ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
801 20150234*B Asplenium sp. ASPLENIACEAE LC-ZIN-A01
802 20140050*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
803 20140047*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
804 20140636*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE LC-ZIN-A01
805 20130362*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
806 20130101*D Asplenium sp. ASPLENIACEAE
807 20150234*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE LC-ZIN-A01
808 20130850*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
809 20131001*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
810 20135692*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
811 20131042*A Asplenium sp. ASPLENIACEAE
812 20130477*A Aster sp. ASTERACEAE
813 20150366*A Ataenidia conferta  (Benth.) Milne-Redh. MARANTACEAE ZIN-AREA
814 00-0837*A Ataenidia conferta  (Benth.) Milne-Redh. MARANTACEAE TRQ5
815 00-1031*A2 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE WFC
816 00-3190*A1 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE MPGQ4
817 00-3190*A2 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE MPGQ4
818 00-1031*A1 Atalantia monophylla (DC.) Correa RUTACEAE WFC
819 00-3722*A1 Averrhoa bilimbi L. OXALIDACEAE MPGQ4
820 00-3429*A2 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE MPGQ4
821 00-3429*A1 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE MPGQ4
822 00-3811*A1 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE MPGQ4
823 00-3141*A1 Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE MPGQ4
824 00-3518*A1 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE MPGQ4
825 00-0449*A Baccaurea ramiflora Lour. EUPHORBIACEAE MORQ1
826 00-3834*A1 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
827 00-3834*A3 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
828 00-0924*A Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MORQ1
829 00-0282*A Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MORQ1
830 00-3834*A2 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
831 00-3834*A14 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
832 00-3834*A12 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
833 00-0573*A Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE CAEQ3
834 00-3834*A4 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
835 00-3834*A6 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
836 00-3834*A5 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
837 00-0750*A Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MIMQ3
838 00-3834*A10 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
839 00-3834*A8 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
840 00-3834*A9 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
841 00-3834*A7 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
842 00-3276*A1 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
843 00-3834*A13 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
844 00-3834*A11 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE MPGQ4
845 20140699*A Balbisia sp. GERANIACEAE LC-ZIN-A01
846 00-3419*A1 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE MPGQ4
847 00-0929*A Bambusa bambos (L.) Voss. POACEAE MORQ1
848 20140845*B Bambusa burmanica Gamble POACEAE HP-N
849 20140845*A Bambusa burmanica Gamble POACEAE HP-N
850 20140845*C Bambusa burmanica Gamble POACEAE HP-N
851 20140845*E Bambusa burmanica Gamble POACEAE HP-N
852 20140845*F Bambusa burmanica Gamble POACEAE HP-N
853 20140845*D Bambusa burmanica Gamble POACEAE HP-N
854 20140849*C Bambusa lako Widjaja POACEAE HP-N
855 20140849*B Bambusa lako Widjaja POACEAE HP-N
856 20140849*A Bambusa lako Widjaja POACEAE HP-N
857 20140853*A Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. POACEAE HP-N
858 20140852*F Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. POACEAE HP-N
859 20140853*C Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. POACEAE HP-N
860 20140853*B Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. POACEAE HP-N
861 20140852*E Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. POACEAE HP-N
862 00-0927*A Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. POACEAE MORQ1
863 20140852*D Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. POACEAE HP-N
864 20140852*A Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. POACEAE HP-N
865 20140852*C Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. POACEAE HP-N
866 20140820*A Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. POACEAE HP-N
867 20140852*B Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. POACEAE HP-N
868 20140848*B Bambusa nana Roxb. POACEAE HP-N
869 20140848*A Bambusa nana Roxb. POACEAE HP-N
870 20140818*A Bambusa oliveriana Gamble POACEAE HP-N
871 20140862*A Bambusa sp. POACEAE HP-N
872 20140835*E Bambusa textilis var. gracilis McClure POACEAE HP-N
873 20140835*D Bambusa textilis var. gracilis McClure POACEAE HP-N
874 20140835*A Bambusa textilis var. gracilis McClure POACEAE HP-N
875 20140835*B Bambusa textilis var. gracilis McClure POACEAE HP-N
876 20140835*C Bambusa textilis var. gracilis McClure POACEAE HP-N
877 00-0931*A Bambusa tuldoides Munro POACEAE MORQ1
878 00-0220*B Bambusa ventricosa McClure POACEAE MORQ1
879 20140864*B Bambusa ventricosa McClure POACEAE HP-N
880 20140864*C Bambusa ventricosa McClure POACEAE HP-N
881 20140864*A Bambusa ventricosa McClure POACEAE HP-N
882 00-0220*A Bambusa ventricosa McClure POACEAE MORQ1
883 00-0171*A Bambusa vulgaris Schrad. ex H. Wendl. POACEAE MORQ1
884 00-3780*A1 Barleria strigosa Willd. ACANTHACEAE MPGQ4
885 00-3538*A2 Barleria strigosa Willd. ACANTHACEAE MPGQ4
886 00-3538*A1 Barleria strigosa Willd. ACANTHACEAE MPGQ4
887 00-3780*A2 Barleria strigosa Willd. ACANTHACEAE MPGQ4
888 00-0057*A1 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE MPGQ4
889 00-0058*A1 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE MPGQ4
890 00-4564*A1 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE MPGQ4
891 00-0063*A1 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. LECYTHIDACEAE MPGQ4
892 20135209*A Barringtonia macrocarpa Hassk. LECYTHIDACEAE Q12
893 00-4573*A1 Barringtonia macrocarpa Hassk. LECYTHIDACEAE MPGQ4
894 00-0945*A1 Bauhinia acuminata L. FABACEAE WFC
895 20150487*A Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth. ssp. tenuiflora (Watt ex C.B. Clarke) K. & S.S. Larsen FABACEAE HP-N
896 00-3243*A1 Bauhinia glauca (Wall. ex Benth.) Benth. ssp. tenuiflora (Watt ex C.B. Clarke) K. & S.S. Larsen FABACEAE MPGQ4
897 00-0618*A Bauhinia monandra Kurz FABACEAE CAEQ3
898 00-1540*A2 Bauhinia purpurea L. FABACEAE AMAQ1
899 00-0979*A1 Bauhinia purpurea L. FABACEAE WFC
900 00-1540*A3 Bauhinia purpurea L. FABACEAE AMAQ1