ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8801 00-3094*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8802 00-3317*A3 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8803 00-3187*A4 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8804 00-3187*A2 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8805 00-3550*A2 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8806 00-3584*A5 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8807 00-3677*A4 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8808 00-3317*A8 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8809 00-0923*A Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MORQ1
8810 00-3748*A5 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8811 00-1777*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE NAT
8812 00-1270*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE WFC
8813 20135211*A Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE Q12
8814 00-1136*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE WFC
8815 00-3748*A3 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8816 00-0445*A Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MORQ1
8817 00-3317*A5 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8818 00-1270*A2 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE WFC
8819 00-3584*A6 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8820 00-4574*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8821 00-3503*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8822 00-3317*A7 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8823 00-0376*A Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MORQ1
8824 00-3748*A14 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8825 00-3748*A4 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8826 00-0593*A Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE CAEQ3
8827 00-1750*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE NAT
8828 00-1136*A6 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE WFC
8829 00-0347*A Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MORQ1
8830 00-1136*A5 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE WFC
8831 00-3748*A8 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8832 00-3748*A6 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8833 00-3317*A9 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8834 00-1136*A4 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE WFC
8835 00-3748*A7 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8836 00-3584*A7 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8837 00-3584*A2 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8838 00-3317*A2 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8839 00-3748*A13 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8840 00-0760*A Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MIMQ3
8841 00-1136*A2 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE WFC
8842 00-3317*A6 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8843 00-0607*A Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE CAEQ3
8844 00-3677*A5 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8845 00-3748*A2 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8846 00-3550*A3 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8847 00-3187*A1 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8848 00-3187*A6 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE MPGQ4
8849 00-1136*A3 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE WFC
8850 00-0980*A2 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. FABACEAE WFC
8851 00-1119*A1 Xylopia pierrei Hance ANNONACEAE WFC
8852 00-3257*A1 Xylopia sp. ANNONACEAE MPGQ4
8853 20140460*A Yucca rostrata Engelm. ex Trel. AGAVACEAE CACTUS
8854 00-1014*A1 Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston RUTACEAE WFC
8855 00-3482*A1 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. RUTACEAE MPGQ4
8856 20150479*A Zingiber barbatum Wall. ZINGIBERACEAE HP-N
8857 20135269*A Zingiber barbatum Wall. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8858 20130738*A Zingiber bisectum D.Fang ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8859 20135618*A Zingiber corallinum Hance ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8860 20135260*A Zingiber densissimum S.Q.Tong & Y.M. Xia ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8861 20135239*A Zingiber gramineum Bl. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8862 20135272*A Zingiber kerrii Craib ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8863 20150167*A Zingiber kunstleri King ex Ridl. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8864 20135682*A Zingiber larsenii I. Theilade ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8865 20140539*A Zingiber larsenii I. Theilade ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8866 20130367*A Zingiber officinale Roscoe ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8867 20130315*A Zingiber peninsulare Theilade ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8868 20140791*A Zingiber phumiangense Chaveer. & Mokkamul ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8869 20130752*A Zingiber rubens Roxb. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8870 20135252*B Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8871 20135221*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8872 20150160*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8873 20150169*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8874 20150170*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8875 20130008*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8876 20130459*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8877 20150178*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8878 20130730*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8879 20135256*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8880 20130432*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8881 20135244*B Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8882 20135223*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8883 20130505*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8884 20140786*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8885 20135254*B Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8886 20130314*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8887 20135228*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8888 20140681*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8889 20135244*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8890 20130723*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8891 20130772*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8892 20150176*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8893 20135252*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8894 20135242*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8895 20130748*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8896 20135254*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8897 20130555*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8898 20130517*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8899 20135240*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8900 20135249*A Zingiber sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01