ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดินแรงสูง (10/16/2018)
0
2
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 8 รายการ(9/28/2018)
2
3
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบ submersible จำนวน 2 เครื่อง(9/27/2018)
2
4
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อคูลิ่งแพค(9/25/2018)
2
5
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ(9/25/2018)
3
6
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 23 เครื่อง(9/25/2018)
3
7
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมนาฬิกาดอกไม้(9/25/2018)
3
8
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 32 เครื่อง(9/25/2018)
2
9
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการป้องกันกำจัดแมลง ปีงบประมาณ 2561(9/28/2017)
116
10
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าใต้ดิน ๓ เฟส จำนวน ๑ ระบบ ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(9/28/2017)
104
11
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ เรือเครื่องไฟเบอร์หางยาวท้องแบน หัวมน ๑๒ แรงม้า ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๔ ลำ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายนั้น(8/4/2017)
93
12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างง ปีงปม.2560 เดือน พฤศจิกายน 2559(1/9/2017)
214
13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างง ปีงปม.2560 เดือน ตุลาคม 2559(1/9/2017)
202