ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
111(12/19/2018)
24
2
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(12/6/2018)
39
3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ จำนวน 2 จุด ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(11/7/2018)
37
4
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างระบบน้ำบาดาล ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(11/7/2018)
36
5
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล(11/6/2018)
40
6
(11/6/2018)
38
7
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อเรือคายัค จำนวน 4 ลำ(11/2/2018)
44
8
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อรถจักรยาน 2 ล้อ จำนวน 40 คัน(11/2/2018)
38
9
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดินแรงสูง(11/2/2018)
42
10
แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงระบบสายเคเบิลใต้ดินแรงสูง (10/16/2018)
46
11
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ 8 รายการ(9/28/2018)
47
12
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบ submersible จำนวน 2 เครื่อง(9/27/2018)
49
13
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อคูลิ่งแพค(9/25/2018)
46
14
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ(9/25/2018)
47
15
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครุภัณฑ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 23 เครื่อง(9/25/2018)
48
16
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมนาฬิกาดอกไม้(9/25/2018)
48
17
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 32 เครื่อง(9/25/2018)
47