ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ฮ|
|A | B | C | D | E | F | H | G | I | L | J | M | N | O | P | Q | R | Y | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. Accession No. Scientific Name Local name Family Name Exhibition Area
1 20130409*A Abelmoschus sp. MALVACEAE
2 00-0775*A Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth. FABACEAE MIMQ3
3 00-3672*A1 Acacia catechu (L.f.) Willd. FABACEAE MPGQ4
4 00-3562*A1 Acacia concinna (Willd.) DC. FABACEAE MPGQ4
5 00-3175*A1 Acacia concinna (Willd.) DC. FABACEAE MPGQ4
6 00-0741*A Acacia concinna (Willd.) DC. FABACEAE MIMQ3
7 00-3248*A2 Acacia farnesiana (L.) Willd. FABACEAE MPGQ4
8 00-3248*A1 Acacia farnesiana (L.) Willd. FABACEAE MPGQ4
9 00-3703*A1 Acacia farnesiana (L.) Willd. FABACEAE MPGQ4
10 00-0736*A Acacia farnesiana (L.) Willd. FABACEAE MIMQ3
11 00-3477*A1 Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen FABACEAE MPGQ4
12 00-3477*A2 Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen FABACEAE MPGQ4
13 00-0742*A Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen FABACEAE MIMQ3
14 00-3477*A3 Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen FABACEAE MPGQ4
15 20130606*A Acacia sp. FABACEAE
16 00-0740*A Acacia sp. FABACEAE MIMQ3
17 20160008*A1 Acalypha kerrii Craib EUPHORBIACEAE LC-RD
18 20160008*A4 Acalypha kerrii Craib EUPHORBIACEAE LC-RD
19 20160008*A2 Acalypha kerrii Craib EUPHORBIACEAE LC-RD
20 20160008*A3 Acalypha kerrii Craib EUPHORBIACEAE LC-RD
21 00-1307*A1 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
22 00-1306*A1 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
23 00-1306*A3 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
24 00-1306*A2 Acampe ochracea (Lindl.) Hochr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
25 00-1308*A1 Acampe praemorsa (Roxb.) Blatt. & McCann ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
26 00-1309*A1 Acampe praemorsa (Roxb.) Blatt. & McCann ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
27 00-1310*A1 Acampe rigida (Buch.Ham. ex Sm.) P.F.Hunt ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
28 20140916*A Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
29 20140916*B Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
30 20140916*C Acanthephippium striatum Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
31 20160010*A2 Acer oblongum Wall. ex DC. ACERACEAE LC-RD
32 20160010*A1 Acer oblongum Wall. ex DC. ACERACEAE LC-RD
33 00-0525*A Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H. Wendl.) H. Wendl. ex Becc. เปาโรติส ARECACEAE PALMQ3
34 00-1312*A1 Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
35 00-1314*A1 Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
36 00-1313*A1 Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
37 00-1311*A1 Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
38 00-1315*A1 Acriopsis indica Wight ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
39 20130487*A Acriopsis sp. ORCHIDACEAE
40 00-0766*A Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn. FABACEAE MIMQ3
41 00-0627*A Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn. FABACEAE CAEQ3
42 00-3665*A1 Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn. FABACEAE MPGQ4
43 00-0366*A Acrocarpus fraxinifolius Wight & Arn. FABACEAE MORQ1
44 00-3847*A1 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE MPGQ4
45 00-3704*A2 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE MPGQ4
46 00-3704*A1 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. FABACEAE MPGQ4
47 00-0493*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE MORQ1
48 00-0394*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE MORQ1
49 00-0600*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE CAEQ3
50 00-0196*A Adenanthera pavonina L. FABACEAE MORQ1