หัวข้อข่าว
        เยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณไม้
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 นางสาวพรทิพย์ อุดมเวทยนันท์ ผู้อำนวยการ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมการอนุรักษ์พรรณไม้ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหน้าส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนฯ