-3306*A4 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4