หัวข้อข่าว
        เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช
รายละเอียด
       
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 นายลาชิต ไชยอนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ พร้อมคณะ เข้าชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายภราดร หอมแย้ม รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชม