หัวข้อข่าว
        เยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีนายภราดร หอมแย้ม รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่