หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ขยายความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์กับสาธารณรัฐเซเซลส์และสาธารณรัฐเคนยา
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2559 ดร. สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และคณะ ได้รับเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี เพื่อเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าและหารือโครงการความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์กับสาธารณรัฐเซเชลส์และสาธารณรัฐเคนยา โดยที่ผ่านมาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบีในการจัดทำสวนพรรณไม้ไทย (Thai Corner) และสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้กับสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติเซเชลส์ ณ กรุงวิคตอเรีย รวมทั้งปรับปรุงโรงเรือนกล้วยไม้ของสวนพฤกษศาสตร์ไนโรบี ภายใต้สังกัดของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคนย่า นอกจากนี้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยังได้ให้ความร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสวนพฤกษศาสตร์เซเชลส์และเคนยาด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอีกด้วย ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E Didier Dogley, Minister of Environment, Energy and Climate Change และ Mr. Maurice Loustau-Lalanne ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเซเชลส์และประชุมหารือกับ Dr. Mzalendo Kibunjia ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคนยา ในการให้ความร่วมมือปรับปรุงโรงเรือนอนุรักษ์และจัดแสดงกล้วยไม้พื้นเมืองของเคนย่าอีกด้วย


เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศเซเชลส์ (Ambassador Maurice Loustau-Lalanne)


ประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์เซเชลส์


El-coco สัญลักษณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเซเชลส์
เยี่ยมชมและให้คำแนะนำในการจัดทำมุมพรรณไม้ไทย (Thai Corner) ในสวนพฤกษศาสตร์เซเชลส์


ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการจัดทำห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture Lab) ในสวนพฤกษศาสตร์เซเชลส์
เยี่ยมชมการจัดพื้นที่และพันธุ์ไม้ประจำถิ่นของสวนพฤกษศาสตร์เซเชลส์


เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือกับ รมว. กระทรวง Environment, Energy and Climate Change สาธารณรัฐเซเชลส์ (Mr.Didier Dogley)


เยี่ยมชม Vallee de Mai มรดกโลก ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์ Coco de mer พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ของสาธารณรัฐเซเชลส์

เข้าเยี่ยมคารวะผอ.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคนยา และประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางพฤกษศาสตร์
เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียและโอเชเนีย กระทรวงการต่างประเทศเคนยา


ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเพาะเลี้ยงและอนุบาลในโรงเรือนกล้วยไม้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไนโรบี