ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
801 20190637 A3 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
802 20190637 A2 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
803 20190637 A12 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
804 20190637 A11 Agave univittata ‘Quadricolor’ ASPARAGACEAE ARGH
805 20190615 A10 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
806 20190615 A11 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
807 20190615 A12 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
808 20190615 A13 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
809 20190615 A8 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
810 20190615 A9 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
811 20190615 A7 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
812 20190615 A6 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
813 20190615 A5 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
814 20190615 A4 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
815 20190615 A14 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
816 20190615 A3 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
817 20190615 A15 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
818 20190615 A16 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
819 20190638 A8 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
820 20190615 A17 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
821 20190615 A18 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
822 20190615 A2 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
823 20190615 A20 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
824 20190638 A5 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
825 20190638 A10 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
826 20190638 A11 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
827 20190638 A12 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
828 20190638 A13 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
829 20190638 A14 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
830 20190638 A15 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
831 20190638 A2 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
832 20190459 A1 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
833 20190638 A4 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
834 20190615 A1 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
835 20190638 A6 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
836 20190638 A7 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
837 20190638 A9 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
838 20190615 A19 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
839 20190459 A2 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
840 20190459 A3 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
841 20190638 A1 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
842 20190638 A3 Agave univittata Haw. ASPARAGACEAE ARGH
843 20190590 A1 Agave vilmoriniana A.Berger ASPARAGACEAE ARGH
844 20202489 A1 Agave x arizonica Gentry & J.H.Weber ASPARAGACEAE CSC
845 20190612 A1 Agave x leopoldii hort. ex G.Nicholson ASPARAGACEAE ARGH
846 20190612 A2 Agave x leopoldii hort. ex G.Nicholson ASPARAGACEAE ARGH
847 20190612 A3 Agave x leopoldii hort. ex G.Nicholson ASPARAGACEAE ARGH
848 20200006 A1 Agave x leopoldii 'Variegata' ASPARAGACEAE CSC
849 20202486 A1 Agave x pumila De Smet ex Baker ASPARAGACEAE CSC
850 20210592 A1 Aglaia elaeagnoidea (A.Juss.) Benth. MELIACEAE NSTDA
851 20210577 A1 Aglaia silvestris (M.Roem.) Merr. MELIACEAE NSTDA
852 20170309 A1 Aglaia silvestris (M.Roem.) Merr. MELIACEAE ROD
853 20170474 A1 Aglaia silvestris (M.Roem.) Merr. MELIACEAE ROD
854 20180113 A1 Aglaia silvestris (M.Roem.) Merr. MELIACEAE ANN
855 20190095 A2 Aglaia sp. MELIACEAE SRC
856 20190095 A1 Aglaia sp. MELIACEAE SRC
857 20210874 A1 Aglaia sp. MELIACEAE RPC
858 20210874 A2 Aglaia sp. MELIACEAE RPC
859 20210874 A3 Aglaia sp. MELIACEAE RPC
860 20210874 A4 Aglaia sp. MELIACEAE RPC
861 20190798 A1 Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel POLYPODIACEAE TRO
862 20141286 A1 Aglaomorpha heraclea Copel. POLYPODIACEAE EVAP
863 20140806 A1 Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth ARACEAE EVAP
864 20200880 A2 Aglaonema pumilum Hook.f. ARACEAE EVAP
865 20200880 A1 Aglaonema pumilum Hook.f. ARACEAE EVAP
866 20210435 A1 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE NSTDA
867 20191745 A3 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE ETN2
868 20191745 A2 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE ETN2
869 20191745 A1 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE ETN2
870 20190855 A1 Aglaonema simplex (Blume) Blume ARACEAE TRO
871 20131025 A1 Aglaonema sp. ARACEAE EVAP
872 20191666 A1 Aglaonema sp. ARACEAE ETN1
873 20191599 A1 Aglaonema sp. ARACEAE ETN1
874 20191883 A2 Aglaonema sp. ARACEAE ETN3
875 20191883 A1 Aglaonema sp. ARACEAE ETN3
876 20191883 A3 Aglaonema sp. ARACEAE ETN3
877 20200899 A1 Aglaonema sp. ARACEAE EVAP
878 20201048 A1 Aglaonema sp. ARACEAE EVAP
879 20200892 A1 Aglaonema sp. ARACEAE EVAP
880 20200889 A1 Aglaonema sp. ARACEAE EVAP
881 20200904 A1 Aglaonema sp. ARACEAE EVAP
882 20200428 A2 Aglaonema sp. ARACEAE PQ
883 20200428 A1 Aglaonema sp. ARACEAE PQ
884 00-1374 A1 Agrostophyllum callosum Rchb.f. ORCHIDACEAE ORC
885 20203336 A1 Agrostophyllum callosum Rchb.f. ORCHIDACEAE EVAP
886 00-1375 A1 Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORC
887 00-1376 A1 Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f. ORCHIDACEAE ORC
888 20180259 A1 Agrostophyllum sp. ORCHIDACEAE ORC
889 20200545 A1 Agrostophyllum sp. ORCHIDACEAE EVAP
890 20192147 A1 Agrostophyllum sp. ORCHIDACEAE EVAP
891 20192153 A1 Agrostophyllum sp. ORCHIDACEAE EVAP
892 00-1377 A1 Agrostophyllum stipulatum (Griff.) Schltr. ORCHIDACEAE ORC
893 00-0532 A3 Aiphanes horrida (Jacq.) Burret ARECACEAE PALM
894 00-0532 A2 Aiphanes horrida (Jacq.) Burret ARECACEAE PALM
895 00-0532 A1 Aiphanes horrida (Jacq.) Burret ARECACEAE PALM
896 20210593 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE NSTDA
897 20160904 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE EBE
898 20160787 A1 Alangium kurzii Craib CORNACEAE EBE
899 20160787 A2 Alangium kurzii Craib CORNACEAE EBE
900 20160904 A3 Alangium kurzii Craib CORNACEAE EBE