ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8701 00-3306*A1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8702 00-3306*A2 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8703 00-0990*A1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE WFC
8704 00-1114*A2 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE WFC
8705 00-3723*A1 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8706 00-3306*A3 Vitex peduncularis Wall. ex Schauer LAMIACEAE MPGQ4
8707 00-3795*A4 Vitex pinnata L. LAMIACEAE MPGQ4
8708 00-3795*A5 Vitex pinnata L. LAMIACEAE MPGQ4
8709 00-3795*A3 Vitex pinnata L. LAMIACEAE MPGQ4
8710 00-0649*A Vitex pinnata L. LAMIACEAE CAEQ3
8711 00-3795*A1 Vitex pinnata L. LAMIACEAE MPGQ4
8712 00-3795*A2 Vitex pinnata L. LAMIACEAE MPGQ4
8713 00-3795*A6 Vitex pinnata L. LAMIACEAE MPGQ4
8714 00-3392*A1 Vitex trifolia L. LAMIACEAE MPGQ4
8715 00-3392*A3 Vitex trifolia L. LAMIACEAE MPGQ4
8716 00-3392*A2 Vitex trifolia L. LAMIACEAE MPGQ4
8717 00-1091*A1 Wendlandia paniculata (Roxb.) DC. RUBIACEAE WFC
8718 00-3325*A1 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8719 00-1262*A2 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE WFC
8720 00-3692*A2 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8721 00-3611*A1 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8722 00-3126*A1 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8723 00-3126*A2 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8724 00-0692*A Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE CAEQ3
8725 00-3267*A1 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8726 00-3692*A1 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8727 00-3692*A3 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8728 00-1262*A1 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE WFC
8729 00-3325*A2 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8730 00-3792*A2 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8731 00-3611*A2 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8732 00-0790*A Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MIMQ3
8733 00-3792*A3 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8734 00-0582*A Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE CAEQ3
8735 00-3325*A3 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8736 00-3792*A1 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. RUBIACEAE MPGQ4
8737 20130176*B Wightia speciosissima (D.Don) Merr. SCROPHULARIACEAE
8738 20130176*A Wightia speciosissima (D.Don) Merr. SCROPHULARIACEAE
8739 00-0554*A Wodyetia bifurcata A.K.Irvine ARECACEAE PALMQ3
8740 00-1204*A1 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE WFC
8741 00-3370*A2 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE MPGQ4
8742 00-3370*A1 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE MPGQ4
8743 00-4578*A1 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE MPGQ4
8744 00-0068*A1 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE MPGQ4
8745 00-1204*A2 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE WFC
8746 00-1123*A2 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE WFC
8747 00-1123*A1 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE WFC
8748 00-1202*A6 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE WFC
8749 00-1202*A4 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE WFC
8750 00-1202*A8 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE WFC
8751 00-1202*A2 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE WFC
8752 00-1202*A7 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE WFC
8753 00-1202*A3 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE WFC
8754 00-1202*A9 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE WFC
8755 00-3570*A2 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE MPGQ4
8756 00-3570*A1 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE MPGQ4
8757 00-3520*A2 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE MPGQ4
8758 00-1202*A1 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE WFC
8759 00-3635*A1 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE MPGQ4
8760 20160028*A1 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE LC-RD
8761 00-3735*A1 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE MPGQ4
8762 00-1202*A10 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE WFC
8763 00-3460*A1 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE MPGQ4
8764 00-3520*A1 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE MPGQ4
8765 00-1202*A5 Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE WFC
8766 20130557*B Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & Santisuk APOCYNACEAE
8767 20130557*A Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & Santisuk APOCYNACEAE
8768 00-1201*A1 Wrightia sirikitiae D.J.Middleton & Santisuk APOCYNACEAE WFC
8769 20130115*A Wrightia sp. APOCYNACEAE
8770 20130558*B Wrightia viridiflora Kerr APOCYNACEAE
8771 20130558*A Wrightia viridiflora Kerr APOCYNACEAE
8772 00-4554*A1 Xanthophyllum lanceatum (Miq.) J.J.Sm. POLYGALACEAE MPGQ4
8773 00-4555*A1 Xanthophyllum lanceatum (Miq.) J.J.Sm. POLYGALACEAE MPGQ4
8774 00-0917*A Xanthophyllum virens Roxb. POLYGALACEAE MORQ1
8775 00-1254*A1 Xanthophyllum virens Roxb. POLYGALACEAE WFC
8776 00-0598*A Xanthophyllum virens Roxb. POLYGALACEAE CAEQ3
8777 00-0399*A Xantolis cambodiana (Pierre ex Dubard) P.Royen SAPOTACEAE MORQ1
8778 00-3389*A2 Xantolis cambodiana (Pierre ex Dubard) P.Royen SAPOTACEAE MPGQ4
8779 00-3389*A1 Xantolis cambodiana (Pierre ex Dubard) P.Royen SAPOTACEAE MPGQ4
8780 00-3187*A5 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8781 00-3550*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8782 00-3748*A12 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8783 00-3748*A10 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8784 00-3677*A3 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8785 00-3094*A2 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8786 00-3748*A9 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8787 00-3187*A3 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8788 00-3677*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8789 00-3748*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8790 00-3584*A4 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8791 00-3317*A4 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8792 00-0980*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE WFC
8793 00-3677*A2 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8794 00-3584*A3 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8795 00-3584*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8796 00-3748*A11 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8797 00-1651*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE AMAQ1
8798 00-0404*A Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MORQ1
8799 00-3317*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8800 00-0677*A Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE CAEQ3